Věstníky

Český zahrádkářský svaz do konce roku 2013 vydával pro své členy 2-4 x ročně Věstník, ve kterém informoval své členy o nově vydaných zákonech a dalších předpisech týkajících se Svazu, o jednání Republikové rady, hospodaření Svazu, o připravovaných akcích, o  výstavách a dalším dění ve Svazu.

Věstníky jsou dostupné v podobě PDF souborů od roku 2002. V případě potřeby starších vydání se obraťte na sekretariát ústředí, archivní výtisky jsou poskytovány ZO do vyčerpání zásob.

1 2 3 ... 7(celkem: 33)

Věstník 3/2013

1. Usnesení z 8. zasedání RR ČZS o.s.
2. Nové stanovy ČZS
3. Organizační zajištění volebního roku 2014
4. Návrh plánu práce RR ČZS na rok 2014
5. Návrh plánu práce PRR ČZS na rok 2014
6. Vyhodnocení Přehledů o činnosti ZO a ÚS
7. Schválená vyznamenání na rok 2014
8. Nové logo časopisu Zahrádkář
9. Časopis Zahrádkář v roce 2014
10. Výstavy v roce 2014
11. Evropské předpisy a jedna fáma
12. Společenská rubrika
13. Telefonní seznam ústředí ČZS
Slovo předsedy ČZS - hodnocení uplynulého roku a výhled na další období
Příloha - formuláře: Registrační list ZO (2x), návod k vyplnění; Oznámení zvolených delegátů ZO (ÚS); Hlášení o činnosti ZO.
číst dále

Věstník 2/2013

1. Naléhavé - pro ZO, které dosud nemají IČO
2. Návrh nových stanov ČZS
3. K návrhu zahrádkářského zákona
4. Zvýšení minimální mzdy
5. Provozní řád služebních ubytovacích prostor v budově ústředí ČZS
6. Přehled o činnosti ZO a ÚS ČZS za rok 2012
7. Zásady pro používaní vlastních vozidel a jejich úhradu na akcích ČZS
8. Floristická soutěž 2013
9. Vyhlášení Floristické soutěže 2014
10. Mladý zahrádkář 2013
11. Vyhlášení soutěže Mladý zahrádkář pro rok 2014
12. Pochlubte se svými zahrádkami
13. Výstavy a příbuzné akce 2013, pokračování
14. Společenská rubrika
15. Kalendář Práce na zahrádce 2014
16. Školení k ochraně rostlin


číst dále

Věstník 1/2013

1.   Usnesení ze 7. zasedání RR ČZS o.s. v Pardubicích
2.   Dále k návrhu zahrádkářského zákona
3.   Návrh zahrádkářského zákona II.
4.   Stanoviska připomínkových míst a vypořádání připomínek k návrhu zarádkářského zákona
5.   Metodika postupu majetkového vypořádání při zániku základní organizace ČZS
6.   Výzva k odkoupení pozemků od Státního pozemkového úřadu
7.   Stanovisko Státního pozemkového úřadu k předkupnímu právu u pozemků
8.   Návrh nových stanov Českého zahrádkářského svazu
9.   Harmonogram uplatnění změn ve stanovách ČZS v souladu s novým Občanským zákoníkem
10.   Zápis z oblastních porad, které se konaly v březnu 2013
11.   Zásady pro poskytování a použití prostředků ze státní dotace MZe ČR
12.   Návod pro ÚS (ZO) k žádosti pro poskytování a použití prostředků ze státní dotace MZe ČR
13.   Úsporná opatření (pro rok 2013)
14.   Pochlubte se svými zahrádkami
15.   Členové ČZS získali slevu na výrobky Rehau
16.   Vyhodnocení fotografické soutěže
17.   Vyhodnocení výtvarné soutěže 2013
18.   Vyhlášení 4. ročníku fotografické soutěže
19.   Vyhlášení 21. ročníku výtvarné soutěže
20.   Elektronická komunikace v rámci ČZS
21.   Výstava Pražské zahrádkové osady
22.   Doporučený kolektiv lektorů
23.   Pomologický seminář pro odborné instruktory ČZS 2013
24.   Školení vedoucích moštáren
25.   Společenská rubrika
26.   Výstavy a příbuzné akce v roce 2013
27.   Nabídka CD (DVD) ROM pro zahrádkáře
28.   Nástěnné kalendáře na rok 2014 ČZS a stolní kalendáře od firmy SEMO
29.   Předplatitelská soutěž časopisu Zahrádkář
30.   Velká rodina zahrádkářů se schází již i na Facebooku
31.   Evidenční program a webové stránky pro ZO ČZS
32.   Právní poradna na Ústředí pro organizace a členy ČZS
číst dále

Věstník 4/2012

1.    Usnesení z 6. zasedání RR ČZS o.s.
2.    Návrh zahrádkářského zákona
3.    K vydání zákona č. 173/2012 Sb.
4.    Přehled o činnosti ZO a ÚS za rok 2011
5.    Zásady pro efektivní využití remitendy časopisu Zahrádkář
6.    Pravidla pro zveřejňování svazových informací v časopise Zahrádkář
7.    Návrh plánu práce RR ČZS na rok 2013
8.    Návrh plánu práce PRR ČZS na rok 2013
9.    Hospodaření ČZS v roce 2013
10.    Vyznamenání na rok 2013
11.    Odebrané a nezaplacené členské známky
12.    Příklad hodný následování
13.    Příprava výročních schůzí ZO a ÚS ČZS a zaměření činnosti v roce 2013
14.    Seminář s vinařskou tématikou na DVD
15.    Výstavy se zahrádkářskou tématikou
16.    Společenská rubrika
17.    Nabídka publikace pro hospodáře ČZS
18.    Předplatitelská soutěž časopisu Zahrádkář
číst dále

Věstník 3/2012

1. Zahrádkářský zákon II
2. Tvar adresy sídla organizačních jednotek ČZS
3. Metodická pomůcka k postupu při zániku ZO ČZS
4. Vyúčtování dotace Mze za rok 2012
5. Členské známky ČZS
6. Strom roku 2012
7. Přehled o činnosti ZO a ÚS ČZS za rok 2011
8. Logomanuál ČZS
9. Výtvarná soutěž
10. Floristická soutěž
11. Mladý zahrádkář 2012
12. Fotografická soutěž 2012
14. Školení OOI Lednice 2012 zaměřené na pěstování révy vinné
15. Kalendář práce na zahrádce
16. Setkání absolventů ÚZA
17. Europom 2012
18. Podzimní výstavy
19. Tradiční výstava květin ve Staňkově
20. Společenská kronika
21. Webové stránky pro ZO a ÚS ČZS
22. Zahrádkář pro nové předplatitele
23. Degustace brambor u zahrádkářů
číst dále

1 2 3 ... 7(celkem: 33)

Věstník v tištěné podobě dostávaly po třech výtiscích základní organizace ČZS. Věstníky jsou k dispozici ke stažení v podobě souborů PDF z detailu článku.