Atlas chorob a škůdců zahradních rostlin pro zahrádkáře

Atlas obsahuje téměř 3 000 fotografií a více než 700 nejdůležitějších abiotických poruch, chorob a škůdců zahradních rostlin. Většina vyobrazení je doplněna o stručné informace o ochraně, které zahrnují i výběr v současné době povolených přípravků. Atlas je rozdělen do jednotlivých částí, podle rostlin.

Jednotlivé atlasy jsou několikrát ročně aktualizovány, proto při opakovaném použití doporučujeme zkontrolovat, zda již nabyla zveřejněna nová verze a to zvláště s ohledem na nově registrované přípravky.

Zelenina
nespecializované abiotické poruchy choroby a škůdci
pdf další

Brukvovitá zelenina
abiotické poruchy, choroby a škůdci
pdf další

Listová zelenina - salát, špenát, řepa salátová, mangold
abiotické poruchy, choroby a škůdci
pdf další

Cibulová zelenina - cibule, česnek, pór pažitka
abiotické poruchy, choroby a škůdci - cibule, česnek, pór, pažitka
pdf další

Kořenová zelenina
abiotické poruchy, choroby a škůdci
pdf další

Plodová zelenina - okurky, tykve
abiotické poruchy, choroby a škůdci
pdf další

Plodová zelenina - rajče, paprika
abiotické poruchy, choroby a škůdci
pdf další

Lusková zelenina
abiotické poruchy, choroby a škůdci
pdf další

Brambory
abiotické poruchy, choroby a škůdci
pdf další

Ovoce
nespecializované abiotické poruchy a choroby
pdf další

Ovoce
nespecializovaní škůdci
pdf další

Jádroviny
abiotické poruchy a choroby
pdf další

Jádroviny
škůdci
pdf další

Meruňky a broskvoně
abiotické poruchy, choroby a škůdci
pdf další

Slivoně
abiotické poruchy, choroby a škůdci
pdf další

Třešně a višně
abiotické poruchy, choroby a škůdci
pdf další

Angrešt a rybíz
abiotické poruchy, choroby a škůdci
pdf další

Jahodník
abiotické poruchy, choroby a škůdci
pdf další

Maliník a ostružiník
abiotické poruchy, choroby a škůdci
pdf další

Skořápkaté ovoce
abiotické poruchy, choroby a škůdci
pdf další

Réva vinná
abiotické poruchy, choroby a škůdci
pdf další

Okrasné rostliny
nespecializované abiotické poruchy, choroby a škůdci
pdf další

Okrasné rostliny
specializované abiotické poruchy, choroby a škůdci
pdf další

Přípravky na ochranu rostlin jsou ve všech případech uváděny v abecedním pořadí. Přípravky které nejsou distribuovány a prodávány v drobném (zahrádkářském) balení jsou uváděny méně výrazně (netučně). Některé z nich jsou sice dostupné i pro drobné pěstitele, avšak je třeba upozornit na to, že po celou dobu musí být skladovány jen v originálním balení a tudíž se nesmí odlévat nebo přesypávat do jiných obalů a musí být spotřebovány do ukončení uvedené expirační doby. Kromě toho je třeba upozornit na to, že postupně se u velkospotřebitelských balení přechází na přípravky „pro profesionální uživatele“, které jsou distribuovány „pouze osobám, které zajistí, že s přípravky bude nakládat pouze držitel osvědčení druhého nebo třetího stupně odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin a takový přípravek může být vydán pouze osobě, která je držitelem osvědčení prvního, druhého nebo třetího stupně“. O distribuci a vydávání těchto přípravků vede distributor přísnou evidenci a podrobnou evidenci musí vést i ten, kdo je nakoupil a použil na své pozemky. Kromě toho tyto přípravky musí být skladovány ve speciálních skladech. Znamená to, že pro zahrádkáře jsou nedostupné.

Nejsou zde již uváděny přípravky, u kterých je sice možné spotřebovat jejich zásoby, ale u nichž již skončila platnost jejich registrace a nesmí se proto již prodávat. Taktéž nejsou uváděny tzv. souběžné dovozy (§ 53 zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči) neboli generika, které nejsou pro drobné pěstitele dostupné a přípravky registrované pouze do semenných porostů. Vzhledem k tomu, že ke změnám v registraci přípravků na ochranu rostlin dochází několikrát v průběhu roku, je třeba s touto skutečností počítat a případné změny sledovat. Při chemické ochraně rostlin je třeba vždy se striktně řídit všemi údaji uvedenými na obalech a na příbalových letáčcích přípravků. Zejména se nesmí překročit nejvyšší uvedené dávky a krátit uvedené ochranné lhůty.