Floristická soutěž

Jde o nejnovější soutěž vyhlášovanou Českým zahrádkářským svazem od roku 2012. Soutěž z počátku dávala možnost porovnat schopnosti a dovednosti mládeže ve věku 12-18 let ve floristice.

Od roku 2014 byla pro značný zájem doplněna i o kategorii pro dospělé - senioři.


1 2 3 ... 8(celkem: 36)

Floristická soutěž ČZS - České zemské kolo 2024

České kolo se uskutečnilo začátkem června na pražském Žižkově v prostorách Atria, kde soutěžící přivítal starosta Městské části Praha 3 Mgr. Michal Vronský, který rovněž převzal záštitu nad akcí. Porovnat své dovednosti přijelo 21 soutěžících ze 6 územních sdružení Českého zahrádkářského svazu.


číst dále

Floristická soutěž ČZS - Moravské zemské kolo 2024

V prostorách zámku Kroměříž proběhl již druhý ročník této jinak již 14 let pořádané soutěže Českého zahrádkářského svazu. Účastníky, kterých se sjelo celkem 31 z 15 územních sdružení ČZS, přivítal ředitel Ing. Jiří Uhlíř. 


číst dále

Floristická soutěž 2024 - úvodní informace


číst dále

Celostátní finále Floristické soutěže zná své vítěze

V pátek 6. října proběhlo v hlavním pavilonu A olomouckého výstaviště Finále floristické soutěže Českého zahrádkářského svazu, na které se sjeli ti nejlepší amatérští floristé z Moravy a Čech. Svůj talent a nápaditost předvedlo celkem 18 soutěžících – vítězů předchozích zemských kol, ve třech kategoriích – Žák, Junior a Senior.


číst dále

Floristická soutěž 2023 - pozvánka na finále do Olomouce

Finále Floristické soutěže 2023

ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU

                                   SPOLEČNÉ KOŘENY 

dekorace a květiny spojené s významným jubileem – 30 let od vzniku samostatné České republiky


Termín soutěže: 6. října 2023
Místo konání: výstaviště Flora Olomouc – Hortikomplex, pavilon A
Začátek soutěže: 10:00 hod.
Vyhlášení výsledků: 14:00 hod.


číst dále

1 2 3 ... 8(celkem: 36)

Mládež je ve floristice velmi zručná, to se již dlouhou dobu ukazuje na soutěžích Mladý zahrádkář, kde bývá floristika jako doplňkový program pro volný čas mezi disciplínami vlastní soutěže. Jejich zájem dal podnět ke vzniku této samostatné soutěže. Celostátní kolo bývá pořádáno jako doprovodný program některé celostátní zahradnické nebo zahrádkářské výstavy: Květy - Lysá n. L., Flora Olomouci aj.

Závazná pravidla soutěže 


Soutěž je pořádaná pro tři kategorie:

  1. kategorie ŽÁCI – žáci ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií
  2. kategorie JUNIOŘI – žáci středních škol, s výjimkou těch, ve kterých se studuje obor floristika
  3. kategorie SENIOŘI – dospělí z řad členů ČZS, amatéři

Kategorie může být vyhlášena pouze tehdy, když se v ní sejdou alespoň tři soutěžící.


Soutěž je tříkolová:

  1. Okresní kola organizují územní sdružení ČZS většinou smluvně v místních školách nebo jiných výchovných zařízeních (DDM aj.) spolupracujících s ČZS. Jsou pořádaná zpravidla koncem dubna nebo počátkem května. Po vzájemné dohodě mohou při pořádání okresních kol územní sdružení spolupracovat.
  2. Zemská kola (české a moravské) organizuje Komise pro práci s mládeží při RR ve spolupráci s místním územním sdružení. Mohou být putovní. Jsou pořádány během května až července.
  3. Celostátní kolo je organizováno Komisí pro práci s mládeží při RR ČZS ve spolupráci s Ústředím ČZS. Místo bude vždy aktuálně zvoleno.


Postup v soutěži

Z okresních kol do zemského postupuje finalista z prvního místa, případně další v pořadí jako náhradníci. ÚS ČZS, jejichž soutěžící se v kategorii ŽÁCI probojuje do finále , může do zemského kola následujícího ročníku vyslat celkem dva soutěžící žáky (jednoho navíc). Ti však musí obsadit první a druhé místo v okresním kole následujícího ročníku (případně se mohou zúčastnit náhradníci další v pořadí).

Okresní a Zemské kolo lze uskutečnit při minimálním počtu 3 soutěžících v každé kategorii. Maximální počet je omezen kapacitními a ekonomickými možnostmi.

Ze Zemského kola postupují do celostátního kola první tři finalisté, případně další náhradníci.

V případě nedostatečného počtu soutěžících z Čech, může být finálová skupina doplněna soutěžícími z Moravy.


Soutěžní úkoly:

V okresních a zemských kolech mají soutěžící za úkol zhotovit kytici na podání a vypichovanou misku. Vypichovaná miska může být nahrazena jiným úkolem, který musí být oznámen nejpozději 1 měsíc před konáním soutěže.

Na celostátním kole je téma soutěže vyhlášeno s ohledem na zaměření výzdoby objektu, kde se soutěž pořádá. Je každým rokem jiné. Soutěžícím jsou úkoly oznámeny nejpozději 1 měsíc před konáním finále.


Materiál a nářadí do soutěže:

Pro uvedené úkoly dostanou všichni soutěžící shodný rostlinný materiál, nabídku doplňkové zeleně a drobného doplňkového materiálu (např. stuhy, ozdoby, dráty …), případně umělý materiál.

Soutěžící si mají vzít vlastní nářadí – nůžky, nože, kleště. Všichni soutěžící musí mít stejné podmínky, které jsou uvedeny v propozicích soutěže pro daný rok.


Výsledné pořadí soutěžících

Hodnocení úkolů je rozděleno do dvou částí, hodnotí se zvlášť technické provedení a estetický vzhled. Vždy hodnotí více porotců samostatně a následně se jejich body sečtou. Vítězí soutěžící s nejvyšším počtem bodů. V případě shody dosažených bodů se porota sejde, shodné práce společně porovná a rozhodne většinou hlasů o konečném pořadí.


Garant soutěže

Garantem odborné úrovně soutěže je Komise pro práci s mládeží při RR ČZS. Její členové mají dlouhodobé zkušenosti s prací s mládeží, a někteří jsou aktivními či bývalými pedagogy. Porotu tvoří profesionální floristé, případně členové Českého svazu květinářů a floristů ČR. Schvaluje ji Komise pro práci s mládeží při RR ČZS.


Doplňující ustanovení

Pokud soutěžící v kategorii ŽÁCI postoupí do finále floristické soutěže, může zastupovat ČZS v následujícím roce na Děčínské kotvě, a to v souladu s ekonomickými podmínkami ČZS, které stanoví HFK při RR ČZS.