Podrobné rady do zahrady na každý den

Abyste žádný den na svou zahrádku nezapomněli, připravili jsme pro vás na každý den malou radu, ve které se dozvíte, čemu se na zahrádce právě můžete věnovat. Nejedná se o striktní rady, ale jen kalendářně rozdělené připomenutí nejčastějších činností.

Broskvoně - letní řez
Je potřebný u nově vysazených a mladých stromků.

U stromků v prvním roce po výsadbě zkrátíme nyní letorosty, které nám prodlužují vybrané kosterní výhony, na 20-30 cm na list směřující ven z korunky a dbáme také na rovnováhu u všech vybraných hlavních větví. Pokud nám svým položením nevyhovuje zvolený výhon nahoře, můžeme jej celý vyříznout a použít pro tvarování korunky výhony ze spodních oček. Ostatní letorosty zkracujeme za 5-6 listem, aby nekonkurovaly prodlužujícím výhonům.

U dvouletých stromků zkracujeme opět prodlužující ramena na 30 cm; slabší nezkracujeme a ty rostoucí blízko prodlužujících hlavních větví zkrátíme více, aby nekonkurovaly. Je důležité aby každá ze 3-4 kosterních větví ve vzdálenosti asi půl metru od kmene rozvětvila.

Červnový řez není nutný zpravidla již od třetího roku, je ale účelný u zmlazených stromů jako oslabení tvorby dlouhých výhonů a tím i podpoření vzniku plodného obrostu. Prodlužující výhony broskvoní vytváří v paždí listů předčasné výhony, které snižují tvorbu pravých květních pupenů na jejich bázi. Stromy pak na jaře hůře kvetou - proto u těchto prodlužujících výhonů v jejich střední části tyto předčasné výhony zaštípneme, nebo osečkujeme koncem června na jeden list. Koruny broskvoní také prosvětlujte časně letním řezem. Zlepšíte tím především diferenciaci květních pupenů (oček) na ponechaných letorostech, které pak i lépe vyzrávají ve dřevě.Rada pro: 15. ČERVEN