OBSAH1. ČÁST - Svazové informace

ČZS úvod
  - Zahrádkáření, jako lidská činnost má hluboké kořeny. Ani si …
CZS english -
  - Gardening, as a human activity, has very deep roots. We don´t realize nowadays, that it dates back to …
CZS deutsch -
  - Die Arbeit im Kleingarten als menschliche Tätigkeit hat tiefe Wurzeln. Wir werden uns fast dessen nicht …
CZS francais -
  - Le jardinage, en tant qu'activité humaine, a ses profondes racines. Nous ne nous presque pas compte, …
Zahrádkářský zákon - Zákon o podpoře zahrádkářské činnosti
  - Dne 1. 6. 2021 podepsal prezident České republiky Miloš Zeman zahrádkářský zákon Tím zahrádkáři …
Kontakt
  - Český zahrádkářský svaz, z.s. Rokycanova 318/15 130 00 Praha 3 - ŽižkovIČ 00443182, DIČ: …
Členské příspěvky
  - Od roku 2024 činí členský příspěvek 300 Kč za rok s následujícím dělením.Podíl pro ZO 100,- Kč – …
úprava člen. příspěvku - Úprava členského příspěvku
 
Sněm ČZS - Sněm Českého zahrádkářského svazu
  - Sněm Českého zahrádkářského svazu je nejvyšší …
Republiková rada ČZS
  - Republiková rada je nejvyšší orgán svazu mezi konáním …
Zasedání RR a PRR - Zasedání Republikové rady a představenstva RR
  - Termíny zasedání roce 2024Republiková rada ČZS21.-22. 11. 2024 - Hotel Pramen Praha 9Sněm ČZS23.-24. …
Usnesení RR - Usnesení Republikové rady
 
Přítomnost stat. zástupců - Přítomnost statutárních zástupců na ústředí ČZS
  - Statutární zástupci ČZS jsou k zastižení na ústředí jen v …
Odborné komise
  - Českého zahrádkářského svazu z.s. Činnost Českého …
Napsali o nás
 
Územní sdružení
  - Územní sdružení je řízeno Radou územního sdružení, která je tvořena volenými zástupci z členů …
Základní organizace
  - V rámci ČZS jsou základní organizace pobočnými spolky, které se řídí příslušnými ustanoveními Stanov …
Webové stránky ZO v rámci www.zahradkari.cz
  - Seznam základních organizací, které provozují své webové stránky pod doménou www.zahradkari.cz.Pokud …
Zřízení webových stránek pro ZO ČZS
  - Vážení přátelé zahrádkáři, již od roku 2012 Svaz umožňuje zřízení webových stránek pro ZO přímo v …
SZO chryzantema - CHRYZANTÉMA
  - Specializované základní organizace Českého zahrádkářského svazu sdružují zájemce o pěstování chryzantém.
CITRUSÁŘI
  - Specializované základní organizace Českého zahrádkářského svazusdružují pěstitele tropických a …
Registrace ZO/ÚS - Registrace pobočných spolků
 
Zápis ZO - Zápis pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku
  - závazný výklad postupu Agendu registrace a změn ve spolkovém …
Změny zápisu ZO, SZO ve spolkovém rejstříku
  - závazný výklad postupuAgendu registrace a změn ve spolkovém rejstříku na Ústředí ČZS zpracováváIng. …
Změny zápisu ÚS ve spolkovém rejstříku
  - závazný výklad postupuAgendu registrace a změn ve spolkovém rejstříku na Ústředí ČZS zpracováváIng. …
Zánik pobočných spolků
  - V současné době, zejména v souvislosti s právní úpravou registrací spolků ve spolkovém rejstříku, …
Úrazové pojištění členů při hromadných akcích
  - Vážení členové Českého zahrádkářského svazu,Na základě častých dotazů ze základních organizací i …
E-obchod pro členy - Obchod pro ZO, ÚS i jednotlivé členy
  - Propagační předměty a výrobky do zahrady pro činnost svazu a jeho členy.
Publikace a Kalendáře
  - Český zahrádkářský svaz pro své ZO, ÚS i jednotlivé členy pravidelně nabízí kalendáře. Pro objednání …
Datové schránky
  - Vážení přátelé, některým ZO již přišly přihlašovací údaje do Datové schránky (pokud máte svou DS pro …
Dokumenty, předpisy, formuláře, loga
  - Činnost svazu se řídí tak jako v každém zapsaném spolku platnými právními předpisy ČR a zároveň …
Právní předpisy - Přehled právních předpisů
  - Český zahrádkářský svaz, z.s. (dále jen „svaz“) jako hlavní spolek a jeho pobočné spolky jsou právnické …
Ekonomické informace
zákony, vyhlášky, zásady, formuláře a vzory

  - Český zahrádkářský svaz, z.s. se při svém hospodaření musí dodržovat mnoho zákonů, vyhlášek, předpisů …
Ekonomické tiskopisy a vzory ke stažení
  - Předkládáme vám často používané tiskopisy - formuláře a vzory …
Svazové předpisy - Úplný přehled vnitrosvazových předpisů, výkladů a vzorů
  - Základní vnitřní předpisy a závazné výkladyStanovy (schválené Sněmem 11/2019) platné od roku 2020 ve …
Stanovy ČZS - STANOVY
  - Českého zahrádkářského svazu, z.s. Stanovy jsou …
Jednací a volební řád - Jednací řád a Volební řád
  - orgánů Českého zahrádkářského svazu, z.s.
Statut Ústředí
  - Českého zahrádkářského svazu, z.s.
Vzorový osadní řád
  - zahrádkové osady ZO ČZS
směrnice právnických osob - SMĚRNICE
  - k přijímání právnické osoby za člena Českého zahrádkářského svazu, z.s. a o její činnosti Podle ust. § …
k pořádání výstav vín - METODICKÝ POKYN RR ČZS
  - pro pořádání místních výstav vín v organizačních složkách ČZS. (platný od 1. 1. 2012)
k evidenci org. jednotek - METODICKÝ POKYN
  - k evidenci organizačních jednotek Českého zahrádkářského svazu o.s. (zpracoval JUDr. Ladislav Labuta) …
k činnosti kontrolních komisí - Metodický pokyn k činnosti kontroních komisí
  - Pro snazší seznámení členů výborů ZO s kontrolní činností vytvořili na Územním sdružení Karviná …
pro udělování svaz. ocenění - Metodický pokyn pro udělování svazových ocenění
  - Aktuální a archivní znění metodických pokynů.
Směrnice pro rozhodčí řízení v Českém zahrádkářském svazu, z.s.
  - Část I – Obecná ustanovení Čl. 1 Řízení ve věcech sporných záležitostí (dále jen rozhodčí …
Statut fondů ČZS - Statut fondů Českého zahrádkářského svazu, z.s.
  - Český zahrádkářský svaz, z. s. (dále jen „svaz“), v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve …
Formuláře a vzory - Formuláře a vzory ke stažení
  - Předkládáme vám často používané formuláře a vzory smluv, které potřebujete ke své činnosti. Soubory ke …
Tiskopisy, diplomy ... - Tiskopisy diplomy a další propagační svazové předměty
  - Vážení přátelé zahrádkáři, ČZS má pro svou činnost řadu tiskopisů - přihlášek, diplomů, pozvánek, …
Logo ČZS a logomanuál - Logo ČZS a logomanuál
  - V souvislosti se stále častějšími dotazy na parametry loga ČZS při jeho použití v regionálních …
Prezentace - instruktáže - návody
  - Pro účely zlepšení šíření informací nutných pro správné fungování ZO (výborů a kontrolních orgánů) v …
Interní informace
  - Vážení přátelé omlouváme se Vám, ale některé informace na našich stránkách jsou interní (pracovní) …
MP pořádání výstav vín - METODICKÝ POKYN RR ČZS
  - pro pořádání místních výstav vín v organizačních složkách ČZS. (platný od 1.1.2005 do 31.12.2011)
GDPR - osobní údaje - GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
  - Evropský parlament a Rada Evropy vydaly v dubnu 2016 Nařízení o ochraně …
Zpravodaje
  - Do roku 2013 vydával ČZS pro své členy Věstník, Od roku 2014 úlohu Věstníku přebírá Zpravodaj, který …
Věstníky
  - Český zahrádkářský svaz do konce roku 2013 vydával pro své členy 2-4 x ročně Věstník, ve kterém …
poskytování dotace - Zásady pro poskytování a použití prostředků ze státní dotace na činnost dle schváleného projektu
  - Vydává Český zahrádkářský svaz z.s., v souladu s ustanovením §18, odst. (3), písm. (d) Stanov ČZS …
návod k dotacím - Návod pro ús k žádosti pro poskytování a použití prostředků ze státní dotace na činnost dle schváleného projektu
  - Dotace znamená příspěvek do výše 70 % vyúčtované sumy na akci, kterou pořádá ÚS nebo ZO ve spolupráci s …
stanovisko MZ a MSPV - Stanovisko Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí
  - k zajištění pracovnělékařských služeb v souladu s přechodným ustanovením § 98 odst. 1 zákona …
tomboly a loterie - Tombola
  - (informace pro pořádající ZO, ÚS ČZS)
Programy pro PC
  - vhodné pro ÚS, ZO i jednotlivé členy
Účetní programy - Programy na účetnictví v ZO a ÚS
  - Na trhu existuje pestrá paleta účetních nástrojů. Prvním krokem je ale uvědomit si, jakými povinnostmi …
Jednoduché účetnictví - daňová evidence
  - Novelou č. 437/2003 Sb. byl upraven zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. Díky …
Kalendář Zahrádkáře
  - pro vedení vlastních poznámek a kontaků - obsahuje rady do zahrady.
Evidence členů pro ZO - Evidence členů pro Základní organizace
  - Nabídka doposud používaného evidenčního programu př. Milana Hradeckého byla s ohledem na úmrtí autora …
Mladí zahrádkáři
  - pracují v Českém zahrádkářském svazu v kroužcích …
Soutěž Mladý zahrádkář
  - Nejrozsáhlejší a historicky nejstarší vědomostní soutěž, která byla poprvé vyhlášena v roce 1977. …
test pro juniory 2022 - Test soutěže Mladý zahrádkář pro juniory v roce 2022
  - První kolo soutěže je pro středoškoláky nahrazeno tímto testem. Vzhledem k …
test pro juniory 2020/21 - Test pro juniory 2020-2021
  - Vzhledem ke komplikacím, které v našich soutěžích způsobil Covid-19 se soutěž Mladý zahrádkář v roce …
Test pro juniory 2019
  - Podmínky soutěže pro rok 2019: Soutěž Mladý zahrádkář - kategorie pro juniory je určena výhradně …
Test pro juniory 2018 vyhodnocen
  - Výsledková listina k testu pro Juniory 2018 č. 1 Komůrková Jana, Gymnázium Cheb, BODY (30 + 40) = 70č. …
test pro juniory 2017 - Test pro juniory v soutěži Mladý zahrádkář 2017
  - Děkujeme všem za účast v testu Do testu se zapojilo téměř 300 soutěžících. Vaše odpovědi komise pro …
test pro juniory 2016 - Test pro juniory v soutěži Mladý zahrádkář 2016
  - Vážení soutěžící, pokud jste se zúčastnili vstupního znalostního testu a máte zájem se podívat na …
Testy pro žáky 2021 - Mladý zahrádkář - testy 2021
  - Test mladší žáci: (4. až 6. třída) - výsledková listina a test ve výukovém režimuTest starší žáci: (7. …
test 2021 - mladší žáci - Test Mladý zahrádkář 2021 - kategorie mladší žáci
  - Před zahájením prosím vyplňte požadované údaje o sobě, škole a navštěvované třídě, za soutěžní okres je …
test 2021 - starší žáci - Test Mladý zahrádkář 2021 - kategorie starší žáci
  - Před zahájením prosím vyplňte požadované údaje o sobě, škole a navštěvované třídě, za soutěžní okres je …
Lexikony a další publikace pro mladé a začínající zahrádkáře
  - Pro podporu soutěže Mladý zahrádkář, ale i k Floristické soutěži, vydává ČZS různé drobné publikace, …
Výtvarná soutěž - Výtvarná soutěž
  - Výtvarná soutěž je v Českém zahrádkářském svazu pořádána od roku 1993 a je tak druhou celostátní …
Okresní kola výtvarné soutěže
  - Někteří pořadatelé okresních kol výtvarné soutěže se nejprve pochlubí šikovností svých dětí na domácí …
Fotografická soutěž
  - Český zahrádkářský svaz vyhlásil poprvé fotografickou soutěž v roce 2011. Od roku 2012 byla …
Příroda kolem nás - elektronická soutěž pro děti a mládež
  - Vědomostní a fotografická soutěž zájmových svazů organizátorem je …
Nápadník - Nápady, náměty, podněty, inspirace, vyzkoušené činnosti a další
  - Pracujete s mládeží a pořádáte různé akce o kterých byste rádi informovali nás i ostatní? Napište nám …
Východočeské zahrádkářské muzeum
  - Hradec Králové
Výstavy a příbuzné akce
  - Organizace Českého zahrádkářského svazu pořádají každoročně téměř 700 místních či regionálních …
Uplynulé výstavy
  - Vážení přátelé zahrádkáři, Organizace Českého zahrádkářského svazu každoročně pořádají téměř 700 …
slevy na výstavy - Slevy poskytované členům ČZS na výstavy
 
nahlásit výstavu - Nahlásit konání výstavy nebo příbuzné akce
  - Nenašli jste v našem seznamu výstavu, přednášku, či jinou pro zahrádkáře zajímavou akci, kterou sami …
Moštárny a pálenice
  - Každý podzim se na nás obracejí nejen naši členové - zahrádkáři, s prosbou o pomoc při zpracování …
Aktuální provozní informace moštáren a palíren
  - Provoz moštáren od 22.10. do 3. 11. 2020 Usnesením vlády č. 1079 ze dne …
Informace k petici
  - PETIČNÍ MÍSTO Pomozte nám sbírat podpisy tím, že vytvoříte petiční místo, které budou moci vyhledat …
Specializované organizace - Specializované základní organizace
  - Sdružují členy podle jejich zájmu - specializace, některé mají regionální, jiné celorepublikovou …
PER ROLLAM rozhodování mimo zasedání - korespondenčně
  - Vážení zahrádkáři, rozhodování per rollam, tj. mimo zasedání, stanovy svazu neupravují, …


2. ČÁST - Odborné informace

Odborné informace
  - pro členy ČZS a zahrádkářskou veřejnost
Zahrádkářské tradiční kalendárium
  - Nevíte si rady co máte nyní dělat na zahrádce? Dovolte abychom vám pomohli s řešením …
Denní rady do zahrady - Podrobné rady do zahrady na každý den
  - Abyste žádný den na svou zahrádku nezapomněli, připravili jsme pro vás na každý den malou radu, ve …
Kalendárium ochrany - Aktuální rady o opatřeních v ochraně rostlin
  - Kalendářní přehled ochrany ovocných plodin a zeleniny a révy vinné 2019
Atlasy chorob a škůdců - Atlas chorob a škůdců zahradních rostlin pro zahrádkáře
  - Atlas obsahuje téměř 3 000 fotografií a více než 700 nejdůležitějších abiotických poruch, chorob a …
Degustace v ČZS
  - V některých organizacích ČZS se během zimního období pořádají stále oblíbenější degustace. Jedná …
Degustace jablek
  - V některých organizacích ČZS se během zimního období pořádají stále oblíbenější degustace. Jedná …
Degustace brambor
  - Degustace brambor se staly již tradicí pro mnohé základní organizace.
metodika pro degustace - Metodický pokyn pro degustaci brambor v základní organizaci ČZS
  - Technika vařeníHlízy jedné odrůdy dáme do rašlových pytlíků nejmenší velikosti (pro 5 kg brambor). …
směrnice degustací brambor - Směrnice pro provádění odborných degustací brambor
  - K pořádání degustací brambor v ČZS vypracovala pěstitelská komise za výrazného přispění Miroslava …
Diskusní fórum
  - Naše diskusní fórum jsme přestěhovali na nový web Izahradkar.cz.
Stručný výkladový slovník
  - pro mladé a začínající zahrádkáře
Odborná výchova
  - Školení a odborný růst členů je realizován v Českém zahrádkářském svazu ve třech stupních: stupeň - …
Oblastní školení odborných instruktorů
  - Oblastní školení je jednou z forem odborného vzdělávání Okresních odborných instruktorů Českého …
Odborné poradny
  - Český zahrádkářský svaz poskytuje svým členům poradenství v problematice: pěstitelské (je poskytováno …
Rukověť zahrádkáře
  - Od roku 2003 vydává Český zahrádkářský svaz publikaci určenou všem členům ČZS. Vychází ke konci roku …
expedice Rukověti 2023 - Expedice Rukověti 2024
  - Vážení přátelé, Rukověť 2024 byla vyexpedována Nyní připravujeme Rukověť 2025 Informace k proběhlé …
Odborná CD a DVD - Odborné a informační materiály na CD a DVD
  - pro členy Českého zahrádkářského svazu Pro zvyšování odborné úrovně vydává Český zahrádkářský svaz …
Objednání CD, DVD a odborných publikací
  - Český zahrádkářský svaz vydává pro své členy odborné informace, které lze objednat z následujícího …
Floristické kurzy
  - Školíme nové floristky pro Čechy a Moravu
Metodiky ochrany zahradních plodin
  - ČZS pro své členy koncem roku 2014 vydal páté vydání této populární publikace, kterou obdržela po …
Bezplatná inzerce
 
Jaký byl Europom 2017
  - V rámci výstavy Flora Olomouc - Hortikomplex (5.- 8. října 2017) uspořádal Český zahrádkářský svaz při …
Historické publikace - Historické odborné publikace
  - Český zahrádkářský svaz jako spolek sdružující obrovské profesní spektrum občanů musel investovat mnoho …
Pro zahrádkářskou praxi
  - Tyto listovky (jeden list papíru harmonikově složený do svisle úzkého formátu) patří mezi historické …
Agro Bio reklama