CHRYZANTÉMA

Specializované základní organizace Českého zahrádkářského svazu 

sdružují zájemce o pěstování chryzantém.


Historie organizací

    Organizace Chryzantéma vznikla v padesátých letech minulého století na popud několika nadšenců okolo pana Cinkeho z Průhonic. Chryzantéma jako květina byla v té době stále oblíbenější a měla stále více příznivců. Čím bylo více příznivců, tím se více rozrůstal zájem o členství, v později už specializované organizaci Chryzantéma ZO, zahrádkářský svaz Praha.

    Organizace začala vydávat svůj zpravodaj pro členy, později začala v Praze pořádat výstavy. To již měla přes 200 členů z celé republiky. Začalo být neúnosné řídit organizaci centrálně. Organizace byla rozdělena na oblasti 8 v Čechách a 2 na Slovensku. Předsedou oblastí Jižní Morava se stal pan Bárta z Opatovic u Rajhradu. Od rozdělení, se do Prahy sjížděli jenom předsedové jednotlivých oblastí, a řešili společné problémy. Jednotlivé oblasti začali samostatně pořádat výstavy chryzantém.

    Po roce 1989 se většina oblastních organizací rozpadla, včetně organizace pražské. Posledním předsedou pražské organizace byl pan Tomečka. V současné době jsou činné jen organizace:

  • Chyzatéma Hlinsko
  • Chryzantéma Jižní Morava
  • Chryzantéma České Budějovice 

Organizace Chryzantéma Jižní Morava

    Organizace pracuje oficiálně na Jižní Moravě od roku 1985. Na ustavující schůzi 1. 2. 1985 byl zvolen předsedou klubu pán Oskar Dvořák z Cvrčovic. Klub byl poté zaregistrován u Českého zahrádkářského svazu. Klub shromažďoval členy ze širokého okolí od Brna až po Znojmo. Dnes jsou členy také pěstitéle ze Slovenska. Počáteční nadšení, kdy klub napočítal 80 členů, začalo postupně chladnout. Dnes má klub 27 aktivních členů.

    Své výpěstky SZO prezentuje na výstavách v Ivančicích. První výstavu pořádali členové SZO v restauraci Černý lev v Ivančicích v roce 1985. Další dvě výstavy pořádali ve sportovní hale. Potom vystavovali v Obecním domě, kde vystavují do dnes. Výjimkou byl rok 1988, kdy se výstava konala v Muzeu dělnického hnutí v Brně. Výstavy se uskutečňují každý rok v termínu okolo 20. října a vznikla tak krásná tradice. Na podzim roku 2007 to už byla 22. výstava. V době začátků se jednalo pouze o prezentaci výpěstků, ale postupně se pojetí výstav ubíralo k aranžování květů, aby se ukázala jejich krása, která je neprávem opomíjena. Ještě stále mnoho lidí pohlíží na chryzantému jako na květinu hřbitovní. V roce 2002 navázala SZO spolupráci s Kulturním střediskem a Městským zastupitelstvím a začali vystavovat také v slovenském městě Stupava na západním Slovensku. A tak se každoročně koná menší výstava také ve Stupavě na Dni zelí, kde vystavují někteří členové. V roce 2007 členové SZO navázali spolupráci i s Botanickou zahradou v Praze - Troji, která se pokouší o záchranu rostlin ze šlapanického šlechtění chryzantém pana Dvořáka.

    V současné době je předsedou klubu pan Oskar Dvořák a pokladní paní Jana Holcová. Členské schůze se konají 3x do roka, vždy jedna je výjezdní. Naši členové na ni navštíví vždy nějaké zajímavé akce nebo zahrádky jiných pěstitelů (skalky, Botanické zahrady). Organizace má 27 členů, z toho 3 členy ze Slovenska

    Více o aktivitách této organizace najdete na domovské stránce organizace.


 

Organizace Chryzantéma Hlinsko

    Chryzantéma pracuje v Hlinsku již od roku 1983. Nejdříve pár jedinců, přímo nadšenců - jmenovitě pánové Flídr Josef a Hofman Rudolf - získávali své vědomosti v Klubu Chryzantéma v nedalekém Havlíčkově Brodě, kde se i svými prvními výpěstky prezentovali na jejich výstavě. Postupně se o pěstování chryzantém začalo zajímat více zahrádkářů, a tak v roce 1988 založili tito nadšenci svůj klub pod základní organizaci Praha a začali své pěstitelské výsledky prezentovat Hlinecké veřejnosti. Po rozpadu pražské organizace se v roce 1991 připojili k ZO ČZS v Hlinsku. Výstavy se uskutečňovaly každým rokem. První výstavka proběhla v roce 1988 ve vestibulu Hlinecké spořitelny. Pravidelné Hlinecké výstavy se datují od roku 1988. Nejdříve se konaly v prostorách klubovny DTJ (první dvě výstavy), později v místní Sokolovně a v posledních 4 letech v sále Komorního divadla.

    Podařilo se získat do řad pěstitelů a obdivovatelů těchto nádherných květů přítele Bolena Josefa - povoláním zahradník. Za jeho vydatné pomoci a díky jeho kolektivu aranžérů byla v roce 1997 uspořádaná výstava chryzantém nově a byla veřejností velmi dobře přijata. Návštěvní kniha se zaplnila nadšenými vzkazy a nadšenými a velmi kladnými hodnoceními. Přítel Bolen společně se skupinou aranžérek doslova vykouzlili nevšední aranžmá. Výstavu navštívilo 2 500 návštěvníků.

    V současné době má klub 17 členů. Členská základna stárne, přicházejí nemoci, a tak se uspořádání výstavy zajišťuje čím dál hůře.

    Případní zájemci o členství se mohou hlásit na e-mail: stefanadvorakova@seznam.cz