hlavika

Formuláře a vzory ke stažení

Předkládáme vám často používané formuláře a vzory smluv, které potřebujete ke své činnosti. Soubory ke stažení jsou většinou jak ve formátu *.PDF (k vytištění a doplnění) tak ve formátu *.DOC či *.XLS k vyplnění a dodatečné úpravě přímo na PC v textovém či tabulkovém editoru.

 

Základní svazové formuláře

Přihláška za člena

Přihláška za člena do ČZS - (nutno doplnit číslo ZO a ÚS) formát A4 - .doc
Přihláška za člena do ČZS - (nutno doplnit číslo ZO a ÚS) formát A4 - .pdf
Přihláška za člena do ČZS - (nutno doplnit číslo ZO a ÚS) formát A6 - .doc
Přihláška za člena do ČZS - (nutno doplnit číslo ZO a ÚS) formát A6 - .pdf
Směrnice k přijímání právnické osoby za člena ČZS z.s. a o její činnosti
soubor pro MS.Word - smlouva k vyplnění .doc
Smlouva o správě, provozu, údržbě, obnově a úhradách užívání společných zařízení ZO ČZS
soubor pro MS.Word (editovatelný) .doc
Smlouva o správě, provozu, údržbě, obnově a úhradách užívání společných zařízení ZO ČZS
soubor pdf.
Matriční kniha členů ZO ČZS
soubor .pdf
 

Registrace, zápisy do spolkového rejstříku

Pro ZO

Registrační list pro ZO a SZO ČZS
soubor pro MS.Excel - xls (editovatelný) platný od roku 2019
Registrační list pro ZO a SZO ČZS
soubor pdf platný od roku 2019
Vysvětlivky k registračnímu listu pro ZO a SZO
soubor .pdf
Žádost o provedení změny ve spolkovém rejstříku
editovatelný soubor .doc
Žádost o provedení změny ve spolkovém rejstříku
soubor pdf.
Čestné prohlášení člena k registraci ZO
soubor pro MS.Word .doc
Čestné prohlášení člena k registraci ZO
soubor .pdf
Vzor souhlasu s umístěním sídla ZO
soubor pro MS.Word .doc

Pro ÚS

Registrační list pro ÚS ČZS
soubor pro MS.Excel .xls (editovatelný) platný od roku 2019
Registrační list pro ÚS ČZS
soubor pdf. platný od roku 2019
Vysvětlivky k registračnímu listu pro ÚS ČZS
soubor pro MS.Word .doc
 

K činnosti ZO

Přehled o činnosti ZO ČZS
- hlášení pro ÚS ČZS, soubor pro MS.Word .doc
Přehled o činnosti ZO ČZS
- hlášení pro ÚS ČZS, soubor .pdf
Oznámení zvolených delegátů ZO, SZO na územní konferenci ČZS
soubor pro MS.Excel .xls
Oznámení zvolených delegátů ZO, SZO na územní konferenci ČZS
soubor .pdf
 

K činnosti ÚS

Oznámení zvolených delegátů ÚS na sněm ČZS
soubor pro MS.Excel - .xls
Oznámení zvolených delegátů ÚS na sněm ČZS
soubor .pdf
Přehled o činnosti ÚS a Hodnotící formulář aktivity ÚS ČZS
- hlášení pro Ústředí ČZS soubor pro MS.Word .doc (tzv. sumář a aktivita)
Přehled o činnosti ÚS a Hodnotící formulář aktivity ÚS ČZS
- hlášení pro Ústředí ČZS soubor .pdf (tzv. sumář a aktivita)
Návrh na ocenění od RR ČZS
soubor pro MS.Word .doc
Návrh na ocenění od RR ČZS
soubor .pdf
 

Nakládádní s osobními údaji - GDPR

Předpis upravující nakládání s osobními údaji
soubor PDF
Předpis upravující nakládání s osobními údaji
soubor pro MS.Word .docx
Souhlas se zpracováním osobních údajů
soubor .pdf
Souhlas se zpracováním osobních údajů
soubor pro MS.Word .doc
Souhlas se použitím fotografií a osobních údajů dítěte
soubor pro MS.Word .docx
Souhlas se použitím fotografií a osobních údajů dítěte
soubor .PDF
 

Pro výstavy

Výstavní štítek k exponátům
Šablona (8 štítků na str. A4 se znakem ČZS) ve formátu *.doc - k vyplnění a vytištění - včetně krátkého návodu.

 

Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit