Formuláře a vzory ke stažení

Předkládáme vám často používané formuláře a vzory smluv, které potřebujete ke své činnosti. Soubory ke stažení jsou většinou jak ve formátu *.PDF (k vytištění a doplnění) tak ve formátu *.DOC či *.XLS k vyplnění a dodatečné úpravě přímo na PC v textovém či tabulkovém editoru.

Základní svazové formuláře
Přihláška za člena

Přihláška za člena do ČZS - (nutno doplnit číslo ZO a ÚS) formát A4 - .doc

další

Přihláška za člena do ČZS - (nutno doplnit číslo ZO a ÚS) formát A4 - .pdf

další

Přihláška za člena do ČZS - (nutno doplnit číslo ZO a ÚS) formát A6 - .doc

další

Přihláška za člena do ČZS - (nutno doplnit číslo ZO a ÚS) formát A6 - .pdf

další
Směrnice k přijímání právnické osoby za člena ČZS z.s. a o její činnosti

soubor pro MS.Word - smlouva k vyplnění .doc

další
Smlouva o správě, provozu, údržbě, obnově a úhradách užívání společných zařízení ZO ČZS

soubor pro MS.Word (editovatelný) .doc

další
Smlouva o správě, provozu, údržbě, obnově a úhradách užívání společných zařízení ZO ČZS

soubor pdf.

další
Matriční kniha členů ZO ČZS

soubor .pdf

další
Registrace, zápisy do spolkového rejstříku
Pro ZO
Registrační list pro ZO a SZO ČZS

soubor pro MS.Excel - xls (editovatelný) platný od roku 2019

další
Registrační list pro ZO a SZO ČZS

soubor pdf platný od roku 2019

další
Vysvětlivky k registračnímu listu pro ZO a SZO

soubor .pdf

další
Žádost o provedení změny ve spolkovém rejstříku

editovatelný soubor .doc

další
Žádost o provedení změny ve spolkovém rejstříku

soubor pdf.

další
Čestné prohlášení člena k registraci ZO

soubor pro MS.Word .doc

další
Čestné prohlášení člena k registraci ZO

soubor .pdf

další
Vzor souhlasu s umístěním sídla ZO

soubor pro MS.Word .doc

další
Pro ÚS
Registrační list pro ÚS ČZS

soubor pro MS.Excel .xls (editovatelný) platný od roku 2019

další
Registrační list pro ÚS ČZS

soubor pdf. platný od roku 2019

další
Vysvětlivky k registračnímu listu pro ÚS ČZS

soubor pro MS.Word .doc

další
K činnosti ZO
Přehled o činnosti ZO ČZS

- hlášení pro ÚS ČZS, soubor pro MS.Word .doc

další
Přehled o činnosti ZO ČZS

- hlášení pro ÚS ČZS, soubor .pdf

další
Oznámení zvolených delegátů ZO, SZO na územní konferenci ČZS

soubor pro MS.Excel .xls

další
Oznámení zvolených delegátů ZO, SZO na územní konferenci ČZS

soubor .pdf

další
K činnosti ÚS
Oznámení zvolených delegátů ÚS na sněm ČZS

soubor pro MS.Excel - .xls

další
Oznámení zvolených delegátů ÚS na sněm ČZS

soubor .pdf

další
Přehled o činnosti ÚS a Hodnotící formulář aktivity ÚS ČZS

- hlášení pro Ústředí ČZS soubor pro MS.Word .doc (tzv. sumář a aktivita)

další
Přehled o činnosti ÚS a Hodnotící formulář aktivity ÚS ČZS

- hlášení pro Ústředí ČZS soubor .pdf (tzv. sumář a aktivita)

další
Návrh na ocenění od RR ČZS

soubor pro MS.Word .doc

další
Návrh na ocenění od RR ČZS

soubor .pdf

další
Nakládádní s osobními údaji - GDPR
Předpis upravující nakládání s osobními údaji

soubor PDF

další
Předpis upravující nakládání s osobními údaji

soubor pro MS.Word .docx

další
Souhlas se zpracováním osobních údajů

soubor .pdf

další
Souhlas se zpracováním osobních údajů

soubor pro MS.Word .doc

další
Souhlas se použitím fotografií a osobních údajů dítěte

soubor pro MS.Word .docx

další
Souhlas se použitím fotografií a osobních údajů dítěte

soubor .PDF

další
Pro výstavy
Výstavní štítek k exponátům

Šablona (8 štítků na str. A4 se znakem ČZS) ve formátu *.doc - k vyplnění a vytištění - včetně krátkého návodu.

další
OSTATNÍ
Darovací smlouva pro poskytnutí daru základní organizaci - územnímu sdružení

Vytvořena po tornádu na Moravě v červenci 2021 pro poskytnutí daru pro poničené ZO ČZS. Lze použít i pro jiné účely darování.

další