Odborné komise

Českého zahrádkářského svazu z.s.

Činnost Českého zahrádkářského svazu zasahuje nejen do pěstitelské oblasti, ale i do mnoha jiných profesí. Za tímto účelem ČZS využívá znalostí svých členů a dalších odborníků, kteří v rámci svazu působí v odborných komisích.

Komise se scházejí pravidelně a řeší průběžně problémy, které činnost svazu přináší. Jsou podřízeny republikové radě, která je řídí a převážnou většinou se skládají z členů územních rad a republikové rady. Navrhují vhodnou orientaci svazu v rámci svěřené problematiky, zpracovávají vzorové postupy pro členy, vyhledávají nedostatky v činnosti a navrhují nápravná opatření, v některých případech zastupují a hájí zájmy svazu navenek, pořádají odborné akce a mnohé další.

Komise právní

Předseda

 • JUDr. Jarmila Štroblová
členové
 • JUDr. Karel Bubeník
 • Mgr. Josef Komárek

tajemnice: Zuzana Adámková

Komise hospodářsko-finanční

Předseda
 • Marcela Urbanová
členové
 • Jaroslava Kačerová
 • Jiří Pecháček
 • Ing. Vítězslav Kotas

tajemnice: Monika Korbová

Komise pro práci s mládeží

Předseda
 • Mgr. Vlasta Ambrožová
členové
 • Jaroslava Dryjová
 • Štefana Dvořáková
 • Miloslav Klimek
 • Ing. František Pazdera
 • Jitka Sitařová
 • Mgr. Jaroslava Starcová
 • Marcela Urbanová

tajemnice: Jana Lapáčková

Komise pěstitelská, odborné výchovy, životního prostředí a dotačních titulů

Předseda
 • MVDr. Stanislav Kubesa
členové
 • Ovocnářství
  • Ing. Jan Hinterholzinger, CSc.
  • Jaroslav Matejsek
  • Miroslav Přasličák
  • Jaromír Láník  (ÚS Kroměříž)
  • Miroslav Muška  (ÚS Třebíč)
  • Ing. Zdeněk Simek
  • Ing. Josef Vačkář
  • Ing. Jiří Radochlíb
 • Zelinářství
  • Jaromír Láník
  • Josef Materna
  • Ing. František Pazdera
 • Bramborářství
  • Miroslav Muška
 • Vinařství
  • Ing. Josef Teuer
 • Životní prostředí
  • RNDr. Jiří Žlebčík
 • Květinářství
  • Mgr. Miroslava Dostálová
 • Ochrana rostlin
  • Ing. Jaroslav Rod, CSc.

tajemník: Ing. Miroslav Šmoranc

Redakční rada časopisu Zahrádkář

Předseda
 • doc. Ing. Josef Sus, CSc. (ZF, ČZU Praha Suchdol)
členové
 • Ing. Jaroslav Rod, CSc. (ÚS Olomouc)
 • doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D. (KZ, Česká zemědělská univerzita v Praze)
 • prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D. (ZF, Mendelova univerzita v Brně)
 • Bc. Tomáš Jan (ÚKZÚZ Želešice)
 • Ing. Miroslav Kalina, CSc. (ÚS Litoměřice)
 • Ing. Libor Kunte, Ph.D. (SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Libverda - ředitel)
 • Ing. Petr Hanzelka, Ph.D. (Botanická zahrada hl.m. Prahy - Troja)
 • Ing. Marta Pawlicová

tajemník: Ing. Jan Stanzel, CSc.