Logo ČZS a logomanuál

V souvislosti se stále častějšími dotazy na parametry loga ČZS při jeho použití v regionálních propagačních materiálech ZO či ÚS vydává ČZS následující Logomanuál -  Manuál pro používání loga.

Logomanuál je souborem předpisů definujících, jak používat logo ČZS. Obsahuje závazná pravidla a povolené varianty používání loga.

K reprodukci doporučujeme použít především podklady z této webové stránky (ke stažení dole), jiné varianty  určené pro speciální účely užití je nutné si vyžádat na Ústředí ČZS. 

Logomanuál byl schválen v roce 2012. Obsah tohoto manuálu může vlastník loga dále podle potřeby doplňovat.


Logo ČZS

Logo ČZS je registrováno Úřadem průmyslového vlastnictví (spis O-76668, číslo 178781)

 

logo ČZSMotiv loga

Logo svazu symbolizuje pěstitelskou činnost květinou.

Motiv je vyjádřen žlutou květinou s pěti okvětními plátky, červeným středem květu, prohnutým stonkem a jedním listem dole, podložený nápisem ČZS.

Celý motiv s nápisem ČZS je umístěný na modrém na výšku orientovaném obdélníkovém pozadí s kulatými rohy. Pozadí je lemováno tenkou žlutou linkou.

 

Rozměry, tvar a barvy loga

Logo je vždy orientováno na výšku s poměrem stran 2 : 3  (šířka : výška). Jakákoli tvarová deformace není přípustná.

Pro logo jsou použity pouze tři barvy:

žlutá: (CMYK = 0 | 5 | 95 | 0; RGB = 250 | 237 | 26) použitá pro květ, stonek, list, text a rámeček,

červená: (CMYK = 0 | 100 | 100 | 0; RGB = 216 | 39 | 26) použitá pro střed květu a jeho paprsky,

modrá: (CMYK = 100 | 40 | 0 | 0; RGB = 0 | 124 | 194) použitá pro pozadí loga.

 

Logo-CZS_CB_3.gif (2837 bytes) Logo-CZS_BC_3.gif (3160 bytes)Dvoubarevné (černobílé) provedení

Černo-bílé provedení – černý znak květiny a nápis v černém rámečku na bílém podkladu.

Bílo-černé provedení – bílý znak květiny a nápis na černém obdélníkovém podkladu.

Černou barvu je možné nahradit přímou barvou tmavých odstínů (hnědé, zelené, výjimečně modré) odlišující se od použitého pozadí tak, aby znak zůstal výrazně vnímatelný.

 

Negativní použití

Výše uvedené varianty loga jsou určeny pro světlé pozadí, pro použití na tmavém pozadí je nutné použít negativní provedení ‑ černou barvu zaměnit za bílou nebo výrazně světlou (žlutou, okrovou, červenou apod.) tak, aby znak zůstal výrazně vnímatelný.

 

Manipulace s logem

Tvar a barevnost loga jsou v tomto manuálu závazně definovány. Není možné měnit danou tvář loga či tvořit jiné varianty, které nesouhlasí s předepsanou podobou loga. Jiné barevné varianty loga jsou přípustné výhradně se souhlasem vlastníka loga.

 

Povolené použití loga

Použití loga, jeho umístění a barevné provedení musí být vždy reprezentativní ve vhodné velikosti k celku a v dobré vnímatelnosti na použitém podkladu.

Za nesprávné užití loga je považováno zejména použití takových barevných kombinací, kdy je špatná viditelnost a čitelnost loga, nebo umístění v místech, kde je podkladová plocha příliš nepřehledná. Případně je logo velmi malé či naopak nepřiměřeně velké k použitému celku a účelu užití.

 

Minimální a maximální velikost loga

Minimální použitelná velikost loga pro tisk je 10 x 15 mm, výjimkou je použití na potisk reklamních předmětů menších rozměrů. Maximální rozměry jsou dány přiměřeností k účelu užití.

 

Ochranný prostor

Vymezuje minimální vzdálenost loga od okraje stránky, textu nebo obrazu a činí kolem loga 20% z šířky loga. Do ochranného prostoru nesmí zasahovat žádný podstatný text, či obrázek použitý souběžně s výjimkou obrazového podkladu. V takovém případě je nutné volit umístění na odlišně barevném pozadí nebo dané místo včetně ochranného prostoru zesvětlit či ztmavit podle použité barevnosti loga, tak aby zůstalo plně vnímatelné.

 

Při použití loga organizační složkou ČZS (ZO, SZO, ÚS) není nutné tuto skutečnost oznamovat na ústředí ČZS, je však doporučeno konzultovat vhodné umístění či barevné provedení, pokud se výrazně odlišuje od vzorů zveřejněných s tímto manuálem na webových stránkách ČZS.

 

Při použití loga jinou organizací (fyzickou čí právnickou osobou) je nutné vždy tuto skutečnost oznámit na ústředí ČZS a vyžádat si soubor vhodný k účelu užití – web či tisková reprodukce.

 

Reprodukce loga

Pro reprodukci dodá ČZS soubor v elektronické podobě. Dostupné formáty jsou: PDF; AI; CDR; TIF; GIF. Vektorové formáty jsou ve křivkách, bitmapové bez ztrátové komprese v RGB, CMYK, nebo černobílé. Rozlišení bitmapových formátů se řídí tiskovou velikostí a technikou tisku – požadované DPI.  Loga svazu jsou ve většině běžných variant dostupná na webových stránkách ČZS.

 

Doporučené velikosti pro použití na webových stránkách

Pro použití na webových stránkách je nutné s ohledem na degradaci jednotlivých prvků loga použít tyto rozměry:

– nejmenší doporučený rozměr: 20x30, dále pak 30x45, 40x60; 60x90; 90x120; 120x180 pixelů – u větších rozměrů je již pouze nutné dodržet poměr stran a vyhlazení hran při zmenšení z přiměřeně velkého podkladu.Manuál nabyl platnost dne: 6. 9. 2012 a od tohoto termínu ustanovuje pravidla pro používání loga ČZS.

Uvedené parametry Loga ČZS se vztahují pouze na nově vyráběné propagační materiály. Veškerá loga ČZS, která jsou již použita na existujících propagačních a kancelářských materiálech, (hlavičkových papírech, pozvánkách, plakátech) lze dále používat do spotřebování zásob.LOGO - varianty k použití

Vážení přátelé zahrádkáři, předkládáme vám logo ČZS v několika variantách vhodných i pro polygrafické účely. Všechny předkládané varianty jsou v souladu s novým Logomanálem platným od září 2012. Při použití loga je nutné se tímto Logomanálem řídit.

Výběr typu vhodného souboru ponechte raději na tiskárně či grafickém studiu, které pro vás bude tiskovinu či logo vyrábět.

Pro vaše běžné kancelářské použití nabízíme logo ČZS v obvyklých obrazových formátech s barevným prostorem RGB v několika velikostech k přímému použití do dokumentů. Pro webové stránky nabízíme několik velikostních variant.

logo ČZS Logo v barevném provedení
Vektorové formáty (CMYK)
Bitmapové(CMYK)
Bitmapové(RGB)
Souborový formát (TIF)
Na Web (GIF - 256 barev)
(rozměr v pixelech pro přímé
použití do vašich stránek,
průhledný okraj)
Barvy pro použití loga
Barevný prostor CMYK: modrá: 100,40,0,0; červená: 0,100,100,0; žlutá: 0, 5, 95, 0;
Barevný prostor RGB: modrá: 0,124,194; červená: 216,39,26; žlutá: 250,237,26;
Poměr stran: 2:3 (š:v)
(před tiskem prosím zkontrolujte poměr stran a uvedené barvy)

Pro potřeby černobílého tisku jsou připraveny loga v běžných vektorových formátech a pro tisk na běžných černobílých kancelářských tiskárnách (různé pozvánky na výstavy, hlavičkové papíry, vizitky, a další) se vám může spíše hodit černo-bílé či bílo-černé LOGO, které je pro vás připraveno v bezztrátovém bitmapovém formátu TIF v několika velikostech pro přímé vložení do dokumentu.

Logo-CZS_BC_3.gif (3160 bytes)
Logo v provedení: bílo-černé
Vektorové formáty
Bitmapový formát TIF(stupně šedi)
  Logo-CZS_CB_3.gif (2837 bytes)
  Logo v provedení: černo-bílé
   Vektorové formáty
   Bitmapový formát TIF(stupně šedi)
    Předložená loga odpovídají logomanuálu, který ČZS vydal v září 2012.