VOLBY 2024

Rok 2024 bude pro ČZS volebním rokem, ve kterém postupně proběhnou volby výborů, kontrolních komisí základních a specializovaných základních organizací (ZO a SZO) a volby územních rad, představenstev a kontrolních komisí územního sdružení (ÚS) a volba republikové rady ČZS (RR), představenstva ČZS, kontrolní komise a rozhodčí komise ČZS.

Organizační zajištění volebního roku 2024
Postup přípravy a průběhu voleb u jednotlivých složek Svazu s časovým harmonogramem.
pdf další

ZO – členská schůze - vzory dokumentů pro volby 2024

• Vzor Pozvánka ZO na členskou schůzi text další

• Vzor Kandidátka ZO členská schůze 2024 text další

• Vzor Usnesení ZO o volbě + prezenční listina text další

• Registrační list ZO 2024-2029 tab další

• Čestné prohlášení k registraci funkcionáře text další

• Souhlas vlastníka s umístěním sídla ZO text další

• Vzor Delegačenka ZO 2024 tab další

• Vzor Usnesení o volbě pro MALÉ ZO s počtem do 20 členů. - alternativní usnesení jen pro MALÉ ZO, které volí jen předsedu a revizora účtu. text další

ÚS – konference - vzory dokumentů pro volby 2024

• Vzor Pozvánka ÚS na konferenci 2024 text další

• Vzor Kandidátka ÚS - konference 2024 text další

• Vzor Usnesení o volbě ÚS - konference 2024 text další

• Registrační list ÚS 2024-2029 tab další

• Čestné prohlášeni k registraci funkcionáře text další

• Souhlas vlastníka s umístěním sídla ÚS text další

• Vzor Delegačenka ÚS 2024 tab další

Osvobození od správních poplatků

Při ověřování podpisů trvejte na bezplatném ověření podpisu podle zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb. § 8 odst. 4, Sazebník – osvobození od správních poplatků pro spolky a pobočné spolky pod čís. 2 v Položce č. 4 a 5.

• Osvobození od správních poplatků Průvodní informace pro ZO a ÚS ČZS platná nejen pro volby 2024. pdf další

• Zákon 634/2004 Sb o správních poplatcích Příloha k osvobození od správních poplatků. pdf další