Zahrádkářské tradiční kalendárium

Nevíte si rady co máte nyní dělat na zahrádce?

Dovolte abychom vám pomohli s řešením některých problémů při pěstováním rostlin na vaší zahrádce tímto kalendáriem, které je určeno předevšim začínajícím a méně zkušeným zahrádkářům. Připomene vám nejčastější práce, na které byste neměli zapomenout, některé z nich jsou již zpracovány podrobněji, další připravujeme.

LEDEN

Podle počasí, nikoliv podle astronomů, je leden prostředním měsícem zimy. Průměrné teploty ovzduší jsou -1 °C v nadmořské výšce 200 m a na každých sto metrů se snižují téměř o půl stupně a tak v 600 m je průměr -2,9 °C.
    Vegetace je v hlubokém útlumu, půda je promrzlá v celé orniční vrstvě: na povrchu je -1,8 °C, v hloubce 20 cm změříte -0,3 °C, v 60 cm 2,3 °C a ve 100 cm 4,1 °C. Ochlazování pokračuje až do konce ledna o další 2 °C.
    Vodní srážky výhradně sněhové činí v průměru 36 mm ve 200 m. n. m., pak po 100 metrech je 39, 42, 48, 58, 68 až v 800 metrech je 73 mm srážek, tedy dvojnásobek než v nížinách. Často se vyskytují námrazy a poledovice.
    Den trvá o Novém roce 8,05 hodin, na konci ledna již 9,15 hodiny a slunečního svitu je pouze okolo 50 hodin, což je jen 3 % z celoroční sumy.
číst dále

ÚNOR

Poslední zimní měsíc je skutečně chladný, někdy dokonce mrazivější než leden. Průměrná teplota je -0,3 °C v nadmořské výšce 200 metrů a na každých sto metrech se sníží o 0,52 °C, takže ve výšce 600 m je průměrně 2,4 °C. Zvyšují se rozdíly teploty mezi dnem a nocí.
    Povrchová průměrná teplota půdy v nižších a středních polohách je -1,1 °C, ve 20 cm již -1,8 °C, v 60 cm je teplota již nad nulou 1,1 °C a ve 100 cm 2,6 °C. Ve druhé polovině tohoto měsíce je průměrně nula na povrchu, ale v hloubce 20 cm je ještě chladněji -0,4 °C a v 60 cm stále 1,1 °C. Při těchto teplotách nemohou v půdě růst kořeny žádných rostlin a v semenech probíhá jen stratifikace nikoli klíčení.
    Průměrné sněhové srážky jsou 36 mm do výšky 400 m. n. m., pak 42, 47, 52 a 62 v 800 m. n. m.
    Slunce v polovině února je nad obzorem 10 hodin, koncem měsíce už 10, 45 hodin. Ze slunečního svitu připadá na únor 85 hodin tj. 5 % celoročního úhrnu.
číst dále

BŘEZEN

Je to klimaticky první jarní měsíc. Dlouhodobě průměrné teploty jsou 4 °C v nadmořské výšce 200 m, s výškou teplota klesá o 0,63 °C na každých 100 m, takže v 600 m. n. m. je jen 1,5 °C. Výkyvy teplot jsou častější nejen mezi dnem a nocí, ale i den ze dne.
    Půda se konečně otepluje, ale jen na povrchu, kde je na počátku měsíce 1,6 °C, ale v hloubce je stále chladná ve 20 cm je jen 0,6 °C, v 60 cm opět 1,6 °C a v 1 metru 2,5 °C. Do konce měsíce se však teplota půdy podstatně zvýší tak, že na povrchu je 6,8 °C a v uvedených hloubkách je 4,8 °C. 4,4 °C a 3,9 °C. Na povrchu jsou již podmínky pro první výsevy odolnějších druhů a odrůd.
    Březnové srážky jsou převážně dešťové, ale nijak vysoké: v nížině 35 mm, pak 40, 43, 46 a v nadmořské výšce 600 m 52 mm, dále 60 a 72 mm. Na písčitých půdách se musí i zalévat.
    Délka dne je téměř 11 hodin, pak projde rovnodennost a koncem měsíce je už 12, 45 hodin. Podle dohody evropských států se přechází na letní čas v poslední březnové neděli.
číst dále

DUBEN

Počasí nás v dubnu několikrát vyvede aprílem, protože je nestálé ve všech meteorologických hodnotách. Dlouhodobě průměrná teplota je v nadmořské výšce 200 m již 8,4 °C, ta s každými 100 m klesá o 3/4 stupně a tak v 600 m je jen 5,5 °C. Většina rostlin vstupuje do vegetace od kořenů po pupeny, také mikroorganizmy v půdě začínají být aktivní.
   Půdní teplota se již zvyšuje ve všech profilech, na povrchu se od počátku do konce měsíce změní z 8,5 na 14 °C a v hloubce 20 cm ze 7 na 11 °C, v 60 cm z 6,5 na 9 °C a v jednom metru z 5,5 na 8 °C.
    Dešťové srážky se zvyšují, v nadmořské výšce 200 m naprší 43 mm, dále 45, 48, 52, 63 a v 800 m až 70 mm vodního sloupce. Přesto potřebují nové výsadby a mělce kořenící rostlin zálivku.
   Slunce je nad horizontem o 100 minut déle, tedy 14,30 hodin a sluneční svit trvá již 160 - 170 hodin a tvoří 9 % celoročního úhrnu. Prodlužuje se také délka rozednívání a soumraku.
číst dále

KVĚTEN

Brzy bude letošní jaro minulostí, neboť se ujmou vlády letní měsíce. Dlouhodobě průměrná denní teplota je v nadmořské výšce 200 m 14 °C a na každých 100 m klesá zhruba o 3/4 stupně, takže v 600 m je jen 11 °C. I v podhorských a horských oblastech je nad 10 °C a v nížinách probíhá teplé vegetační období.
    Půda se dále prohřívá, na povrchu se od počátku do konce měsíce změní z 16 na 19 °C, v hloubce 20 cm ze 13 na 17 °C, v 60 cm z 13 na 15 °C a v jednom metru je v průměru 12 °C. V půdě ve všech profilech dochází k rychlé humifikaci a mineralizaci rostlinných materiálů a převádění do půdních roztoků.
    Květnové srážky jsou bohatší, v nadmořské výšce 200 m naprší 58 mm pak 62, 67, 73, 78 a v 800 metrech dokonce 84 mm vodního sloupce. Ale mladé listy vodu silně odpařují a tak se ani tento měsíc neobejdeme bez občasné zálivky.
    Délka dne se prodlouží o další 1,25 hodiny na téměř 16 hodin. Slunce se blíží letnímu slunovratu a svítí již 240 hodin což je 13 % z celoročního úhrnu.
číst dále

ČERVEN

Červen se počítá již za letní měsíc, u nás má nejdelší den a nejkratší noc. Průměrná denní teplota ve 200 m nad mořem je téměř 17 °C a na každých 100 m se snižuje o 0,75 stupně, takže v 600 m je okolo 14 °C.
    Také teplota půdy je vysoká a má malé výkyvy. Na povrchu je kolem 21 °C, ve 20 cm 19 °C, v 60 cm 17 °C a v jednom metru 15 °C.
    Dešťových srážek je medardsky hodně: od 71 mm v nížinách po 104 mm v 800 m nad mořem. Zimní a jarní vláha je již spotřebována a musíme zavlažovat.
    Okolo slunovratu je 16,15 hodiny dlouhý den, pak se začne zkracovat. Slunce svítí průměrně 230 až 250 hodin, což je 13 % z celoročního úhrnu.
číst dále

ČERVENEC

Vrcholné léto je spojováno s tímto měsícem, průměrná teplota 18 °C je o něco vyšší než měsíc předchozí a také poklesy teploty s nadmořskou výškou jsou stejné. Ale v horských polohách je teplota nad 15 °C jen tak tři týdny a nedají se tam pěstovat žádné teplomilné rostliny.
    Teplota půdy se i v tomto měsíci zvyšuje v nížinách na 23 °C, ve hlubších vrstvách také o půl stupně oproti předchozímu červnu.
    Červen má nejvyšší dešťové, spíše přívalové srážky: od 77 až do 113 mm vodního sloupce.
    I když na konci července bude den o hodinu kratší, užijeme si slunce až 15 % z celoročního součtu, tedy nejvíce z celého roku - 250 až 280 hodin.
číst dále

SRPEN

Ještě máme léto, ale už poslední měsíc. Teplota se sníží průměrně o jeden stupeň a bude jako v červnu od 17,6 °C v nížinách až po 14,8 °C v 600 m n. m. Takovéto teploty vyhovují rozmnožování ze řízků a zakořeňování.
    Ani teplota půdy se v srpnu moc nemění, na povrchu je kolem 20 - 22 °C a v jednom metru okolo 10 °C, teplota je rovnoměrná bez výrazných výkyvů.
    Dešťových srážek bývá také dost, od 65 do 100 mm vodního sloupce podle nadmořské výšky (opravdu výjimečné byly roky 1997 a 2002 s následujícími povodněmi).
    Délka dne se pomalu krátí koncem měsíce o víc než půl druhé hodiny na 13,3 hodiny a tak nám slunce dopřeje jen 220 hodin slunečního svitu což je 12 % celoročního úhrnu.
číst dále

ZÁŘÍ

Ponenáhlu končí vyhřívání na sluníčku, trochu naděje může být v babím létu. Průměrná teplota je necelých 14 °C v nížinách a v podhorských polohách jen něco přes 11 °C a bude dále klesat dosti rychle.
    Půda je nyní na povrchu teplejší než ovzduší má okolo 18 °C a v jednom metru je teplota jen o dva stupně nižší. Půdní teploty se začínají obracet - čím hlouběji tím bude tepleji.
    Snížil se i objem dešťových srážek, v nížinách na 50 mm, ve vyšších polohách na 86 mm vodního sloupce. Náročnější rostliny musíme zavlažovat.
    Den se výrazně zkrátil na 11,45 hodin a dostáváme se do období rovnodennosti. Také slunce svítí jen 150 až 190 hodin, což obnáší 10 % celoročního slunečního svitu.
číst dále

ŘÍJEN

Vyrovnané počasí minulých dvou - tří měsíců se stává vzpomínkou, proměnlivost je téměř aprílová, navíc dlouhodobá. Průměrná teplota je už pod 9 °C v nížinách a v 600 m n. m. jen 6 °C.
    Klesá i teplota půdy na povrchu, na konci října je jen 7 °C, ta s hloubkou stoupá - ve 20 cm je 7 °C, v 60 cm přes 9 °C a v jednom metru je stále teplo - 12 °C. Tyto podmínky jsou ideální pro zakořeňování nově vysazených stromků a keřů, neváhejte ani s teplomilnými meruňkami a broskvoněmi.
    Dešťových srážek je také málo, od 47 mm v nižších polohách po 76 mm v nadmořské výšce 800 m.
    Slunce je stále skromnější, nad obzorem je jen 10 hodin a z toho svítí na zem 100 až 115 hodin což je pouhých 6 % celoročního úhrnu.
číst dále

LISTOPAD

Listopadem končí podzim, bývá z toho dušičková a mlhová nálada. Také průměrné teploty poklesnou na 4,3 °C v nížinách a pod 2 °C ve vyšších polohách.
    Také půdní teplota klesá v průměru o tři stupně, takže na konci listopadu je na povrchu jen 2,2 °C a v 60 cm 6,5 °C, ale v jednom metru ještě 8,2 °C, využijte toho k vysazování.
    Vodních srážek, někdy již i sněhových není mnoho - od 36 do 68 mm vodního sloupce, ale bláta je z nich nadbytek, protože nic nechce vysychat.
    Délka dne se ještě o něco zkrátila na 8,25 hodin a sluneční svit je doslova chudý, jen okolo 50 hodin, to je pouhé 3 % z celoročního úhrnu.
číst dále

PROSINEC

Poslední letošní a první zimní měsíc je tady a průměrné teploty se pohybují těsně nad nulou a budou se dále snižovat. Jako obvykle je na každých 100 m nadmořské výšky chladněji asi o 1/2 °C.
    Začátkem prosince je na povrchu půdy tak asi 0,7 °C, ale o Vánocích jen -1,5 °C, zato v metrové hloubce je teplota ještě nad 4 °C.
    Atmosférické srážky, ponejvíce sněhové, jsou v nížinách od 36 mm po 78 mm ve výšce 800 m n. m.
    Se slunečním svitem obloha nehazarduje a ony 2 % z celoročního úhrnu nás potěší jen necelých 50 hodin, to je nejméně v celém roce.
číst dále