Podrobné rady do zahrady na každý den

Abyste žádný den na svou zahrádku nezapomněli, připravili jsme pro vás na každý den malou radu, ve které se dozvíte, čemu se na zahrádce právě můžete věnovat. Nejedná se o striktní rady, ale jen kalendářně rozdělené připomenutí nejčastějších činností.

Plevele většinou vadí
Ale může posloužit i jako ukazatel živin v půdě.

Na začátku června jsme psali o možnoti jak poznat druh půdy podle výskytu plevelů, podobně můžem uzovat i na zásobenost půd. Větší výskyt některých plevelů nestačí sice pro správnou volbu hnojení, ale jejich nadměrný výskyt může upozornit a signalizovat zpravidla na stav půdy a zásobení živinami.

  • nadměrnou půdní kyselost signalizují tyto plevele: violka skalní, kopretina osení, rdesno ptačí, jetel rolní, šťovík menší, kolenec rolní - na podzim je nutné půdu vápnit.
  • na dobrý stav vápníku v půdě ukazuje: pcháč oset, chrpa, lnice, kohoutek rolní, měsíček, mák polní, ostrožka polní, svlačec rolní, podběl obecný.
  • na dusík bohaté jsou půdy, kde rostou: jitrocel větší, zemědým, mléč, pryšec okrouhlý, kokoška, svízel přítula, sléz, lebeda, mrkev obecná, šťovík, kakost, kopřiva žahavka a hluchavka objímavá.
  • živinami chudé půdy: zvonek řepkovitý, přeslička a jetel rolní, osívka jarní, třezalka, poměnka a pryšec chvojka.
  • živinami dobře zásobené půdy: durman, blín černý, potměchuť, mochna popenec, zemědým, pampeliška, lebeda, jitrocel větší a kopinatý, hluchavka, svlačec.
  • na půdách s nadbytkem dusíku najdete: mléč rolní, drchničku rolní, přesličku rolní, violka rolní, kozlíček polníček, pěťour, ptačinec žabinec a mák.


Rada pro: 6. ČERVENEC