Mladý zahrádkář - testy 2021

Test mladší žáci: (4. až 6. třída) -  výsledková listina a test ve výukovém režimu

Test starší žáci: (7. až 9. třída) výsledková listina a test ve výukovém režimu


  Podrobnosti k distančnímu kolu 2021

  • pro zabezpečení plynulosti soutěže v online prostředí jsme rozdělili test pro každou kategorii zvlášť – mladší a starší žáci
  • každý soutěžící mohl soutěžit jen jednou, opakování soutěže nebude započteno (porovnává se e-mail, jméno, příjmení i škola a duplicitní záznamy se vyřadí)
  • v rámci testu se nedá vracet k předchozím otázkám
  • každá správná odpověď je hodnocena jedním bodem
  • na vyplnění testu bylo 45 minut, pokud bude limit výrazně překročen, nebude soutěžící hodnocen, ale zůstává zahrnut do seznamu soutěžících, proto se již nemůže účastnit podruhé
  • test bude pro obě kategorie sestaven ze dvou částí: 30 vědomostních otázek s volbou jedné ze čtyř odpovědí) + 30 otázek poznávačka (s volbou jedné z pěti odpovědí).
  • po skončení aktivních období testů, budou testy přepnuty do výukového režimu a zůstanou dostupné na příslušné stránce včetně správných odpovědí
  • po vyhodnocení budou zpřístupněny výsledkové listiny pro obě kategorie
  • ocenění a navržení nejnadějnějších žáků pro postup do Národního kola si rozhodnou příslušná Územní sdružení sama.
  TEST

  • termín: 22. a 23. června 2021
  • čas: možnost přihlášení k testu od 10:00 do 20:00 hodin
  • délka testu: 45 min (čas, který je odpočítáván na obrazovce přihlášeného soutěžícího si hlídá každý soutěžící sám, zatrhnuté odpovědi po uplynutí tohoto limitu nebudou již k výsledku započítávány).
  • Pro přihlášení bylo nutné vyplnit: jméno soutěžícího, adresu a název školy, okres, za který žák soutěží a jeho email.