Evidence skutečných majitelů

Evidence skutečných majitelů (též Informační systém skutečných majitelů) je informační systém veřejné správy, který je veden rejstříkovými soudy v elektronické podobě. Evidováni jsou skuteční majitelé právnických osob zapsaných do veřejného rejstříku podle rejstříkového zákona a skuteční majitelé svěřenských fondů. Zápisy do evidence provádí buď příslušný rejstříkový soud anebo notář.

Na základě vydané novely zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů se od 1.6.2021 jako skutečný majitel do této evidence automaticky propíše fyzická osoba, která byla zapsána v rámci zápisu do veřejného rejstříku jako statutární orgán.

Evidence je částečně přístupná veřejnosti na internetových stránkách: https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik, kde po zadání identifikačního čísla (IČ) naleznete daný subjekt a zároveň můžete získat částečný elektronický výpis.

V rámci různých skutečností, např. získání dotace, se můžete setkat s požadavkem ve smyslu doložení úplného výpisu z Evidence skutečných majitelů. Tento úplný výpis lze získat přihlášením evidující osoby nebo skutečného majitele.

Přihlášení lze provést za pomoci datové schránky nebo elektronické identifikace (tedy e-Identita). Další možností je zaslání písemné žádosti na Městský soud v Praze (Slezská 9, 120 00 Praha 2 - Vinohrady), kde je zaslání úplného výpisu zpoplatněno. Doporučujeme tedy, pokud jste tak již neučinili, zřídit datovou schránku pro svůj pobočný spolek. 

Jednotlivé kroky k získání úplného výpisu za pomoci přihlášení do datové schránky (viz. příloha):

  • Zadat do vyhledávače odkaz: https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik
  • V pravém horním rohu zadat „Přihlásit“
  • V pravé části zvolit výběr přihlášení za pomoci Datové schránky, což Vás odkáže na přihlášení ve vybraném informačním systému
  • Po přihlášení do vyhledávače zadáte IČO Vašeho pobočného spolku
  • Po vyhledání zvolíte možnost Úplný výpis

Získání výpisu přihlášením do datové schránky