Ekonomické tiskopisy a vzory ke stažení

Předkládáme vám často používané tiskopisy - formuláře a vzory smluv ekonomického charaktaru, které potřebujete ke své činnosti. Soubory ke stažení (pravý sloupec) jsou jak ve formátu *.PDF (k vytištění a doplnění) tak ve formátu *.DOC či *.XLS k vyplnění a dodatečné úpravě přímo na PC v textovém či tabulkovém editoru.

Název tiskopisu
 
soubor ke stažení
Smlouva nepojmenovaná k cestovním náhradám soubor ve formátu pro Ms.Word - .doc
soubor ve formátu pro Acrobat Reader - .pdf
Dohoda o provedení práce pro ÚS ČZS: soubor ve formátu pro Ms.Word - .doc
soubor ve formátu pro Acrobat Reader - .pdf
Dohoda o provedení práce pro ZO ČZS: soubor ve formátu pro Ms.Word - .doc
soubor ve formátu pro Acrobat Reader - .pdf
Peněžní deník soubor ve formátu pro Ms.Excel - .xls
soubor ve formátu pro Acrobat Reader - .pdf
Zjednodušený Mzdový list soubor ve formátu pro Ms.Excel - .xls
soubor ve formátu pro Acrobat Reader - .pdf
Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti  a z funkčních požitků, sražených zálohách ... (viz formuláře MFin) Aktuální formuláře na stránkách MFin.

 
Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti.
Vyúčtování daně ...  tiskopis (MFin 25 5459 vzor č. 17) -  termín odevzdání na FÚ do konce února násl. roku. soubor ve formátu pro Acrobat Reader - .pdf
Příloha k vyúčtování daně z příjmů (formulář 25 5490 - vzor č. 12) -.pdf
Počet zaměstnanců ke dni (příloha k tiskopisu 5459 vz. 17) (formulář 25 5490/1 - vzor č. 11) -.pdf
Pokyny k vyplnění vyúčtování daně z příjmů (formulář 25 5459/1 - vzor č. 16) -.pdf
   
Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z přímů fyzických, právnických osob.
Vyúčtování daně ... - tiskopis (MFin 5466 vzor č. 14) soubor ve formátu pro Acrobat Reader - .pdf
Příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou (5466/A č. 10) soubor ve formátu pro Acrobat Reader - .pdf
Pokyny k vyúčtování daně vybírané srážkou (5466/1 č. 10) soubor ve formátu pro Acrobat Reader - .pdf
   
Výkazy k účetním uzávěrkám
Rozvaha (bilance) v plném rozsahu soubor ve formátu pro Acrobat Reader - .pdf
Rozvaha (bilance) v zjednodušeném rozsahu soubor ve formátu pro Acrobat Reader - .pdf
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu soubor ve formátu PDF
Výkaz zisku a ztráty v zjednodušeném rozsahu soubor ve formátu PDF
   
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (5457 vzor č. 21) soubor ve formátu pro Acrobat Reader - .pdf
Prohlášení pro FÚ při nepodání DPPO
(pokud nevznikla povinnost podat daňové přiznání)
soubor ve formátu pro Ms.Word - .doc
Potvrzení o zaměstnání
(zápočtový list) - při změně zaměstnání.
soubor ve formátu pro Acrobat Reader - .pdf
soubor ve formátu pro Ms.Word - .doc
 
Cestovní příkazy a přílohy
- cestovní příkaz - malý (A5) vyplnitelný formulář pdf
vyplnitelný formulář xls
- cestovní příkaz - velký (A4) soubor - 1pdf  nebo 2pdf  jpg1. str.jpg 2. str.
- příloha k cestovnímu účtu soubor - pdf  nebo doc k vyplnění

Dohoda o použití motorového vozidla
při pracovní cestě pro ÚS

soubor pro ÚS .doc k vyplnění
Dohoda o použití motorového vozidla
při pracovní cestě pro ZO
soubor pro ZO .doc k vyplnění
 
Metodický pokyn k činnosti revizních orgánů (úpné znění)
Kontrola účetnictví a hospodaření občanského sdružení a činnost revizních orgánů
- vzory formulářů k vyplnění:
soubor ve formátu pro Ms.Word - .doc