Zasedání Republikové rady a představenstva RR

Vážení členové RR, 

vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci rozhodlo představenstvo ČZS o zrušení konání podzimního zasedání RR. Zároveň bylo rozhodnuto o možnosti využití hlasování formou per rollam, tj. mimo zasedání členské schůze. Toto rozhodnutí bylo učiněno z důvodu možných  mimořádných opatření státu a s ohledem na zdraví našich členů.

Zasedání tedy bude probíhat distanční formou s využitím emailové komunikace s těmito termíny:

Do 22. 11. 2021 budou všem členům RR zaslány materiály a podklady k jednání a rozhodování. 
Zasláno bude rovněž již předem připravené usnesení, které nebude možné měnit. Členové o něm budu hlasovat (pro, proti, zdržel se). 

Do 6. 12. 2021 bude otevřeno hlasování o usnesení. 
Případné návrhy a připomínky budou vypořádány na nejbližším zasedání RR.
Podrobné informace k průběhu jednání a způsobu hlasování o usnesení Vám budou rozeslány společně s materiály k jednání RR.

S pozdravem

Stanislav Kozlík | předseda ČZS, z.s.

Termíny zasedání Republikové rady v roce 2022

 • Letní 11.-12. 6. 2022 - Hotel Pramen Praha 9

Termíny zasedání představenstva RR ČZS roce 2022

 • 20. ledna
 • 17. února
 • 17. března
 • 21. dubna
 • 19. května
 • 10. června
 • 21. července
 • -
 • 8. září
 • 20. října
 • 10. listopadu
 • 15. prosince