Zřízení webových stránek pro ZO ČZS

Vážení přátelé zahrádkáři,

již od roku 2012 Svaz umožňuje zřízení webových stránek pro ZO přímo v rámci své domény na webové adrese www.zahradkari.cz.

V minulosti si ZO zřizovaly webové stránky nahodile na různých bezplatných webech, kde musely strpět často nevhodnou reklamu a nemohly počítat s technickou podporou, stránky navíc nešlo obsahově propojit s dalšími složkami Svazu.

Nyní se s postupující digitalizací našeho života stává webová stránka pro naše pobočné spolky nezbytností. Většinou jsme si zvykli, že vše najdeme na internetu, ale některé naše základní organizace na něm stále nejsou. Dnes již téměř platí že "kdo není na internetu, jako by ani nebyl". Proto je třeba, aby každá ZO měla na našich stránkách alespoň jednoduchou stránku (jakousi webovou vizitku) v rozsahu základních informací o sobě a hlavně aktuální kontakty (e-mail nebo telefon), které na Ústředí získáváme se zpožděním (většinou nejdříve po obdržení nového registračního listu).


Pokud se rozhodnete k vytvoření webových stránek ZO v rámci ČZS, budete mít tyto výhody:

  • Vaše stránky budou snadno dohledatelné - budou zařazeny regionálně pod příslušné územní sdružení.
  • Díky stejnému grafickému vzhledu budou responzivní a lépe zapadat do celého rámce stránek ČZS.
  • Vytvoření stránek je zcela bezplatné, jediným vkladem by měla tedy být vaše práce. 
  • K obsluze je použit velmi jednoduchý redakční systém, který umožňuje spravovat stránky z libovolného počítače připojeného k internetu.
  • Bude vám poskytnuta plná technická podpora ze strany správce webových stránek na Ústředí Svazu jak při zřízení, tak při případných problémech s administrací obsahu.
  • Nemusíte se obávat, že na vašich stránkách bude zobrazována nevhodná reklama (což není na jiných bezplatných webech možné). Vaše stránky budou doplněny jen odkazem na časopis Zahrádkář, který je svazovým časopisem a významnou měrou se podílí na finanční existenci Svazu. Naopak vy sami si na své stránky umístíte reklamu pro své přátele nebo sponzory aj.
  • Vytvoření je možné nejprve odzkoušet a teprve později rozhodnout o zveřejnění.
  • Při zřízení vám můžeme pro ZO vytvořit i firemní e-mail.


Založení webových stránek

K založení stránek kontaktujte správce webových stránek Ústředí ČZS. Zašlete číslo své organizace (6 místné) pod kterým jste vedeni v rámci Svazu, název organizace a kontakt na mobil správce stránek (případně můžete uvést pro kontrolu také IČO přidělené statistickým úřadem, adresu sídla, a telefonní kontakt a e-mail na ZO, ale není to nezbytné, neboť tyto údaje již většinou Ústředí má z registračních listů).

Správce webu vám vytvoří webovou adresu v podobě www.zahradkari.cz/zo/název_vaší_zo. Název vaší ZO musí být někdy upraven tak, aby nedošlo ke kolizi se stejným názvem ZO u jiného územního sdružení. Název organizace se dá v případě potřeby i dodatečně upravit tak, aby vám vyhovoval a přitom splňoval potřeby webové adresy.

Po vytvoření webové adresy vám správce webu zašle na kontaktní e-mail přístupové údaje a na mobil heslo. Od toho okamžiku máte k dispozici (zatím prázdné) webové stránky a můžete začít se vkládáním obsahu.


Redakční systém

Pro správu obsahu webových stránek ZO byl vytvořen velmi jednoduchý redakční systém, který umožňuje vytvářet jednotlivé stránky. Administrace jednotlivých stránek umožňuje definovat typ stránky a vzhled v menu. Do textu lze přidávat samozřejmě obrázky, videa, soubory ke stažení. Redakční systém disponuje velkou škálou stran s vlastnostmi (galerie, diskuse, aktuality, akce, ankety, mapy, moštárny a rezervace do moštárny, inzerce, objednávky, kalendář akcí aj., vše vytvořeno ve spolupráci se správci z řad ZO, upravené na míru potřeb Svazu) 

Veškeré vlastnosti redakčního systému jsou předvedeny na ukázkové stránce, kterou vám doporučujeme prohlédnout.

Kompletní popis jak spravovat stránky najdete v podrobném návodu, kde je vysvětlen (krok za krokem) celý postup od založení prvních stránek až po konečné zveřejnění.


Odpovědnost za obsah stránek

Ústředí poskytuje základním organizacím webový prostor v rámci domény www.zahradkari.cz, včetně technické podpory a odpovídá za technický provoz stránek. Úplnou správu webových stránek po jejich založení, včetně odpovědnosti za zveřejněný obsah, přebírá výbor ZO nebo pověřený administrátor.

Výbor ZO ručí za administrátora a rozsah informací, které budou na webových stránkách zveřejňovány volně, a které budou dostupné pouze členům ZO v interním - heslem chráněném režimu. Výbor ZO odpovídá za to že: uvedené informace nejsou v rozporu se zákony ČR, nedochází ke zveřejňování osobních údajů bez souhlasu uváděných osob, nejsou poškozována práva třetích stran.

Ing. Miloš Kožešník, správce redakčního systému ČZS