Nahlásit konání výstavy nebo příbuzné akce

Nenašli jste v našem seznamu výstavu, přednášku, či jinou pro zahrádkáře zajímavou akci, kterou sami pořádáte, či s určitostí víte o zajímavé výstavě která v našem seznamu schází?

Napište nám prosím o ní základní údaje, abychom ji mohli pro ostatní návštěvníky do seznamu přidat.

Oznámení o konání výstavy

Pokud vyplňujete formulář poprvé, věnujte prosím pozornost návodovým informacím.

Okres:
Důležitý údaj zejména pro menší obce a města, ke kterému okresu přísluší - údaj je nutný pro vyloučení záměny u shodných názvů obcí, které se v ČR vyskytují vícekrát.

Datum konání včetně časů od-do

U dlouhodobých výstav (např. mimo pondělí) časy otevření výstavy i pro jednotlivé dny.

Místo konání výstavy (Obec, Město)
Uveďte včetně přesnějšího popisu (v případě potřeby uveďte i přesnější adresu či název místa - především u větších měst - např. jméno ulice a orientačně významná místa v okolí - areál školy, kulturní dům, hostinec, sokolovna... je vhodné pomoci i s dopravním spojením MHD i cestu autem) usnadníte tím hledání výstavy návštěvníkům, kteří nejsou místní.

Název výstavy

Pokud vaše výstava zatím nemá oficiální název, uveďte alespoň ten, co použijete při místní prezentaci na plakátech a vývěskách. Pro lepší identifikaci však doporučujeme u tradičních výstav nějaký název zvolit.

Popis a program výstavy

Uveďte, kdo výstavu pořádá včetně spolupořadatelů, co na výstavě lidé uvidí, zda bude zajištěna odborná poradna, prodej výrobků, výstavní soutěže, jaké bude vstupné, případně kdy bude otevřeno a další podrobnosti. Tento text většinou rozhoduje o návštěvě.
Zvažte přiměřenou délku textu, dlouhé v přehledu spíše zdržují, podrobnější informace připojte např. jako PDF.

Odkaz na webovou stránku (pořadatele), kde je více informací o výstavě

Pokud existuje, uveďte kompletní adresu včetně http ... (nejsnáze přímo z adresní řádky prohlížeče s otevřenou stranou o výstavě).

E-mail

Povinný údaj. E-mail není součástí oznámení o výstavě, nebude zveřejněn, slouží jen pro naši potřebu a pro případné upřesňující údaje.

 

Obrázek k výstavě (pouze: jpg, png, gif, bmp)
Ilustrační obrázek, např. z minulé výstavy, nebo plakát v podobě obrázku.

 

Soubor k výstavě (především: PDF, doc, xls apod.)
Příloha - plakát, pozvánka, program a další podrobnosti v podobě souboru.

 

Děkujeme Vám za informaci o konání výstavy.
Informace o výstavě bude co nejdříve doplněna do našich webových stránek.


Kontrolní kód kontrola

opište kontrolní kód

 

            Zpět