hlavika

Přítomnost statutárních zástupců na ústředí ČZS

Statutární zástupci ČZS jsou k zastižení na ústředí jen v jednacích dnech, které nejsou závazné a jsou pro jednotlivé zástupce následující

Stanislav Kozlík předseda úterý až pátek
Ing. Marta Pawlicovátajemníkčtvrtek
Marcela Urbanová místopředseda pro finance a ekonomikudle dohody
MVDr. Stanislav Kubesa místopředseda pro odbornou činnost dle dohody
Mgr. Vlasta Ambrožová místopředseda pro propagaci, tisk a práci s mládeží dle dohody
JUDr. Jarmila Štroblová místopředseda pro právní záležitosti čtvrtek
Milan Pech člen představenstva  dle dohody

Z důvodu různých jednání mimo ústředí se mohou termíny měnit. Doporučujeme se na aktuální přítomnost statutárních zástupců předem informovat (případně se objednat) na sekretariátu ústředí u pí. Adámkové

Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit