Výtvarná soutěž

Výtvarná soutěž je v Českém zahrádkářském svazu pořádána od roku 1993 a je tak druhou celostátní nejstarší soutěží. Má velký ohlas především ve všech typech škol, od mateřských, přes základní až po zvláštní školy. Výtvarnými pracemi děti každoročně doslova zavalují ústředí ČZS a hodnotící komise má vždy mnoho práce, protože zaslaná díla jsou velmi pěkná.

1 2 3 4 5 (celkem: 22)

Krása a zdraví ze zahrady - výtvarná soutěž 2023

Český zahrádkářský svaz vyhlašuje 

30. ročník výtvarné soutěže na téma 

"Krása a zdraví ze zahrady"

Soutěž je rozdělena na dvě kategorie:

  • Malba a kresba
  • Polytechnické práce

číst dále

Výtvarná soutěž 2022 - vyhodnocení a výsledky

Do naší Výtvarné soutěže každoročně zamíří několik set kreseb-maleb a téměř stejné množství polytechnických prací.

Stejně tak tomu bylo i v letošním roce, kdy jsme opět měli problémy s jejich uskladněním a následným vyhodnocením. Ústředí je tou dobou doslova zavaleno výkresy a dalšími prostorově náročnými polytechnickými díly. Na vyhodnocení se opět podíleli členové komise pro práci s mládeží a posuzování bylo zase obtížné, což je již v posledních letech skoro pravidlem.

Úroveň mnohých výtvarných prací je opravdu na vysoké úrovni, a pokud se na ně zaměříme optikou věku jejich tvůrců, pak jejich úroveň u mnohých doslova překvapí, je zřejmý talent a nám nezbývá než vyslovit přání, aby se dotyčnému i nadále dobře umělecky dařilo, protože v něm cítíme určité životní směřování.

Přejeme tak všem soutěžícím, aby se jim umělecky dařilo a dodávalo jim to radost a uspokojení.


číst dále

Ovoce plné vitamínů - výtvarná soutěž 2022

Český zahrádkářský svaz vyhlašuje 
29. ročník výtvarné soutěže na téma 

"Ovoce plné vitamínů"

Jsme zvědaví na nápaditost Vašeho zpracování a to jak při kreslení, malování či vyrábění a těšíme se na zaslání vašich dílek. Čas máte až do konce února roku 2022.


číst dále

Vyhodnocení výtvarné soutěže 2021 - Zahrada plná života

Do výtvarné soutěže se nám přes nepříznivou epidemickou situaci  a dlouhodobě uzavřené školy a kroužky sešlo opět velké množství kreseb i polytechnických prací. Celkově jejich počet přesáhnul jeden tisíc což je zhruba polovina oproti předchozím rokům.


číst dále

Zahrada plná života - výtvarná soutěž 2021

Český zahrádkářský svaz vyhlašuje 
28. ročník výtvarné soutěže na téma 

"Zahrada plná života"


číst dále

1 2 3 4 5 (celkem: 22)

V hodnotící komisi zasedají jak členové odborné komice ČZS tak skuteční odborníci v oboru, v posledních letech většinou z řad pedagogů uměleckoprůmyslových škol, nebo grafici činní ve svém oboru.

Počet účastníků této soutěže také každoročně stoupá. O úrovni prací se mohou všichni přesvědčit na výstavách ČZS nebo v zahrádkářském muzeu v Hradci Králové.