Lexikony a další publikace pro mladé a začínající zahrádkáře

Pro podporu soutěže Mladý zahrádkář, ale i k Floristické soutěži, vydává ČZS různé drobné publikace, které mají za účel poskytnout potřebné informace pro soutěžící. Kromě vlastních testů v podobě Lexikonů mají některé publikace návodný charakter s mnoha nápady a pokusy, které se dají v rámci kroužků Mladý zahrádkář s rostlinami vyzkoušet. Snaží se být dobrým průvodcem pro vedoucí kroužků, aby kromě samotného pěstování měly dostatek nápadů na činnost i během zimního období vegetačního klidu. Protože mnohé publikace již nejsou dostupné v tištěné podobě a na další vydání nemá Svaz finanční prostředky, nabízíme je alespoň v podobě PDF souborů.

obr 345Zápisník mladého zahrádkáře
Danuše Vanická, Miloš Kožešník, Josef Nejedlo 1993
Pracovní sešit plný námětů, pokusů a pracovních listů k činnosti v kroužcích Mladých zahrádkářů. Doporučeno MŠMT ČR pro žáky 2. stupně (č.j. 21235/93-22). 58 stran. ISBN 80-85362-16-3
pdf další

obr 312LEXIKON pro mladé a začínající zahrádkáře I. díl
Josef Klimeš, Jiří Froněk. 1995
Výkladový slovník zahrádkářských pojmů rozdělený do kapitol. Doporučeno MŠMT pro žáky ZŠ. ISBN 80-85362-05-8. Jen v podobě PDF souboru.
pdf další

obr 313LEXIKON pro mladé a začínající zahrádkáře II. díl
Josef Klimeš, Jiří Froněk. 1997
Výkladový slovník zahrádkářských pojmů - pokračování. Rozděleno do kapitol. Účelová publikace pro děti a mládež. ISBN 80-85362-31-7.
pdf další

obr 314LEXIKON pro mladé a začínající zahrádkáře III. díl
Josef Klimeš, Jiří Froněk. 1998
Výkladový slovník zahrádkářských pojmů a testové otázky včetně správných odpovědí - rozděleno do jednotlivých kapitol. Účelová publikace pro děti a mládež.
pdf další

obr 342LEXIKON pro mladé a začínající zahrádkáře IV. díl
Jiří Froněk. 1999
Učebnice jednotlivých zahrádkářských pojmů - podrobné popisy, různé návody. Určeno k činnosti v kroužcích mladých zahrádkářů. Účelová publikace pro děti a mládež.
pdf další

obr 343LEXIKON pro mladé a začínající zahrádkáře V. díl
Jiří Froněk. 2000
Pracovní sešit plný námětů, pokusů a pracovních listů. Přepracovaný a doplněný Zápisník mladého zahrádkáře vydaný ČZS v roce 1993. Určeno pro práci s mládeží v kroužcích mladých zahrádkářů.
pdf další

obr 344LEXIKON pro mladé a začínající zahrádkáře VI. díl
Vlasta Čablová, Jiří Froněk. 2002
Nepomíjivá krása květů. Publikace určená k motivaci při aranžování a vazačství rostlinného materiálu. Estetika, zásady styly, úprava rostlin, sušení rostlin, suchá aranžmá. Tištěný jen v omezeném množství.
pdf další

obr 347Lexikon pro mladé zahrádkáře - testy 2020
Vlasta Ambrožová a komise pro práci s mládeží - 2020. Soubor 500 testových otázek a možné odpovědi; používané při testech v soutěži Mladý zahrádkář včetně správných odpovědí. Vydáno na podporu činnosti v kroužcích mladých zahrádkářů. Lze objednat tištěný
další

obr 346Lexikon pro floristy
Pavlína Švecová, Jana Lapáčková, Zdeněk Kupilík, 2020. Průvodce a rádce pro hobby floristy. Zahrnuje část teoretickou a praktickou doplněnou o názorné fotonávody. Vydáno pro podporu floristických soutěží ČZS. K objednání v tištěné podobě.
další

obr 324LEXIKON pro mladé zahrádkáře - střední školy - testy 2023
Ing. František Pazdera ve spolupráci s Komisí pro práci s mládeží. Soubor 400 testových otázek, včetně správného řešení. Vydáno jen jako PDF soubor.
pdf další

Věříme, že vám naše publikace usnadní zdárné absolvování soutěží a pomohou k vítězství.