Podrobné rady do zahrady na každý den

Abyste žádný den na svou zahrádku nezapomněli, připravili jsme pro vás na každý den malou radu, ve které se dozvíte, čemu se na zahrádce právě můžete věnovat. Nejedná se o striktní rady, ale jen kalendářně rozdělené připomenutí nejčastějších činností.

Kompost

V tomto ročním období se na zahrádkách hromadí velké množství organické hmoty velice dobře využitelné ke kompostování, kterým opětovně získáme cenné látky důležité pro zvýšení půdní úrodnosti a pro výživu rostlin. Podzimní odpad, který v zahradě neslouží jako půdní pokryv, ukládáme vhodným způsobem na kompostovací hromadu, nebo do uzavřených kompostérů, kam na rozdíl od volných kompostů mají zamezený přístup hlodavci. Na podzim založený kompost pak poskytuje již na jaře čerstvou kompostovou zeminu k širokému využití v zahradě.

Všechny dlouhodobé komposty přeházíme na konci října, ještě do příchodu silnějších mrazů, z důvodu provzdušnění. Během zimních chladných měsíců není přehazování vhodné z důvodu snížení teploty a tím i případného zastavení humifikace.



Rada pro: 28. ŘÍJEN