Test pro juniory 2019

Podmínky soutěže pro rok 2019:

 • Soutěž Mladý zahrádkář - kategorie pro juniory je určena výhradně pro studenty učilišť, středních škol, a odpovídajících ročníků gymnázií, pro mladší žáky je určena základní kategorie soutěže.
 • Podmínkou účasti v soutěži pro juniory je úspěšné absolvování vstupního znalostního testu.
 • Vstupní znalostní test je realizován formou online na těchto webových stránkách a je aktivní v období od 15. 11. 2018 prodlouženo do 31. 1. 2019.
 • Test se skládá z:
  • 40 testových otázek, s volbou jedné ze čtyř odpovědí
  • 40 otázek poznávačky s doplněním názvu rostliny zobrazené na obrázku.
 • Každá správná odpověď je hodnocena jedním bodem.
 • Odpověď na otázku poznávačky rostlin se hodnotí navíc plusovým bodem, pokud je uveden i latinský název rostliny, případně i části rostliny, která je zobrazena (typ plodu, květenství aj.).
 • Každý soutěžící může soutěžit jen jednou, opakování soutěže nebude započteno (porovnává se e-mail, jméno, příjmení i škola a duplicitní záznamy se vyřadí).
 • V testu se nedá vracet k předchozím otázkám.
 • Na celý test je určen čas max. 60 minut, pokud bude výrazně překročen, nebude soutěžící hodnocen, ale do seznamu soutěžících bude zahrnut, proto se již nemůže účastnit podruhé.
 • Pokud dva či více soutěžících získají stejný počet bodů, rozhodnou o pořadí doplňkové body z poz­ná­vačky a dále celkový čas potřebný na zodpovězení otázek - kratší čas je hodnocen lépe.
 • Během aktivního období testu (15. 11. 2018. - 15. 1. 2019) nejsou výsledky nikde zveřejněny.
 • Po skončení aktivního období testu, bude test přepnut do výukového režimu a bude dostupný na této stránce včetně správných odpovědí. 
 • Následně, po vyhodnocení testu odbornou komisí bude zveřejněna výsledková listina pro postupující soutěžící.

Pokud vás zajímá jaké otázky test obsahoval

Výsledková listina k testu

č. 1 Ambrozková Magdalena, BODY (33 + 38) = 71
č. 2 Helena Radochlibová, BODY (29 + 32) = 61
č. 3 Richard Pochman, BODY (26 + 34) = 60
č. 4 Vojtěch Bartek, BODY (26 + 32) = 58
č. 5 Pražák Tomáš, BODY (23 + 34) = 57
č. 6 Boučková Eliška, BODY (21 + 34) = 55
č. 7 Daniela Šímová, BODY (29 + 25) = 54
č. 8 Voltrová Veronika, BODY (24 + 29) = 53
č. 9 Adam Hofer, BODY (17 + 35) = 52
č. 10 Anna Marie Fejtková, BODY (32 + 20) = 52

Body: 
první číslo = počet bodů za otázky s možností volby, 
druhé číslo = počet bodů za poznávačku.