Zpravodaje

Do roku 2013 vydával ČZS pro své členy Věstník, Od roku 2014 úlohu Věstníku přebírá Zpravodaj, který obsahuje nejen informace které byly zveřejńovány ve Věstníku, ale navíc je doplněn řadou kulturních informací z dění Svazu. Za tímto účelem došlo k přechodu na částečně barevný tisk, neboť tyto informace vyžadují zveřejnění zanačného obrazového materiálu.

Zpravodaj v tištěné podobě dostává po třech výtiscích každá ZO a SZO ČZS, a v předem dohodnutém počtu i ÚS ČZS. Zpravodaj je zasílán na nahlášenou adresu ZO, zpravidla některého z funkcionářů. Pokud ve vaší ZO došlo ke změně doručovací adresy a Zpravodaj nedostáváte, nahlaste to neprodleně na sekretariát ústředí ČZS nejlépe e-mailem: ustredi@zahradkari.cz.

1 2 3 4 (celkem: 20)

Zpravodaj 1/2022

Již 65 let pěstujeme budoucnost
Setkání v Senátu
Příroda kolem nás
Naučná stezka
Zahradní slavnost – holubí poselství
Fotografická soutěž 2022
Výtvarná soutěž 2022
Zpráva předsedy na zasedání RR ČZS
Usnesení ze 4 zasedání RR ČZS
Statut fondů ČZS
Zásady pro poskytování finančních prostředků z Fondu rozvoje ČZS
Metodický pokyn pro udělování svazových ocenění
Informace z právní oblasti
Vyhodnocení aktivu hospodářů, předsedů ÚS a KK při ÚS – jaro 2022
Výsledky hospodaření ve fondech ČZS za rok 2021
Vyhodnocení rozpočtu za rok 2021
Zpráva HFK pro zasedání RR
Zpráva Komise pro práci s mládeží
Zpráva komise pěstitelské a odborné výchovy
Zpráva Kontrolní komise ČZS
Zpráva o časopisu Zahrádkář
Zahrádkáři do důchodu neodcházejí
Vyhlášení soutěží ČZS
Proč neztrácet půdu pod nohama
Vyúčtování dotace MZe za rok 2022
Metodika pro plnění povinnosti ZO, SZO vůči rejstříkovému soudu – zveřejnění účetní závěrky
Příloha k účetní závěrce
Přehled právních předpisů pro vedení účetnictví
Vzorový účtový rozvrh pro ÚS ČZS na rok 2022
Mzdové a osobní náklady v činnosti spolku
Zásady hospodaření ZO, SZO a ÚS ČZS - návrh
Dohoda o hmotné odpovědnosti
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu fyzických osob
Podvojné účetnictví a kategorizace účetních jednotek
Cestovní náhrady
Úhrada členských známek ZO a ÚS za r 2022
Harmonogram hlášení ÚS podávaných na ústředí ČZS pro rok 2022
Seznam dárců sbírky "TORNÁDO"
Soutěž Mladý zahrádkář 2022 - XXXV ročník
Zahrádkářské výstavy 2022
Nový vzhled webových stránek ZO, ÚS i Ústředí ČZS
Webový portál iZahrádkář.cz
Mezinárodní degustace jablek v Ostravě
ZO ČZS Šlapanice v minulém roce
Spolek zahrádkářů a děti v Teplýšovicích
Obnovení výstav v Teplýšovicích
Dětský den v Českém Dubu
V Třebíči se opět vystavovalo
Zahrádkářský rok 2021 na Prostějovsku
Společenská rubrika
Dárek pro Vás - časopis Zahrádkář do každé ZO

číst dále
Zpravodaj 2/2021

Úvod předsedy ČZS
Soutěž Mladý zahrádkář
Finále floristické soutěže 2021
Floristická okresní soutěž v Olomouci
Floristika ve Vyškově
Okresní Floristická soutěž v Šumperku
Okresní floristika v Náchodě
Usnesení z 3. zasedání RR ČZS
Zpráva předsedy o činnosti ČZS
Informace o právních záležitostech v roce 2021
Přehled o činnosti ZO a ÚS ČZS za rok 2020
Zpráva Hospodářsko-finanční komise ČZS
Zpráva Kontrolní komise ČZS
Zpráva Rozhodčí komise ČZS
Zpráva o časopisu Zahrádkář
Formulář hlášení o činnosti ZO k vyjmutí
Zpráva Komise pěstitelské a odborné výchovy ČZS
Zpráva Komise pro práci s mládeží ČZS
Připomenutí termínů probíhajících soutěží
Výsledné pořadí v celostátních soutěžících ČZS
Aktuální stav registrací ZO ČZS
Přehled zveřejněných účetních závěrek ZO
Vyznamenání na rok 2022
Návrh na mimořádné ocenění
Výstavy v roce 2022
Odešli z našich řad
Termíny zasedání RR a PRR ČZS v roce 2022
Harmonogram hlášení ÚS ČZS podávaných na Ústředí
Pravidla pro čerpání příspěvků na činnost KKR
Členění členského příspěvku
Datové schránky pro ZO a ÚS ČZS
Nový vzhled pro webové stránky ZO ČZS
Zahrádkáři na Floře v Éčku
Flora Olomouc - Hortikomplex 2021
Ovoce a zelenina ve Slavkově u Brna
Jak nám covid prodlužoval čekání na žáky
V Nových Hodějovicích i letos vystavovali
Boskovická výstava se vydařila
Výstavy se Zahrádkářem

číst dále
Zpravodaj zákon/2021

Vyšel zvláštní Zpravodaj k přijetí Zahrádkářského zákona. Přináší kompletní znění Zákona o podpoře zahrádkářské činnosti včetně historie snah o přijetí, petice, důvodové zprávy, dopadů na pobočné spolky, nájemní smlouvy a hlasování jednotlivých senátorů a poslanců.

číst dále
Zpravodaj 1/2021

Zahrádkářský zákon se vrací do Poslanecké sněmovny

Fotografická soutěž 2021
Výtvarná soutěž 2021
Usnesení z 2. zasedání RR ČZS
Zpráva k aktuálnímu vývoji přijetí zahrádkářského zákona
Zpráva o činnosti ČZS
Výmazy, likvidace a nedořešené registrace ZO
Právní informace
Zpráva Kontrolní komise ČZS
Zpráva Hospodářsko–finanční komise ČZS
Komise pro práci s mládeží – zpráva o činnosti
Zpráva o časopisu Zahrádkář
Zveřejňování účetních závěrek ZO, SZO ČZS
Účetní závěrky, pojem účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a podvojné účetnictví
Podvojné účetnictví a kategorizace účetních jednotek
Daň z příjmu fyzických osob
Daň z příjmu právnických osob
Minimální mzda v roce 2021
Mzdové a osobní náklady v činnosti spolku platné pro rok 2021
Úhrada členských známek ZO a ÚS
Cestovní náhrady
Vzory smluv a prohlášení
Mezinárodní pomologické setkání
Výstavy v roce 2021
Vyznamenání k 65. výročí ČZS
Výtvarná soutěž za oknem
Květiny za sklem v Holešově
Výstavy naruby
Tradice výstav v Libomyšli
60 let Českého zahrádkářského svazu v Rapotíně
Společenská rubrika

číst dále
Zpravodaj 2/2020

Úvod předsedy ČZS
Květy tradičně nezklamaly
Zahrádkáři na Floře Olomouc
Floristická soutěž 2020 - celostátní kolo
Ani pandemie neovlivnila naši činnost
Moravské Zemské kolo floristické soutěže 2020
Výstava v Polici nad Metují
Zpráva o činnosti ČZS
Usnesení RR konané Per rollam
Termíny zasedání RR a PRR ČZS v roce 2021
Povinnost uchovávat zápisy z jednání
Aktuální stav registrací ZO a ÚS ČZS
Zveřejňování účetních závěrek pobočných spolků
Přehled o činnosti ZO a ÚS ČZS za rok 2019
Zpráva Komise pěstitelské a odborné výchovy ČZS
Zpráva Komise pro práci s mládeží
Zpráva o činnosti Právní komise za rok 2020
Zpráva o činnosti Kontrolní komise ČZS
Zpráva o činnosti Rozhodčí komise ČZS
Zpráva o činnosti Hospodářsko-finanční komise
Zpráva o časopisu Zahrádkář
Vyznamenání na rok 2021
Připomenutí termínů probíhajících soutěží
Složení odborných komisí ČZS
Harmonogram hlášení ÚS ČZS podávaných na Ústředí
Společenská rubrika
Poděkování JUDr. Jarmile Štroblové
Výstavy v roce 2021
Čestné uznání pro děti z MŠ Bendova
Zahrádkáři kouleli
Příroda kolem nás
Výstava po celých Hradčanech
Výstava ovoce, zeleniny a květin v Teplýšovicích
Zahrádkáři v Častolovicích a koronavirus
Mladý pěstitel 2020
Pracovní dílnička v Prostějově
Hlášení o činnosti ZO - formulář k vyjmutí

číst dále

1 2 3 4 (celkem: 20)