Registrace pobočných spolků


Podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen „rejstříkový zákon“) a ve smyslu § 229 odst. 1 občanského zákoníku musí být každý pobočný spolek (organizační jednotka ČZS jako hlavního spolku) veden ve spolkovém rejstříku.

Návrh zápisu pobočného spolku předkládá rejstříkovému soudu podle § 26 odst. 2 rejstříkového zákona hlavní spolek - Ústředí ČZS. 

Pro zápis, změnu, nebo výmaz pobočného spolku postupujte podle následujících pokynů.