STANOVY

Českého zahrádkářského svazu, z.s.
 

Stanovy jsou nejvyšším právním předpisem ČZS, tvoří právní základ Svazu, vymezují místo a předmět činnosti, upravují vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů. Aktuální stanovy jsou uloženy v rámci registrace zapsaného spolku pod spisovou značkou L 1147 vedenou u Městského soudu v Praze a jsou veřejně dostupné ve sbírce listin.

Stanovy Českého zahrádkářského svazu, z.s.

Platné od roku 2020 ve znění novely ze dne 22. října 2023

Bližší informace o novele najdete v těchto článcích:


číst dále

Stanovy Českého zahrádkářského svazu, z.s.

Aktuální znění platné od roku 2020
 
Tyto stanovy jsou platné schválením Sněmem Českého zahrádkářského svazu, z.s. dne 24. listopadu 2019 a účinné od 1. ledna 2020.
 
číst dále

Stanovy Českého zahrádkářského svazu, z.s.

Účinné v letech 2014-2019.

Byly schváleny Republikovou radou Českého zahrádkářského svazu, o.s. dne 16. listopadu 2013
Byly účinné od 1. ledna 2014.
Byly zrušeny 24. listopadu 2019 s účinností od 1. ledna 2020.

Stanovy 2014-2019 v PDF


číst dále

Stanovy Českého zahrádkářského svazu, o.s.

Účinné v letech 2010-2013.

Vstoupily v platnost schválením republikovou radou ČZS dne 12. prosince 2009.
Byly registrovány MV ČR dne 11. 1. 2010 pod čj. VSP/1-2622/90-R. 
Byly zrušeny 16. listopadu 2013 s účinností od 1. ledna 2014.

Stanovy 2010-2013 v PDF


číst dále

Stanovy Českého zahrádkářského svazu, o.s.

Účinné v letech 2006-2009.

Vstoupily v platnost schválením republikovou radou ČZS dne 10. prosince 2005.
Byly registrovány MV ČR dne 21. 12. 2005 pod čj. VSP/1- 2622/90-R.
Byly zrušeny dne 12. prosince 2009.

Stanovy 2006-2009 v PDF


číst dále

Stanovy Českého zahrádkářského svazu

Účinné v roce 2005

Vstoupily v platnost schválením republikovou radou ČZS dne 11. prosince 2004 na zasedání RR ČZS.
Byly registrovány Ministerstvem vnitra 22. 12. 2004 pod čj. VSP/1-2622/90-R
Byly zrušeny 10. prosince 2005.


číst dále

Stanovy Českého zahrádkářského svazu

Účinné v letech 2000-2004

Vstoupily v platnost schválením Republikovou radou ČZS dne 18. prosince 1999.
Byly registrovány MV ČR dne 17. 1. 2000 pod čj. VSP/1-2622/90-R.
Byly zrušeny Republikovou radou ČZS dne 11. prosince 2004.

číst dále

Stanovy Českého zahrádkářského svazu

Účinné v letech 1995-1999

Byly schváleny Republikovou radou ČZS dne 17. prosince 1994.
Byly registrovány MV ČR dne 4. 1. 1995 pod čj. VSP/1-2622/90-R.
Byly zrušeny 16. listopadu 2013 s účinností od 18. prosince 1999.


číst dále

Stanovy Českého zahrádkářského svazu

Účinné v letech 1990-1994

Stanovy vstoupily v platnost schválením sjezdem ČZS dne 24. března 1990.
Stanovy byly registrovány MV ČR dne 2. 10. 1991 pod čj. VSP/1-2622/90-R.
Byly zrušeny 17. prosince 1994.


číst dále

Stanovy Českého zahrádkářského svazu

Účinné v letech 1985-1990

Stanovy vstoupily v platnost schválením sjezdem ČZS dne 9. prosince 1984.
Stanovy byly registrovány MV ČR dne 25.1.1985 pod čj. VS/1-1427/84. Byly zrušeny dne 24. března 1990.

číst dále

Stanovy Českého zahrádkářského svaz

Účinné v letech 1980-1985

Byly přijaty na VI. sjezdu konaném v Praze ve dnech 24. a 25. listopadu 1979,
byly schváleny rozhodnutím ministerstva vnitra ČSR ze dne 2. ledna 1980 pod č.j. VS/1-14180/79.
Dnem schválení ministerstvem vnitra ČSR nabývají účinnosti.

číst dále

Stanovy Českého ovocnářského a zahrádkářského svazu

Účinné v letech 1975-1979.

Vstoupily v platnost schválením na V. Sjezdu ČOZS ve dnech 23. a 24. listopadu 1974 
- schváleny Ministerstvem vnitra dne 24.4.1975 pod čj. VS1-3219-75

číst dále

Stanovy Českého ovocnářského a zahrádkářského svazu

Účinné v letech 1970-1974.

Vstoupily v platnost schválením na IV. Sjezdu ČOZS ve dnech 18. a 19. 7. 1970
- schváleny Ministerstvem vnitra dne 20.10.1970 pod čj. VS/3-1300/70

číst dále

Stanovy Československého svazu zahrádkářů a ovocnářů

Účinné v letech 1957-1961.

První stanovy Československého svazu zahrádkářů a ovocnářů z 26. března 1957, 
registrované Ministerstvem vnitra pod č.j. NV/2-2524/57. 
Byly schváleny podle § 2. zákona č. 68/1951 Sb.


číst dále

Chronologický seznam stanov ČZS
 1. Stanovy Československého svazu zahrádkářů a ovocnářů ze dne 29.9.1957
    - schváleny Ministerstvem vnitra dne 26.3.1957 pod čj. NV/2-2524/57 a dne 6.2.1958 pod čj. NV/2-780/58
 2. Stanovy Československého ovocnářského a zahrádkářského svazu ze dne 8. a 9.4.1961
    - schváleny Ministerstvem vnitra dne 5.5.1961 pod čj. NV/2-4173/61
 3. Stanovy Československého ovocnářského a zahrádkářského svazu ze dne 10. a 11.4.1965
    - schváleny Ministerstvem vnitra 28.5.1965 pod čj. 6705/65
 4. Stanovy Českého ovocnářského a zahrádkářského svazu ze dne 18. a 19.7.1970
    - schváleny Ministerstvem vnitra dne 20.10.1970 pod čj. VS/3-1300/70
 5. Stanovy Českého a ovocnářského zahrádkářského svazu ze dne 23. a 24.11.1974
    - schváleny Ministerstvem vnitra dne 24.4.1975 pod čj. VS1-3219-75
 6. Stanovy Českého zahrádkářského svazu ze dne 24. a 25.11.1979
    - schváleny Ministerstvem vnitra dne 2.1.1980 pod čj. VS/1-14166/79
 7. Stanovy Českého zahrádkářského svazu ze dne 8. a 9. 12.1984
    - schváleny Ministerstvem vnitra dne 25.1.1985 pod čj. VS/1-1427/84
 8. Stanovy Českého zahrádkářského svazu ze dne 4.3.1990
    - registrovány MV dne 2.10.1991 pod čj. VSP/ 1-2622/90-R
 9. Stanovy Českého zahrádkářského svazu ze dne 17.12.1994.
    - změna stanov vzata na vědomí MV dne 4.1.1995 pod čj. VSC/12622/90-R
 10. Stanovy Českého zahrádkářského svazu ze dne 18.12. 1999
    - změna stanov vzata na vědomí MV dne 17.1.2000 pod čj. VSP/1-2622/90-R
 11. Stanovy Českého zahrádkářského svazu ze dne 11.12. 2004
    - změna stanov vzata na vědomí MV dne 22.12.2004 pod čj. VSP/1-2622/90-R
 12. Stanovy Českého zahrádkářského svazu, o.s. ze dne 10. prosince 2005
    - změna stanov vzata na vědomí MV dne dne 21. 12. 2005 pod čj. VSP/1-2622/90-R.
 13. Stanovy Českého zahrádkářského svazu, o.s. ze dne 12. prosince 2009
    - změna stanov vzata na vědomí MV dne dne 11. 1. 2010 pod čj. VSP/1-2622/90-R. 
 14. Stanovy Českého zahrádkářského svazu, z.s. ze dne 16. listopadu 2013
    - Byly účinné od 1. ledna 2014.
 15. Stanovy Českého zahrádkářského svazu, z.s. ze dne 24. listopadu 2019
    - Účinné od 1. ledna 2020.
 16. Novela schválená republikovou radou dne 22. října 2023, kterou se mění stanovy Českého zahrádkářského svazu, z.s. schválené sněmem dne 24. listopadu 2019 a účinné od 1. ledna 2020, nabývá účinnosti dne 1. ledna 2024.