Metodiky ochrany zahradních plodin


ČZS pro své členy koncem roku 2014 vydal páté vydání této populární publikace, kterou obdržela po jednom kusu zdarma každá základní organizace. Publikace byly rozeslány základním organizacím přes jednotlivá územní sdružení.
Publikace pochází z pera našich předních rostlinolékařů Petra Ackermanna a Jana Kazdy. Na 450 stranách uceleně popisuje příznaky chorob a škůdců včetně povolených přípravků k ochraně rostlin. Popisy jsou v příloze doplněny fotografiemi nejčastějších příznaků. Součástí knihy je i klíč příznaků napomáhající k identifikaci příčin poškození.
 
Publikace již není v tištěné podobě k dispozici.


Starší vydání Metodiky ochrany zahradních plodin z roku 2014 je dostupná v on-line podobě, je svým rozsahem chorob a škůdců obdobná, jen některé přípravky již nejsou v prodeji. Celkově obsahuje ale více vyobrazení chorob a škůdců.