Prezentace - instruktáže - návody

Pro účely zlepšení šíření informací nutných pro správné fungování ZO (výborů a kontrolních orgánů) v rámci Svazu vznikají na Ústředí ČZS i na jednotlivých územních sdruženích různé informativní materiály mnohdy v podobě prezentací či instruktáží.

Český zahrádkářský svaz - seminář

Stanovy, Jednací a volební řád a ekonomické informace z činností kontrolních komisí. Seminář pro funkcionáře základních organizací Českého zahrádkářského svazu Soubor ve formátu ppt pro PowerPoint (ÚS Karviná - 2021)

vybrat
Český zahrádkářský svaz - seminář

Stanovy, Jednací a volební řád a ekonomické informace z činností kontrolních komisí. Seminář pro funkcionáře základních organizací Českého zahrádkářského svazu Soubor ve formátu PDF. (ÚS Karviná - 2021)

vybrat
Kontrolní komise ZO - seminář

Význam, struktura, činnost a působnost v rámci ZO. Prezentace ve formátu ppt pro PowerPoint (ÚS Karviná - 2021)

vybrat
Kontrolní komise ZO - seminář

Význam, struktura, činnost a působnost v rámci ZO. Prezentace ve formátu pdf pro PowerPoint (ÚS Karviná - 2021)

vybrat
Pokud jste sami pro své účely nebo pro své ZO vytvořili nějaké prezentace či návody, můžete je nabídnou k využití ostatním složkám Svazu. Podněty zasílejte na web@zahradkari.cz