Základní organizace

V rámci ČZS jsou základní organizace pobočnými spolky, které se řídí příslušnými ustanoveními Stanov ČZS. Navenek jsou základní organizace ČZS hospodářsky i právně samostatné, hospodaří na svůj účet a jednají svým jménem - mají svou právní osobnost i své IČO, pod kterým jsou zapsány ve veřejném rejstříku.

V současné době sdružuje Český zahrádkářský svaz své členy v 2660 základních organizacích. Informace o ZO a případný kontakt na volené funkcionáře získáte většinou na příslušných územních sdruženích, nebo přímo na webových stránkách ZO, pokud je provozují. Odkazy na webové stránky ZO najdete na následující stránce i na stránkách příslušných Územních sdružení.

Webové stránky ZO v rámci stránek ČZS

Od konce roku 2011 si mohou základní organizace zřizovat své webové stránky bezplatně, přímo v rámci domény www.zahradkari.cz. Odkazy na tyto základní organizace najdete na následující stránce.

Založení webových stránek

Pokud jste členy ČZS a nemáte pro svou ZO doposud webové stránky, můžete využít bezplatné zřízení a hostování na stránkách ČZS. Jak postupovat včetně malého vysvětlení podmínek a návodu na administraci najdete na další stránce.

Provoz webových stránek pro ZO v rámci domény www.zahradkari.cz zajišťuje ústředí ČZS. Jednou základní výhodou je především technická podpora a případná pomoc při jejich tvorbě ze strany administrátora webových stránek ČZS.