Zřízení webových stránek pro ZO ČZS

Vážení přátelé zahrádkáři,

již od roku 2012 vám Svaz nabízí možnost zřízení webových stránek pro ZO přímo v rámci webové adresy www.zahradkari.cz. Vychází tak vstříc požadavkům mnohých základních organizací na jednoduchý způsob prezentace jejich práce na internetu.

V minulosti si ZO zřizovaly webové stránky nahodile na různých bezplatných webech, kde musely strpět často nevhodnou reklamu a nemohly počítat s technickou podporou, stránky navíc nešlo obsahově propojit s dalšími složkami Svazu.

Pokud se rozhodnete k vytvoření webových stránek ZO v rámci ČZS, budete mít tyto výhody:

  • Vaše stránky budou snadno dohledatelné - budou zařazeny regionálně pod příslušné územní sdružení.
  • Díky stejnému grafickému vzhledu budou lépe zapadat do celého rámce stránek ČZS.
  • Vytvoření stránek je zcela bezplatné, jediným vkladem by měla tedy být vaše práce. Jen pokud by byl nárok na webový prostor z vaší strany extrémně vysoký (rozsáhlé obrazové galerie, velké připojené soubory) bylo by nutné dohodnout finanční spoluúčast na jinak Svazem hrazeném hostingu, nebo přesunout obsáhlé části na jiný webový prostor.
  • K obsluze je použit velmi jednoduchý redakční systém, který umožňuje spravovat stránky z libovolného počítače připojeného k internetu.
  • Bude vám poskytnuta plná technická podpora ze strany správce webových stránek na ústředí Svazu jak při zřízení tak při případných problémech s administrací obsahu.
  • Nemusíte se obávat, že na vašich stránkách bude zobrazována mnohdy nevhodná reklama (což není na jiných bezplatných webech možné). Vaše stránky budou doplněny jen odkazem na časopis Zahrádkář, který je svazovým časopisem a významnou měrou se podílí na finanční existenci Svazu.
  • Vytvoření je možné nejprve odzkoušet a teprve později rozhodnout o zveřejnění.


Založení webových stránek

K založení stránek kontaktujte správce webových stránek ústředí Svazu. Zašlete číslo své organizace (6 místné) pod kterým je obsah uložen do databáze (toto číslo je pevně dané a nedá se změnit), název organizace a kontakt na mobil správce stránek (případně i IČO přidělené statistickým úřadem, přesnou adresu a telefonní kontakt na ZO).

Správce webu vám vytvoří webovou adresu v podobě www.zahradkari.cz/zo/název_vaší_zo. Název vaší ZO musí být někdy upraven tak, aby nedošlo ke kolizi se stejným názvem ZO u jiného územního sdružení. Název organizace se dá v případě potřeby i dodatečně upravit tak, aby vám vyhovoval a přitom splňoval potřeby webové adresy.

Pro vytvoření hlavičky stránky lze použít i vaši fotografii, která bude do pozadí použita, podmínkou je, aby respektovala široký rozměr 1000 x 144 px (nebo poměr stran 1000:144 na šířku) a musíte počítat s tím, že bude ze značné části zakryta prostorem s názvem organizace a znakem ČZS. Z tohoto důvodu doporučujeme  raději použít standardní hlavičky s motivem rostlin dle vašeho výběru a vaši fotografii použít na úvodní stranu do základního textu - např. "O nás".

Po vytvoření webové adresy vám správce webu zašle na kontaktní e-mail přístupové údaje a heslo na mobil. Od toho okamžiku máte k dispozici (zatím prázdné) webové stránky a můžete začít se vkládáním textu, obrázků a dokumentů ke stažení.


Redakční systém

Pro správu obsahu webových stránek ZO byl vytvořen velmi jednoduchý redakční systém, který umožňuje vytvářet jednotlivé stránky. Administrace jednotlivých stránek umožňuje definovat typ stránky a vzhled v menu. Do textu lze přidávat obrázky a soubory ke stažení.

Veškeré vlastnosti redakčního systému jsou předvedeny na ukázkové stránce, kterou vám doporučujeme prohlédnout před rozhodnutím, zda budete mít své stránky v rámci ČZS.

Kompletní popis jak spravovat stránky najdete v podrobném návodu, kde je vysvětlen (krok za krokem) celý postup od založení prvních stránek až po konečné zveřejnění.


Odpovědnost za obsah stránek

Ústředí poskytuje základním organizacím pouze webový prostor v rámci domény www.zahradkari.cz, včetně technické podpory a odpovídá za správný provoz stránek. Úplnou správu webových stránek po jejich založení, včetně odpovědnosti za zveřejněný obsah, přebírá výbor ZO nebo pověřený administrátor.

Výbor ZO určí, kdo bude administrátorem a rozsah informací, které budou na webových stránkách zveřejňovány volně, a které budou dostupné pouze členům ZO v interním - heslem chráněném režimu. Výbor ZO odpovídá za to že: uvedené informace nejsou v rozporu se zákony ČR, nedochází ke zveřejňování osobních údajů bez souhlasu uváděných osob, nejsou poškozována práva třetích stran.


Ing. Miloš Kožešník
správce webu ČZS