Podrobné rady do zahrady na každý den

Abyste žádný den na svou zahrádku nezapomněli, připravili jsme pro vás na každý den malou radu, ve které se dozvíte, čemu se na zahrádce právě můžete věnovat. Nejedná se o striktní rady, ale jen kalendářně rozdělené připomenutí nejčastějších činností.

Hnojení trávníku
Ne každé hnojivo je vhodné pro hnojení trávníku.

Mezi vysloveně nevhodné patří rychle působící formy dusičnanové a čpavkové, které jsou obsaženy v minerálních jednoduchých či plných (bezchloridových) hnojivech. Tato hnojiva sice výrazně okamžitě podpoří bujný růst travin - což nás ale bude nutit k častějšímu sečení, na straně druhé však dochází k podstatným ztrátám hnojiva vyplavováním do spodních vod! Právě s ohledem na životní prostředí používejte pouze speciální hnojiva na trávník - tedy ta, která neuvolňují dusík příliš rychle.

Dobrá hnojiva na trávník mají dlouhodobou působnost, protože obsahují látku zpomalující nitrifikaci, která dusík uvolňuje pro trávník postupně. Pro správné pohnojení je vhodné období s dešťovými srážkami, pokud chybí je pro správné vsáknutí hnojiva nutné umělé zavlažování a to ideálně ve třech dávkách. První den zálivka lehčí - jen aby se živiny dostaly do půdy, druhý den zálivka silnější pro rozpuštění části hnojiva a třetí den je nutné zavlažit silně, tak aby se živiny dostaly do oblasti kořenového systému.

Trávníky založené letos na jaře je třeba pravidelně sekat. Poprvé když dosáhne výšky asi 10 cm a sečeme minimálně na 5 cm - aby rostlinkám zbyla dostatečná listová plocha pro tvorbu stavebních látek. Další seče mohou být již na nižší výšku.Rada pro: 15. KVĚTEN