Změny zápisu ÚS ve spolkovém rejstříku

závazný výklad postupu

Agendu registrace a změn ve spolkovém rejstříku na Ústředí ČZS zpracovává
Ing. Matra Pawlicová, tel: 222 782 710 linka -28, mail: registrace@zahradkari.cz

K provedení změn (zápisu nebo výmazu) u územních sdružení (dále jen „ÚS“) ve spolkovém rejstříku je potřeba obdobně jako u ZO na Ústředí svazu zaslat následující dokumenty podle toho, zda se jedná o změnu osob v orgánech nebo o změnu sídla:

 1. Žádost, ve které ÚS uvede změny, které mají být v rejstříku provedeny
 2. Registrační list, který obsahuje aktuální údaje včetně změn
 3. Změna v osobách – Čestná prohlášení zapisovaných členů představenstva nebo kontrolní komise s úředně ověřeným podpisem
 4. Změna adresy sídla – Souhlas vlastníka nemovitosti (dům, bytová jednotka) uvedeného v katastru nemovitostí http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ s umístěním sídla s úředně ověřeným podpisem vlastníka. Souhlas v době podání návrhu na soud nesmí být starší jak 3 měsíce.

  Vzory výše uvedených dokumentů najdete zde

  Na všech dokumentech (v žádosti i na přílohách) je nutné uvést ev. č. organizace.


  Ústředí svazu v případě nedostatků v žádosti nebo v zaslaných dokumentech bude postupovat v souladu s rozhodnutím představenstva ze dne 15. 06. 2017 - žádost spolu se všemi zaslanými přílohami vrátí zpět odesílateli s informací, jak má nedostatky odstranit.

  Pokud žádost a přílohy jsou v pořádku, svaz podá návrh na zápis změn k rejstříkovému soudu.

  Tento výklad byl projednán na zasedání představenstva ČZS dne 20. 7. 2017.

  V Praze dne 27. 07. 2017