Odborné informace

pro členy ČZS a zahrádkářskou veřejnost

Český zahrádkářský svaz sdružuje ve svých řadách převážně pěstitele amatéry, kteří bývají zpočátku vybaveni jen minimem potřebných pěstitelských znalostí. Proto se ČZS od počátku své existence stará o dostatek odborných a především ověřených informací pro své členy. Poskytování informací členům vychází z dlouholeté tradice, a nepochybně předcházelo vzniku ČZS, neboť prvotním důvodem sdružování v různých pěstitelských spolcích, které stály u zrodu Svazu byla právě výměna a získávání znalostí.

Systém poskytování odborných informací v rámci celého Svazu vyústil v ucelený a dobře propracovaný program Odborné výchovy, který je koordinován komisí odborné výchovy ČZS a navazuje na výchovu mládeže řízenou komisí pro práci s mládeží.

školení
Školení odborných instruktorů ČZS, Boskovice 2009

Mnozí naši členové se díky své snaze po vzdělání stali natolik zkušenými, že jejich znalosti a dovednosti dosahují profesionální úrovně, a tak máme ve svých řadách mnoho špičkových pěstitelů, ale i šlechtitelů ovoce, zeleniny a především okrasných květin.

Někteří se stávají Odbornými instruktory a předávají své znalosti dalším členům formou přednášek, nebo v odborných poradnách a nezřídka přispívají v našem diskusním fóru. Sami získávají nové informace při oblastních školeních, které bývají mnohdy otevřeny i zahrádkářské veřejnosti. Jiní předvádějí své pěstitelské dovednosti na zahrádkářských výstavách a sdružují se ve specializovaných základních organizacích, kde si vyměňují nejen své zkušenosti, ale mnohdy jinak nedosažitelné druhy a odrůdy rostlin.

ČZS není v poskytování informací uzavřen, upřednostňuje své členy, ale odborné informace poskytuje i široké zahrádkářské veřejnosti. Proto na těchto stránkách najdete ke stažení či nahlédnutí i některé materiály, které dostávají členové zdarma nebo s výraznou slevou.

Pro zvyšování odborné úrovně slouží na těchto webových stránkách především:
Kalendárium - základní informace o průběžné péči o zahrádku.
Metodiky ochrany zahradních plodin - informace o škodlivých činitelích rostlin a ochrana proti nim.
Aktuální rady v ochraně rostlin - stručný souhrn ochranných opatření v ochraně rostlin.
Diskusní fórum - slouží k výměně informací a poskytování základních rad.
Bezplatná zahrádkářská inzerce - nabídka rostlin, zahrádkářských potřeb, volných zahrádek, prodej přebytků a další.

ČZS vydává pro členy další informační materiály, jedním z nejdůležitějších je časopis Zahrádkář, ten je dostupný široké veřejnosti v běžné distribuční síti tiskovin.
Dále pro členy vydává ČZS pravidelně Rukověť zahrádkáře, kterou dostávají všichni členové zdarma.
Vydává informační materiály na CD a další.


Pokud máte zájem o tyto informace je nutné být členem ČZS.