Floristická soutěž

Jde o nejnovější soutěž vyhlášovanou Českým zahrádkářským svazem od roku 2012. Soutěž z počátku dávala možnost porovnat schopnosti a dovednosti mládeže ve věku 12-18 let ve floristice.

Od roku 2014 byla pro značný zájem doplněna i o kategorii pro dospělé - senioři.

Že je mládež ve floristice velmi zručná se již dlouhou dobu ukazuje na soutěžích Mladý zahrádkář, kde bývá floristika jako doplňkový program pro volný čas mezi disciplínami vlastní soutěže. To také dalo podnět ke vzniku této samostatné soutěže. Celostátní kolo bývá pořádáno v Lysé nad Labem při výstavě Květy.

1 2 3 ... 6(celkem: 29)

Floristická soutěž 2023

Český zahrádkářský svaz vyhlašuje další ročník Floristické soutěže.
Soutěž je tříkolová: 

 • ZÁKLADNÍ KOLA se uskuteční v rámci územních sdružení ČZS.
  Každý účastník se může přihlásit na svém územním sdružení ČZS, regionálně příslušné územní sdružení najdete na našich stránkách zde.
  Vítězové postoupí do ZEMSKÝCH KOL pro Čechy a Moravu.
   
 • ZEMSKÁ KOLA proběhnou v Lysé nad Labem a nově v Kroměříži.
  • Výstaviště Lysá nad Labem - výstava Květy - 14. 7. 2023
  • Kroměříž - Zámek Kroměříž- 9. 6. 2023
   Přihlášky na Zemské kolo zašlete do 30. 5. 2023 na ústředí ČZS, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3, nebo e-mailem ustredi@zahradkari.cz
       
 • CELOSTÁTNÍ FINÁLE proběhne v rámci výstavy Hortikomplex, Flora Olomouc - 6. října 2023
  - pořádá komise pro práci s dětmi a mládeží + Ústředí ČZS. Téma finále bude zvoleno v souladu s mottem výstavy.
         

 


číst dále

Floristická soutěž 2022 - celostátní kolo na výstavě Flora Olomouc

Flora Olomouc oslavovala J. G. Mendela

Hortikomplex, podzimní výstava olomoucké Flory, žila výročím narození zakladatele genetiky J. G. Mendela. Toto dvousetleté výročí připomínaly především expozice v hlavním pavilonu A a přilehlém pavilonu B. V duchu oslav této události se zde uskutečnilo i republikové finále floristické soutěže Českého zahrádkářského svazu.


číst dále

Floristická soutěž 2022 - Pozvánka na celostátní kolo

PROPOZICE

Finále Floristické soutěže 2022

ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU

 

200. výročí narození Gregora Johanna Mendela otce genetiky

dekorace a květiny tvořené pro příležitost Mezinárodní konference pořádané k 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela

 

Termín soutěže:30. 9. 2022

Místo konání: výstava Flora Olomouc – Hortikomplex, pavilon A

Začátek soutěže: 10:00 hodin

Vyhlášení výsledků: 14:00

 

Kategorie:  

 • ŽÁK   žáci základních škol
 • JUNIOR studenti středních škol
 • SENIOR – od 20 let výše, musí být člen ČZS a nesmí být profesionál 

Během soutěže není povoleno využívat vlastní rostlinný ani doplňkový materiál, pouze nářadí!číst dále

Floristická soutěž 2022 - České zemské kolo

Na výstavišti v Lysé nad Labem se v polovině července konala výstava Květy, během které, v pátek 15. 7. 2022, proběhlo Zemské kolo Floristické soutěže ČZS.

Své kreativní dovednosti poměřili vítězové českých územních kol floristiky ve třech kategoriích a jejich výsledné práce pak zdobily po zbytek výstavy zadní část pavilónu B.

Prvním úkolem bylo uvázání gratulační kytice pro nevěstu, druhým pak vypichovaná dekorace na svatební tabuli. Soutěžící měli nejen splnit oba zadané úkoly, ale rozvrhnout si i čas včetně skladby jednotlivých květin pro každou disciplínu. Požadováno bylo i zpracování veškerého materiálu beze zbytku. Na obě práce měli soutěžící dvě hodiny.

S těmito úkoly si nejlépe v kategorii žáků poradila Jana Vávrová z ÚS Ústí nad Orlicí, kategorii juniorů vévodila Anna Novotná z ÚS Praha-město a v kategorii seniorů zvítězila Simona Podracká z ÚS Klatovy.


číst dále

Floristická soutěž 2022 - Moravské zemské kolo

Ve čtvrtek 2. června se v prostějovském Společenském domě sešlo 35 vítězů územních kol floristiky z celé Moravy, aby změřili svůj um, kreativitu a dovednost. Opět soutěžili ve třech kategoriích. Žáci 13 soutěžících, junioři 10 soutěžících a senioři 12 soutěžících. 

Zadáním letošních Zemských kol bylo téma Květiny pro den "D". Opět se vázala kulatá kytice, tentokrát gratulační pro nevěstu, což bylo zadání společné pro všechny kategorie. Druhým úkolem byla vypichovaná dekorace na stůl. Žáci tvořili malou misku na koktejlový stůl, junioři misku na svatební stůl a senioři podélnou vypichovanou misku na svatební stůl před novomanžele. Misky měly být pohledové ze všech stran a neměly by bránit svatebčanům při konverzaci. 


číst dále

1 2 3 ... 6(celkem: 29)

Závazná pravidla soutěže


Soutěž je pořádána pro tři věkové kategorie:

 • kategorie – žáci - ZŠ 5.–9. třída a odpovídající ročníky gymnázií,
 • kategorie – junioři – studenti středních škol, gymnázií a učni,
 • kategorie – senioři (dospělí amatéři z řad členů ČZS).


Soutěž je tříkolová:

 • Okresní kola organizují územní sdružení ČZS, většinou smluvně v místních školách nebo jiných výchovných zařízeních (DDM aj.) spolupracujících s ČZS. Jsou pořádána koncem dubna nebo počátkem května.
 • Zemská kola (české a moravské) organizuje Komise pro práci s mládeží ve spolupráci s územním sdružením v Praze a Prostějově. Jsou pořádána koncem května.
 • Celostátní kolo je organizováno Ústředím ČZS a Komisí pro práci s mládeží o prázdninách na letní výstavě KVĚTY v Lysé nad Labem.


Postup v soutěži

 • Z okresních kol do zemského postupuje vždy jen jeden finalista z prvního místa, případně další v pořadí jako náhradníci.
 • Ze zemského kola postupují do celostátního kola první tři finalisté, případně další náhradníci.

 

Soutěžní úkoly:

 • V okresních a zemských kolech mají soutěžící za úkol zhotovit kulatou kytici na podání a kulatou nebo oboustrannou vypichovanou misku.
 • Na celostátním kole je téma soutěže vyhlášeno s ohledem na zaměření výstavy KVĚTY, které je každým rokem jiné. (např. v roce 2012 – Bohyně starých Egypťanů královna Isis, 2014 – Svět za zrcadlem – podle Alenky v říši divů aj.)


Materiál a nářadí do soutěže:

 • Pro uvedené úkoly dostanou všichni soutěžící shodný rostlinný materiál. 
 • Soutěžící si mají vzít vlastní nářadí – nůžky, nože, kleště.
 • Soutěžící mohou použít i vlastní drobný doplňkový materiál, jako např. stuhy, ozdoby, dráty, třpytky.
 • Není dovolen živý materiál (výjimku tvoří dodání doplňkového zeleného materiálu např. z přebytků zahrady, pokud je nabídnut k využití i ostatním soutěžícím).


Výsledné pořadí soutěžících

Hodnocení kytic a misek případně šperků a ozdob je rozděleno do dvou částí, hodnotí se zvlášť technické provedení a estetický vzhled. Vždy hodnotí více porotců samostatně a výsledně se jejich body sečtou. Vítězí soutěžící s nejvyšším počtem bodů. V případě shody dosažených bodů se porota sejde a shodné práce společně porovná a rozhodne většinou hlasů o konečném pořadí.


Garant soutěže

Garantem odborné úrovně soutěže je Komise pro práci s mládeží, která je zřízena na Ústředí ČZS. Její členové mají dlouhodobé zkušenosti s prací s mládeží a někteří jsou aktivními či bývalými pedagogy. Porotu tvoří profesionální floristé, případně členové Českého svazu květinářů a floristů ČR.