Ekonomické tiskopisy a vzory ke stažení

Předkládáme vám často používané tiskopisy - formuláře a vzory smluv ekonomického charaktaru, které potřebujete ke své činnosti. Soubory ke stažení (pravý sloupec) jsou jak ve formátu *.PDF (k vytištění a doplnění) tak ve formátu *.DOC či *.XLS k vyplnění a dodatečné úpravě přímo na PC v textovém či tabulkovém editoru.

Smlouva nepojmenovaná k cestovním náhradám
Soubory ke stažení - text pro Ms.Word (doc) nebo k tisku (pdf)
text další pdf další

Dohoda o provedení práce uzavíraná za Ústředí ČZS
Platná od roku 2024. Soubory ke stažení - text pro Ms.Word (doc) nebo k tisku (pdf).
text další pdf další

Dohoda o provedení práce pro ÚS ČZS
Platná od roku 2024 - Soubory ke stažení - text pro Ms.Word (doc) nebo k tisku (pdf)
text další pdf další

Dohoda o provedení práce pro ZO ČZS
Platná od roku 2024. Soubory ke stažení - text pro Ms.Word (doc) nebo k tisku (pdf)
text další pdf další

Peněžní deník
Soubory ke stažení - tabulka pro Ms.Excel (xls) nebo k tisku (pdf)
tab další pdf další

Zjednodušený Mzdový list
Soubory ke stažení - tabulka pro Ms.Excel (xls) nebo k tisku (pdf)
tab další pdf další

Potvrzení o zdanitelných příjmech
ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách ... (viz formuláře MFin)
další

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti.

Vyúčtování daně z příjmů
tiskopis (MFin 25 5459 vzor č. 17) - termín odevzdání na FÚ do konce února násl. roku.
pdf další

Příloha k vyúčtování daně z příjmů
pdf další

Počet zaměstnanců ke dni
(příloha k tiskopisu 5459 vz. 17)
pdf další

Pokyny k vyplnění vyúčtování daně z příjmů
pdf další

Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z přímů fyzických, právnických osob.

Vyúčtování daně vybírané srážkou
podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických*) právnických*) osob - tiskopis (MFin 5466 vzor č. 14)
pdf další

Příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou
podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob - (5466/A č. 10)
pdf další

Pokyny k vyúčtování daně vybírané srážkou
(5466/1 č. 10)
pdf další

Výkazy k účetním uzávěrkám

Rozvaha
(bilance) v plném rozsahu
pdf další

Rozvaha
(bilance) v zjednodušeném rozsahu
pdf další

Výkaz zisku a ztráty
v plném rozsahu
pdf další

Výkaz zisku a ztráty
v zjednodušeném rozsahu
pdf další

DANĚ

Prohlášení poplatníka daně z příjmů
fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (5457 vzor č. 21)
pdf další

Prohlášení pro FÚ při nepodání DPPO
(pokud nevznikla povinnost podat daňové přiznání)
text další

Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)
- při změně zaměstnání.
pdf další text další

Služební cesty

Cestovní příkaz
- malý (A5)
pdf další tab další

Cestovní příkaz
- velký (A4), dvě varianty
pdf další pdf další

příloha k cestovnímu účtu
pdf další text další

Dohoda o použití motorového vozidla - pro ÚS
při pracovní cestě
text další

Dohoda o použití motorového vozidla - pro ZO
při pracovní cestě
text další

ostatní

Metodický pokyn k činnosti revizních orgánů
Kontrola účetnictví a hospodaření občanského sdružení a činnost revizních orgánů (úpné znění)
text další