Výtvarná soutěž

Výtvarná soutěž je v Českém zahrádkářském svazu pořádána od roku 1993 a je tak druhou celostátní nejstarší soutěží. Má velký ohlas především ve všech typech škol, od mateřských, přes základní až po zvláštní školy. Výtvarnými pracemi děti každoročně doslova zavalují ústředí ČZS a hodnotící komise má vždy mnoho práce, protože zaslaná díla jsou velmi pěkná.

1 2 3 4 5 (celkem: 24)

Kvetoucí zahrada - výtvarná soutěž 2024

Děti, které rády maluj, kreslí nebo tvoří z přírodních i umělých materiálů se mohou zapojit již do 31. ročníku soutěže, tentokráte na téma " Kvetoucí zahrada" a zasílat svá díla do konce února 2024. 
číst dále

Výtvarná soutěž 2023 - vyhodnocení a výsledky

Český zahrádkářský svaz v loňském roce vyhlásil již 30. jubilejní ročník výtvarné soutěže pro děti na téma "Krása a zdraví ze zahrady". Děti měly zaslat kresbu, malbu nebo polytechnickou práci, která by dané téma co nejvíce vystihovala.

Na ústředí ČZS přišlo téměř 1900 prací jejichž vyhodnocení nebylo vůbec jednoduché...

Celkový počet prací a zúčastněných soutěžících opět dokázal velký zájem dětí o výtvarnou činnost a vztah k přírodě, děkujeme a přejeme mnoho kreativních úspěchů.

Některé z vybraných prací budou zdobit stánek časopisu Zahrádkář i na různých výstavách :-)


číst dále

Krása a zdraví ze zahrady - výtvarná soutěž 2023

Český zahrádkářský svaz vyhlašuje 

30. ročník výtvarné soutěže na téma 

"Krása a zdraví ze zahrady"

Soutěž je rozdělena na dvě kategorie:

  • Malba a kresba
  • Polytechnické práce

číst dále

Výtvarná soutěž 2022 - vyhodnocení a výsledky

Do naší Výtvarné soutěže každoročně zamíří několik set kreseb-maleb a téměř stejné množství polytechnických prací.

Stejně tak tomu bylo i v letošním roce, kdy jsme opět měli problémy s jejich uskladněním a následným vyhodnocením. Ústředí je tou dobou doslova zavaleno výkresy a dalšími prostorově náročnými polytechnickými díly. Na vyhodnocení se opět podíleli členové komise pro práci s mládeží a posuzování bylo zase obtížné, což je již v posledních letech skoro pravidlem.

Úroveň mnohých výtvarných prací je opravdu na vysoké úrovni, a pokud se na ně zaměříme optikou věku jejich tvůrců, pak jejich úroveň u mnohých doslova překvapí, je zřejmý talent a nám nezbývá než vyslovit přání, aby se dotyčnému i nadále dobře umělecky dařilo, protože v něm cítíme určité životní směřování.

Přejeme tak všem soutěžícím, aby se jim umělecky dařilo a dodávalo jim to radost a uspokojení.


číst dále

Ovoce plné vitamínů - výtvarná soutěž 2022

Český zahrádkářský svaz vyhlašuje 
29. ročník výtvarné soutěže na téma 

"Ovoce plné vitamínů"

Jsme zvědaví na nápaditost Vašeho zpracování a to jak při kreslení, malování či vyrábění a těšíme se na zaslání vašich dílek. Čas máte až do konce února roku 2022.


číst dále

1 2 3 4 5 (celkem: 24)

V hodnotící komisi zasedají jak členové odborné komice ČZS tak skuteční odborníci v oboru, v posledních letech většinou z řad pedagogů uměleckoprůmyslových škol, nebo grafici činní ve svém oboru.

Počet účastníků této soutěže také každoročně stoupá. O úrovni prací se mohou všichni přesvědčit na výstavách ČZS nebo v zahrádkářském muzeu v Hradci Králové.