Aktuální rady o opatřeních v ochraně rostlin

Kalendářní přehled ochrany ovocných plodin a zeleniny a révy vinné 2019

ÚVOD

Na základě údajů z literatury a dlouholetých zkušeností na vlastní zahrádce uvádím pro zahrádkáře sérii praktických rad, které lze využít v jednotlivých měsících při ochraně ovocných dřevin, zeleniny a révy vinné. Jde o doporučení, jež je nutné samozřejmě v jednotlivých měsících upřesňovat, a to podle vývoje počasí a podle skutečné potřeby ochrany u jednotlivých plodin. Dlouhodobě se musí přihlížet k novým poznatkům v ochraně rostlin, které se objevují v odborné literatuře a také k tomu, které nové, šetrné, účinné a zaregistrované přípravky se objeví na trhu. Cílem tohoto kalendářního přehledu je uvést přehledným způsobem nejen zásady le především praktické návody k provádění šetrné ochrany zahradních plodin dle moderních zásad.  

MUDr. Josef Horák

Kalendářní přehled byl aktualizován pro rok 2021

číst dále
Leden

V lednu (stejně jako v prosinci) pravidelně kontrolujeme uskladněné ovoce. Skladovací prostory pravidelně větráme, hnilobami napadené plody ihned odstraňujeme a likvidujeme.

V zimě máme dostatek času ke zhotovení hnízdících budek pro ptactvo a k jejich umístění v sadu. Především se snažíme přilákat sýkorky a vytvořit pro ně zimní nocoviště, a to pomocí nově vytvořených budek

číst dále
Únor

V únoru lze navázat na opatření uvedená pro měsíce prosinec a leden. Tento měsíc je také nejzazší termín, kdy je třeba odstranit ručně, pomocí nůžek či houseníku (jde o stříhací zařízení upevněné na delší tyči) mumifikované moniliózní plody a zámotky housenek. Tento materiál je pak nutné zlikvidovat nejlépe spálením.

číst dále
Březen

Především si obstaráme chybějící základní chemické a biologické přípravky k ochraně rostlin, feromonový lapák k monitorování náletu obaleče jablečného (např. Deltastop CP) a feromonový lapák k monitorování obalečů peckovin (Deltastop CF), žluté lepové desky ke sledování náletu pilatek, vrtule třešňové a mšic a konečně bílé lepové desky k registrace náletu pilatek na slivoně a na jabloně...

číst dále
Duben

Většinou v první polovině měsíce provádíme nejlépe již ve fázi zeleného pupenu  u všech stromů proti přezimujícím škůdcům a na jabloních i proti květopasu jabloňovému a strupovitosti. Základem tohoto kombinovaného postřiku je olej – a to buď Ekol, nebo Biool, případně Rock Effect. Upozorňuji   že jarní postřik olejovými přípravky má rozhodující vliv na likvidaci mer, puklic štítenek. S nimi mají problém zejména ti pěstitelé, kteří tuto olejovou lázeň –ošetření opomíjejí. Teplota pro aplikaci postřiku s olejem by měla být vyšší než 7°C, aspoň kolem 10°C. Aplikace olejových přípravků se nesmí provádět při nízkých teplotách. Nikdy ne pod 10st. Nikdy v době očekávaných mrazů, neboť tím vzniká nebezpečí poškození stromů. 

číst dále
Květen

V období kvetení jádrovin musíme se věnovat především v ochraně jádrovin současně proti strupovitosti a i proti padlí jabloně. Doposud se používaly v období maximálního výletu askospor (před květem, těsně po odkvětu a potom za 14 dnů) k ošetření strobilurin Discus (bohužel užnikoliv Zato 50 WG) v kombinaci s kontaktními přípravky, např. s Dithanem DG Neotec či s Merpanem 80 WG. Nyní strobiluriny ponecháváme v reservě pro pozdější ošetření jádrovin a místo toho se kontaktní přípravky kombinovaly se systémovými triazolovými fungicidy (např. Talent, Topas 100 EC). 

číst dále
Červen

Při silném infekčním tlaku houbových chorob (vlhké a teplé počasí) provádíme i v červnu ošetření proti houbovým chorobám jádrovin (padlí a strupovitosti). Z přípravků doporučuji buď Talent, nebo Topas 100 EC. Oba působí proti oběma jmenovaným chorobám. K prodloužení účinku a oddálení vzniku rezistence se kombinují s kontaktními preparáty, např. Dithanem DG Neotec. Jakmile však infekční tlak poklesne nebo pomine, vracíme se zpět k samotným kontaktním přípravkům, proti strupovitosti tedy použijeme  Dithane DG Neotec a proti padlí přípravek na bázi síry Kumulus WG.

číst dále
Červenec

Od začátku měsíce začínáme u jabloní s opakovanými postřiky v pravidelných čtrnáctidenních intervalech vápenatými solemi proti vzniku Ca-deficientní (hořké) skvrnitosti jablek. Použijeme přípravky obsahující chlorid vápenatý, např. Kalkosol 25 či Kalkosan 30 v 0,3–0,6% koncentraci nebo ledek vápenatý v 0,5–1% koncentraci. Další preparáty, které je možné použít jsou Fertikal, Lamag vápník, Wuxal Sus Kalcium, Wuxal Aminocal. Začínáme s uvedenými nižšími koncentracemi a ty pak postupně zvyšujeme až do období před sklizní. Velmi důležité je pak poslední ošetření 14 dnů před sklizní.

číst dále
Srpen

Průběžně ze zahrady odstraňujeme a následně likvidujeme opadané, většinou červivé a nahnilé plody ovoce.

U jabloní pokračujeme v opakovaných 14denních postřicích plodů k zamezení Ca-deficientní skvrnitosti jablek. Používáme chlorid vápenatý v přípravcích Kalkosol 25, Kalkosan 30 či Kalcolit forte (0,5–1% roztok), Wuxal Sus Calcium, Lamag Ca nebo 1% roztok ledku vápenatého.

číst dále
Září

Vyčistíme, vybílíme a vysíříme sklep, očistíme a vydezinfikujeme police a lísky na ovoce. K dezinfekci použijeme 1% suspenzi Chloraminu, nebo přidáváme do vody přípravek Savo.
Dokončujeme ošetřování plodů jabloní proti Ca-deficientní hořké skvrnitosti jablek solemi vápníku. Rozhodující je poslední postřik 14 dnů před sklizní, a to např. 1% koncentrací Kalkosolu 25 nebo jiným přípravkem s obsahem chloridu vápenatého.

číst dále
Říjen

Po sklizni ovoce obnovujeme na kmenech slivoní lepové pásy (případně znovu obnovujeme lep natřený přímo na kmeny). Tím zabraňujeme bezkřídlé samičce píďalky podzimní vylézt po kmeni a naklást v koruně stromu vajíčka. Z kmenů jádrovin pak likvidujeme (pálíme) pásy z vlnité lepenky a tím ničíme zde ukrytá různá vývojová stadia škodlivého hmyzu.

číst dále
Listopad

U všech ovocných stromů a keřů provádíme těsně po opadu listů tzv. podzimní asanační postřik bakteriostatickým a fungicidním měďnatým přípravkem. Touto aplikační kapalinou ošetříme nejen stromy a keře, ale i zbylé opadané listy pod stromy. Takové ošetření např. Kuprikolem 50 je zvláště potřebné u broskvoní, kde podstatně omezí výskyt kadeřavosti v příštím roce, dále výskyt korových nekróz peckovin a navíc účinně zasáhne i proti rozšiřující se chorobě tzv. suché skvrnitosti listů a plodů peckovin.

číst dále
Prosinec

V prosinci je většina prací na zahrádce již hotová, příprava na zimu je skončena, je tedy období bilancování a rozvahy nad úkoly v příštím roce. Je třeba především vyhodnotit průběh počasí (teplot a srážek) a s tím související průběh vegetace, zhodnotit pěstitelské výsledky a hlavně z hlediska rostlinolékařské ochrany stupeň a rozsah napadení rostlin na zahrádce chorobami a škůdci během proběhlého roku. Na základě tohoto vyhodnocení je potřeba promyslet a materiálově zajistit ochranná opatření na příští rok.

číst dále