hlavika

Odborné komise

Českého zahrádkářského svazu z.s.

Činnost Českého zahrádkářského svazu zasahuje nejen do pěstitelské oblasti, ale i do mnoha jiných profesí. Za tímto účelem ČZS využívá znalostí svých členů a dalších odborníků, kteří v rámci svazu působí v odborných komisích.

Komise se scházejí pravidelně a řeší průběžně problémy, které činnost svazu přináší. Jsou podřízeny republikové radě, která je řídí a převážnou většinou se skládají z členů územních rad a republikové rady. Navrhují vhodnou orientaci svazu v rámci svěřené problematiky, zpracovávají vzorové postupy pro členy, vyhledávají nedostatky v činnosti a navrhují nápravná opatření, v některých případech zastupují a hájí zájmy svazu navenek, pořádají odborné akce a mnohé další.

Komise právní

Předseda

 • JUDr. Ladislav Labuta (ÚS Mělník)
členové
 • JUDr. Karel Láník (ÚS Ústí nad Labem)
 • Mgr. Josef Komárek (ÚS Litoměřice)
 • Ing. Marta Pawlicová (ÚS Praha-město)
 • JUDr. Jarmila Štroblová (ZO Opuková, Praha 6)

tajemnice: Zuzana Adámková

Komise hospodářsko-finanční

Předseda
 • doc. Josef Ernest (ÚS Rokycany)
členové
 • Růžena Bezděková (ÚS České Budějovice)
 • Jaroslava Kačerová (ÚS Olomouc)
 • Jiří Pecháček (ÚS Kroměříž)
 • Josef Bartůšek (ÚS Benešov)

tajemnice: Monika Korbová

Komise pro práci s mládeží

Předseda
 • Mgr. Vlasta Ambrožová (ÚS Prostějov) - bývala ředitelka ZŠ Majakovského, Prostějov
členové
 • Štefana Dvořáková (ÚS Chrudim)
 • Vlasta Čablová (ÚS Kroměříž)
 • Jitka Sitařová (ÚS Šumperk)
 • Jaroslava Dryjová (ÚS Klatovy)
 • Marcela Urbanová (ÚS Karviná)
 • Ing. František Pazdera (ÚS Rakovník) - Střední zemědělská škola Rakovník

tajemnice: Michaela Havlíková

Komise pěstitelská, odborné výchovy, životního prostředí a dotačních titulů

Předseda
 • MVDr. Stanislav Kubesa – předseda (ÚS Opava)
členové
 • RNDr. Jiří Žlebčík  (Rosaklub)
 • Jaroslav Matejsek  (ÚS Náchod)
 • Ing. Ladislav Zahradník  (ÚS Jindřich. Hradec)
 • Jaromír Láník  (ÚS Kroměříž)
 • Miroslav Muška  (ÚS Třebíč)
 • Miroslav Přasličák  (ÚS Bruntál se sídlem v Krnově)
 • Ing. Jan Hinterholzinger, CSc. (ÚS Domažlice)
 • Ing. Josef Teuer  (ÚS Opava)
 • Mgr. Miroslava Dostálová  (ÚS Hradec Králové)
 • Ing. Zdeněk Simek  (ÚS Znojmo)
 • Josef Materna  (ÚS Kolín)
 • Ing. František Pazdera  (ÚS Rakovník)
 • Mgr. Pavel Navrátil  (ÚS Hodonín)

tajemník: Ing. Miroslav Šmoranc

Redakční rada časopisu Zahrádkář

Předseda
 • doc. Ing. Josef Sus, CSc. (ZF, ČZU Praha Suchdol)
členové
 • MUDr. Josef Kříž (ÚS Pelhřimov)
 • Ing. Jaroslav Rod, CSc. (ÚS Olomouc)
 • Ing. Bc. Martin Koudela, Ph.D.
 • Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D. (ZF, Mendelova univerzita v Brně)
 • RNDr. Stanislav Peleška (ÚS Praha- západ)
 • Bc. Tomáš Jan (ÚKZÚZ Želešice)
 • Ing. Miroslav Kalina, CSc. (ÚS Litoměřice)
 • Ing. Libor Kunte, Ph.D. (SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Libverda - ředitel)
 • Ing. Petr Hanzelka, Ph.D. (Botanická zahrada hl.m. Prahy - Troja)

tajemník: Ing. Jan Stanzel, CSc.

Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit