Programy pro PC

vhodné pro ÚS, ZO i jednotlivé členy

Nabídka programů

Pro zjednodušení mnoha administrativních agend vedených v rámci činnosti pořídil Český zahrádkářský svaz počítačové programy. Nyní s ohledem na rychlý vývoj operačních systémů jsou již zastaralé. Proto pro zpracování financí můžete využít ekonomické programy komerčních firem - viz další strana. 

Celosvazová evidence členů se připravuje, evidence pro ZO - především pro osady je dostupná v rámci webových stránek ZO.