Napsali o nás

[1] [2] (celkem: 14)

logo: 15.jpg

Zpět do zahrádkářských kolonií
Článek v sobotní příloze Relax Lidových novin informuje o rostoucím zájmu lidí o pořízení vlastní zahrádky. Překážkou jsou však vysoké ceny při její koupi, nebo převzetí. Zároveň se objevují nabídky na vznik nových osad. Další vývoj však záleží na případných změnách územních plánů a vstřícnosti zastupitelů.

Zveřejněno: 25.07.2015

Čtěte zde: 1
logo: 16.jpg

18 mýtů o zahrádkáření
Ivan Dvořák z odborného oddělení ČZS popisuje 18 největších mýtů, které jsou spojeny se zahrádkařením

Zveřejněno: 03.05.2015

Čtěte zde: 1
logo: 13.jpg

Vyzrajte nad slimáky
Téma středečního magazínu Mladé fronty Dnes - Doma Dnes zpracované ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem za přispění členů ČZS, kteří se zúčastnili ankety na toto téma. Rovněž otištěno vyjádření rostlinolékaře Jaroslava Roda.

Zveřejněno: 15.04.2015

Čtěte zde: 1 2
logo: 12.jpg

Zahrádkáři vs. bezdomovci
Rozsáhlý materiál popisuje situaci v zahrádkářských osadách, které díky legislativní nejistotě bojují o svou existenci. Někteří zahrádkáři již rezignovali a jejich pozemky obsadili bezdomovci. Předseda ČZS Stanislav Kozlík vysvětluje, jaké změny by přinesl chystaný zahrádkářský zákon.

Zveřejněno: 11.04.2015

Čtěte zde: 1 2 3 4 5
logo: 14.jpg

Potřebují zahrádkáři nový zákon?
Rozsáhlý materiál o připravovaném zahrádkářském zákonu, který má zahrádkářům poskytnout jistoty běžné v ostatních vyspělých evropských zemích. Doplňuje rozhovor s předsedou ČZS Stanislavem Kozlíkem. Ve vydání je rovněž zařazen sloupek Iana Dvořáka z odborného oddělení na téma péče o trávníky.

Zveřejněno: 01.04.2015

Čtěte zde: 1 2 3 4 5
logo: 3.jpg

Zahrádkaření jako elixír života
Zahrádkáři a zahrádkaření v minulosti a současnosti se stalo tématem týdeníku Květy 10/2015. Článek mapuje historii zahrádkaření v ČR, vnik zahrádkových osad, význam zahrádek jako zelených zón ve městech. Všímá si přínosu zahrádek pro celou společnost (akce pro děti, biologická rozmanitost, pestrost jídelníčku) a aktivitě členů Svazu: "zahrádkáři nejsou zahaleči". Materiál doplňuje rozhovor s předsedou ČZS Stanislavem Kozlíkem o tom, jaké jsou největší bolesti svazu, jaké má svaz plány do budoucna i co zahrádkáři očekávají od vlastního zákona.

Zveřejněno: 05.03.2015

Čtěte zde: 1 2 3 4 5
logo: 4.jpg

Zeleň zahrádek do měst patří
Rozhovor s předsedou ČZS Stanislavem Kozlíkem o jeho cílech a nové vizi Českého zahrádkářského svazu. Vývoj zahrádkaření v ČR, výhled do budoucnosti, souvislosti se zahrádkářským zákonem, srovnání se zahraničím.

Zveřejněno: 11.02.2015

Čtěte zde: 1
logo: 2.jpg

Zahrádkáři chtějí ochranu před developery
Ochrana a budoucnost českých zahrádkářů jako hlavní téma Událostí Deníku. Zpráva popisuje současnou pozici českých zahrádkářů, všímá si míst, kde zahrádkáři čelí neochotě zastupitelů i problémů, které jim působí neúměrně vysoké nájmy. Článek doplňuje rozhovor s předsedou ČZS Stanislavem Kozlíkem "Kvůli nejistotě někdy vypadají kolonie jako slumy v Bangladéži", ve kterém popisuje smysl připravovaného zahrádkářského zákona a hledá příčiny kritiky, které musí na řadě míst zahrádkáři čelit.

Zveřejněno: 09.02.2015

Čtěte zde: 1 online
logo: 7.jpg

Zahrádkářské kolonie jsou zelené plíce měst, říká Kozlík
Rozhovor s předsedou ČSZ Stanislavem Kozlíkem mj. o zájmu mladších ročníků o vstupu do ČZS, pořádání výstav, významu zahrádek, spolupráci s městy a výhledu pro další období. V internetové formě článku četná diskuse.

Zveřejněno: 01.01.2015

Čtěte zde: online
logo: 9.jpg

Rozhovor týdne se Stanislavem Kozlíkem
Rozhovor s předsedou ČZS Stanislavem Kozlíkem o o záměrech nového vedení svazu v příštím funkčním období a postavení zahrádkářů v České republice.

Zveřejněno: 15.12.2014

Čtěte zde: 1 online