STANOVY

Českého zahrádkářského svazu, z.s.
 

Stanovy jsou nejvyšším právním předpisem ČZS, tvoří právní základ Svazu, vymezují místo a předmět činnosti, upravují vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů. Aktuální stanovy jsou uloženy v rámci registrace zapsaného spolku pod spisovou značkou L 1147 vedenou u Městského soudu v Praze a jsou veřejně dostupné ve sbírce listin.

Stanovy Českého zahrádkářského svazu, z.s.

Aktuální znění platné od roku 2020
 
Tyto stanovy jsou platné schválením Sněmem Českého zahrádkářského svazu, z.s. dne 24. listopadu 2019 a účinné od 1. ledna 2020.

číst dále

Stanovy Českého zahrádkářského svazu, z.s.

Účinné v letech 2014-2019.

Byly schváleny Republikovou radou Českého zahrádkářského svazu, o.s. dne 16. listopadu 2013
Byly účinné od 1. ledna 2014.
Byly zrušeny 24. listopadu 2019 s účinností od 1. ledna 2020.

Stanovy 2014-2019 v PDF
číst dále

Stanovy Českého zahrádkářského svazu, o.s.

Účinné v letech 2010-2013.

Vstoupily v platnost schválením republikovou radou ČZS dne 12. prosince 2009.
Byly registrovány MV ČR dne 11. 1. 2010 pod čj. VSP/1-2622/90-R. 
Byly zrušeny 16. listopadu 2013 s účinností od 1. ledna 2014.

Stanovy 2010-2013 jen v PDF


číst dále

Stanovy Českého zahrádkářského svazu, o.s.

Účinné v letech 2006-2009.

Vstoupily v platnost schválením republikovou radou ČZS dne 10. prosince 2005.
Byly registrovány MV ČR dne 21. 12. 2005 pod čj. VSP/1- 2622/90-R.
Byly zrušeny dne 12. prosince 2009.

Stanovy 2006-2009 jen v PDF


číst dále

Stanovy Českého zahrádkářského svazu

Účinné v roce 2005

Vstoupily v platnost schválením republikovou radou ČZS dne 11. prosince 2004 na zasedání RR ČZS.
Byly registrovány Ministerstvem vnitra 22. 12. 2004 pod čj. VSP/1-2622/90-R
Byly zrušeny 10. prosince 2005.


číst dále

Stanovy Českého zahrádkářského svazu

Účinné v letech 2000-2004

Vstoupily v platnost schválením Republikovou radou ČZS dne 18. prosince 1999.
Byly registrovány MV ČR dne 17. 1. 2000 pod čj. VSP/1-2622/90-R.
Byly zrušeny Republikovou radou ČZS dne 11. prosince 2004.

číst dále

Stanovy Českého zahrádkářského svazu

Účinné v letech 1995-1999

Byly schváleny Republikovou radou ČZS dne 17. prosince 1994.
Byly registrovány MV ČR dne 4. 1. 1995 pod čj. VSP/1-2622/90-R.
Byly zrušeny 16. listopadu 2013 s účinností od 18. prosince 1999.


číst dále

Stanovy Českého zahrádkářského svazu

Účinné v letech 1990-1994

Stanovy vstoupily v platnost schválením sjezdem ČZS dne 24. března 1990.
Stanovy byly registrovány MV ČR dne 2. 10. 1991 pod čj. VSP/1-2622/90-R.
Byly zrušeny 17. prosince 1994.


číst dále

Stanovy Československého svazu zahrádkářů a ovocnářů

První stanovy Československého svazu zahrádkářů a ovocnářů z 26. března 1957, registrované Ministerstvem vnitra pod č.j. NV/2-2524/57. Byly schváleny podle § 2. zákona č. 68/1951 Sb.číst dále

Chronologický seznam stanov ČZS
 1. Stanovy Československého svazu zahrádkářů a ovocnářů ze dne 29.9.1957
    - schváleny Ministerstvem vnitra dne 26.3.1957 pod čj. NV/2-2524/57 a dne 6.2.1958 pod čj. NV/2-780/58
 2. Stanovy Československého ovocnářského a zahrádkářského svazu ze dne 8. a 9.4.1961
    - schváleny Ministerstvem vnitra dne 5.5.1961 pod čj. NV/2-4173/61
 3. Stanovy Československého ovocnářského a zahrádkářského svazu ze dne 10. a 11.4.1965
    - schváleny Ministerstvem vnitra 28.5.1965 pod čj. 6705/65
 4. Stanovy Českého ovocnářského a zahrádkářského svazu ze dne 18. a 19.7.1970
    - schváleny Ministerstvem vnitra dne 20.10.1970 pod čj. VS/3-1300/70
 5. Stanovy Českého a ovocnářského zahrádkářského svazu ze dne 23. a 24.11.1974
    - schváleny Ministerstvem vnitra dne 24.4.1975 pod čj. VS1-3219-75
 6. Stanovy Českého zahrádkářského svazu ze dne 24. a 25.11.1979
    - schváleny Ministerstvem vnitra dne 2.1.1980 pod čj. VS/1-14166/79
 7. Stanovy Českého zahrádkářského svazu ze dne 8. a 9. 12.1984
    - schváleny Ministerstvem vnitra dne 25.1.1985 pod čj. VS/1-1427/84
 8. Stanovy Českého zahrádkářského svazu ze dne 4.3.1990
    - registrovány MV dne 2.10.1991 pod čj. VSP/ 1-2622/90-R
 9. Stanovy Českého zahrádkářského svazu ze dne 17.12.1994.
    - změna stanov vzata na vědomí MV dne 4.1.1995 pod čj.VSC/12622/90-R
 10. Stanovy Českého zahrádkářského svazu ze dne 18.12. 1999
    - změna stanov vzata na vědomí MV dne 17.1.2000 pod čj. VSP/1-2622/90-R
 11. Stanovy Českého zahrádkářského svazu ze dne 11.12. 2004
    - změna stanov vzata na vědomí MV dne 22.12.2004 pod čj. VSP/1-2622/90-R