Podrobné rady do zahrady na každý den

Abyste žádný den na svou zahrádku nezapomněli, připravili jsme pro vás na každý den malou radu, ve které se dozvíte, čemu se na zahrádce právě můžete věnovat. Nejedná se o striktní rady, ale jen kalendářně rozdělené připomenutí nejčastějších činností.

Šarka peckovin
Významným způsobem postihla téměř všechny porosty slivoní.

Na našem území jsou rozšířeny všechny kmeny šarky švestky, které z hospodářsky významných peckovin napadají všechny druhy modrých peckovin, meruněk a broskvoní. Patříme k zemím s vysokým výskytem této choroby. Virus je přenášen mšicemi, dále je šířen ovocnými výpěstky - rouby a očky, vegetativně množenými podnožemi. Obecně platí větší citlivost k napadení u mladých stromků. Zjistí-li se při sklizni napadení šarkou, je doporučováno stromy vykopat i s kořeny a spálit je.

U švestek vyvolává virus typické barevné příznaky projasněním žilek na listech, nebo jako tmavé vzory podél hlavních a sekundárních žilek. Později se objevují chlorotické prstence, méně pak proužky. Na plodech jsou výrazné měkké prohlubně ve kterých pletivo nekrotizuje a plody předčasně opadávají, "krvavá" dužnina bývá bez chuti a bez cukru.

U meruněk nejsou na listech jasně pozorovatelné symptomy, na plodech jsou velice měnlivé podle odrůdy a typickým jasným příznakem u všech meruněk jsou pak světle hnědé až bílé kroužky na peckách.

Broskvoně při napadení vykazují na rašících listech silnou žilkovou mozaiku spojenou s deformacemi listů. Symptomy jsou nejzřetelnější pouze na prvních listech, pak ustupují. Plody mívají na slupce charakteristickou nevýraznou kroužkovitou kresbu a skvrny. Někdy jsou deformované s předčasným dozráváním a opadem.Rada pro: 19. ZÁŘÍ