Programy na účetnictví v ZO a ÚS

Na trhu existuje pestrá paleta účetních nástrojů. Prvním krokem je ale uvědomit si, jakými povinnostmi jsou neziskové organizace vázané, pak je možné hledat adekvátní program.

Novelou č. 437/2003 Sb. byl upraven zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. Díky této novele vešla v platnost povinnost vést podvojné účetnictví také neziskovými organizacemi. Zákon ale těmto organizacím podle §9 umožňuje vést účetnictví ve zjednodušené formě:

 • občanská sdružení, jejich organizační jednotky, které mají právní subjektivitu,
 • církve a náboženské společnosti nebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou osobou,
 • obecně prospěšné společnosti,
 • zájmová sdružení právnických osob,
 • nadační fondy,
 • honební společenstva,
 • společenství vlastníků (bytových) jednotek.

Do jmenovaných organizací patří např. folklórní sdružení, zájmové spolky (např. rybáři, myslivci, včelaři), dále sportovní kluby nejrůznějšího zaměření, tělovýchovné jednoty, či sdružení právnických osob, židovské obce nebo křesťanské sbory, apod.

Co hledat

Pro neziskové organizace jsou oproti jiným společnostem typické např. členské příspěvky, granty. Proto je vhodné používat software, který pokrývá specifické potřeby, aniž by bylo třeba doplácet větší peníze za nadstandardní moduly.

Samozřejmými požadavky na software pak jsou ergonomie, kvalitní tiskové soustavy, export/import dat. Individuálně si pak firma musí zvážit, zda potřebuje, aby program podporoval práci v síti nebo více licencí. Jednotlivá rozhodovací kritéria, jsou u všech organizací víceméně stejná.

 

START verze
Společnosti nabízejí zdarma tzv. START verze, které jsou omezené např. počtem záznamů v databázi nebo ročním obratem zákazníka. V případě splnění podmínek je užívání programu zdarma, nebo alespoň na nějakou dobu na zkoušku. Při výběru je tedy možné si program i dlouhodobě vyzkoušet.

Z uvedených programů mají následující START verzi, kdy každá má nějaké omezení:

 • AdmWin – počet všech záznamů v databázi je 200
 • ATMA 10.05 – shareware, možné vyzkoušet plnou verzi, pro komerční využití je třeba se zaregistrovat
 • Money S3 – počet záznamů 500 záznamů do účetního deníku, 500 skladových pohybů, 200 adres, 15 mezd, 500 objednávek/nabídek
 • POHODA 2011 - max. 500 záznamů v účetním deníku, 200 záznamů v peněžním deníku daňové evidence, 100 záznamů v ostatních agendách, 10 záznamů v agendách majetku a mezd, 20 použití funkcí pro hromadnou práci s daty
 • Waria – omezeno počtem záznamů v databázi
 • WinDUO 1.71.D - max. 1000 záznamů v účetním deníku, 200 položek ve vydaných fakturách a 100 skladových položek

Ostatní programy nabízejí pouze demoverze: DeCe ÚČTO, Ježek STEREO 19, KelWin a OKbase.

Cena

Ceny bez DPH uvedené níže jsou nejnižší, které dodavatel nabízí. Cena odpovídá základní sestavě programu, některé programy mají omezený počet záznamů v databázi. Pro tuto cenu je typické, že v ní není zahrnuta práce na síti.

 • AdmWin – od 7900 Kč
 • ATMA 10.05 – od cca 3000 Kč
 • DeCe ÚČTO - od 1000 Kč
 • Ježek STEREO 19 – od 6000 Kč
 • KelWin – od cca 1000 Kč
 • Money S3 – od cca 2000 Kč
 • OKbase – od 3500 Kč
 • POHODA 2011 – od cca 8000 Kč
 • Waria – od cca 3300 Kč
 • WinDUO 1.71.D – od 1 Kč (nabídka platná jen pro neziskovky)

 

Konečná volba programu
Zde opět platí, že každému vyhovuje něco jiného. Před nákupem je proto nutné ujistit se, že software pokrývá veškeré potřeby neziskové organizace. Krom programů, které jsou velmi známé a všestranně propracované je ještě vhodné zvážit nákup programu, který není určen univerzálně, ale specializuje se na neziskovky. Z uvedených programů tomu odpovídá pouze OKbase.

Některé firmy nabízejí svoje produkty neziskovým organizacím za zvýhodněné ceny, mezi takové patří např. Money S3 nebo WinDUO 1.71.D.

Účetní programy

Program

Kategorie

Vhodné pro

Zkušební verze

Dodavatel

Poznámka

Více informací

DE

MaP

Živ.

MaS

Vfy

Nez

SO

AdmWin

x x x v v v

(8 MB)

Ing. Vladimír Jehlička

www.admwin.cz

ATMA 10.05

x x v v

(38,1 MB)

ATMA

www.atma.cz

DeCe ÚČTO

x v v

(122 MB)

DeCe COMPUTERS

Verze: Basic Plus, Standard, Professional

www.deceucto.cz

Ježek STEREO 19

x

x
mm

v
v

(50 MB)

Ježek software

www.jezeksw.cz

KelWin

x x v v v

(72 MB)

KELOC CS

Verze: Start, Start+, Basic, Basic+, Standard, Profi

www.keloccs.cz

Money S3

x x v v v v

(72,4 MB)

Cígler software

Verze: Mini, Lite, Market, Business, Office, Premium

www.money.cz

OKbase one

x v

(69,1 MB)

OKsystem

www.oksystem.cz

Pohoda 2011

x x v v v v

(45,9 MB)

Stormware

Verze: Mini, Lite, Standard, Profi, Premium, Komplet, Jazz, Look, síťové verze

www.pohoda.cz

Waria

x x v v v

(20 MB)

Wariasoft

Verze: Start, Mini, Basic1, Basic2, Clasic, Profi

www.waria.cz

WinDUO 1.71.D

x x v v v

(30 MB)

ČAPEK – WinDUO

Verze: Daňová evidence, Daňová evidence PLUS, Winduo 2011, Evident, Mini, Minima, Standard, Plus, Multi 5, Multi

www.winduo.cz

Vysvětlivky

DE

 - daňová evidence

 - podvojné účetnictví

MaP

 - mzdy a personalistika

Živ.

 - živnostníci

MaS

 - malé a střední firmy

Vfy

 - velké firmy

Nez

 - neziskovky

SO

 - státní organizace

mm

 - modul mezd

x

 - spadá do této kategorie

v

 - je vhodný pro tuto osobu/firmu