Podrobné rady do zahrady na každý den

Abyste žádný den na svou zahrádku nezapomněli, připravili jsme pro vás na každý den malou radu, ve které se dozvíte, čemu se na zahrádce právě můžete věnovat. Nejedná se o striktní rady, ale jen kalendářně rozdělené připomenutí nejčastějších činností.

Řez za zelena u ovocných dřevin
Pomůže vám se zvýšením plodnosti u ovocných stěn.

Tímto řezem rozumíme odstranění vrcholků nebo zaštípnutí mladých letorostů jabloní a hrušní na kordonech a ovocných stěnách s cílem posílení tvorby krátkého plodného obrostu. Vhodným obdobím pro tento řez je počátek června a konec v červenci. Pokud ho neděláme a letorosty silně zkrátíme teprve v zimním období, bude na dřevinách jen málo květů, nebo žádné. Musíme si ale uvědomit, že tento řez nemá žádný význam u vřeten a silně rostoucích jádrovin plodících tzv na dlouhém dřevě - u nich má dlouhé plodné dřevo v korunách své místo.

První zaštípnutí děláme při délce výhonů 10-20 cm, nebo za 6 listem (u slaběji rostoucích odrůd) a na krátkých výhonech zaštípneme za 4-5 listem. Pupeny brzy vyrazí opětovně a zpravidla obě koncová očka krátkými výhonky. První - koncový výhon odstraníme úplně a druhý zaštípneme za druhým listem. Pokud vyrostl jen jeden výhon, zakrátíme ho také obdobně.

Řezem za zelena posílíme spící očka a stimulujeme jejich vývin v květní pupeny. V zimním období takto vypěstovaný plodný obrost už jen řezem upravíme seříznutím výhonku narostlém z hlavní mízy na 3 pupeny.
S problematikou je možné se blíže seznámit viz. časopis Zahrádkář 6/2010 v článku Doplňkový letní řez jádrovin, včetně vylamování a zaštipování letorostů autora Josefa Suse.Rada pro: 12. ČERVEN