Podrobné rady do zahrady na každý den

Abyste žádný den na svou zahrádku nezapomněli, připravili jsme pro vás na každý den malou radu, ve které se dozvíte, čemu se na zahrádce právě můžete věnovat. Nejedná se o striktní rady, ale jen kalendářně rozdělené připomenutí nejčastějších činností.

Klejotok
U některých peckovin je poměrně častý.

Klejotok je slizovitý lepkavý výtok z trhlin a ran listnatých stromů. Na vzduchu výtok tuhne v gumovitou žlutavě až černohnědě zbarvenou hmotu. Vyskytuje se zejména u peckovin, nejvíce u broskvoní, třešní a višní, méně u meruněk a slivoní. U starších stromů je jen velice těžko léčitelný. Nejprve je nutné odhalit jeho příčinu, která může být různá. Patří sem: nesnášenlivost podnože a roubu, nevhodné stanoviště (těžká a mokrá půda s nedostatkem vápna), výživa (přehnojení dusíkatým hnojivem, nedostatek draslíku, fosforu nebo vápníku - vznik klejotoku u meruněk a broskvoní je následkem nedostatku vápníku a bóru spolu s přebytkem draslíku a kyselou půdní reakcí), špatná volba doby řezu (v zimě), mrazová a mechanická poškození kmenů a větví, nedostatečné ošetření dalších poranění, přestárlá koruna, kmen poškozený suchem nebo bakteriální a houbová infekce kůry, případně způsobení klejotoku i vlivem některých škůdců (housenka obaleče meruňkového, kůrovci).


Rada pro: 22. BŘEZEN