Zpravodaje

Do roku 2013 vydával ČZS pro své členy Věstník, Od roku 2014 úlohu Věstníku přebírá Zpravodaj, který obsahuje nejen informace které byly zveřejńovány ve Věstníku, ale navíc je doplněn řadou kulturních informací z dění Svazu. Za tímto účelem došlo k přechodu na částečně barevný tisk, neboť tyto informace vyžadují zveřejnění zanačného obrazového materiálu.

Zpravodaj v tištěné podobě dostává po třech výtiscích každá ZO a SZO ČZS, a v předem dohodnutém počtu i ÚS ČZS. Zpravodaj je zasílán na nahlášenou adresu ZO, zpravidla některého z funkcionářů. Pokud ve vaší ZO došlo ke změně doručovací adresy a Zpravodaj nedostáváte, nahlaste to neprodleně na sekretariát ústředí ČZS nejlépe e-mailem: ustredi@zahradkari.cz.

předchozí následující
Zpravodaj 2/2021

Obr: 363
Úvod předsedy ČZS
Soutěž Mladý zahrádkář
Finále floristické soutěže 2021
Floristická okresní soutěž v Olomouci
Floristika ve Vyškově
Okresní Floristická soutěž v Šumperku
Okresní floristika v Náchodě
Usnesení z 3. zasedání RR ČZS
Zpráva předsedy o činnosti ČZS
Informace o právních záležitostech v roce 2021
Přehled o činnosti ZO a ÚS ČZS za rok 2020
Zpráva Hospodářsko-finanční komise ČZS
Zpráva Kontrolní komise ČZS
Zpráva Rozhodčí komise ČZS
Zpráva o časopisu Zahrádkář
Formulář hlášení o činnosti ZO k vyjmutí
Zpráva Komise pěstitelské a odborné výchovy ČZS
Zpráva Komise pro práci s mládeží ČZS
Připomenutí termínů probíhajících soutěží
Výsledné pořadí v celostátních soutěžících ČZS
Aktuální stav registrací ZO ČZS
Přehled zveřejněných účetních závěrek ZO
Vyznamenání na rok 2022
Návrh na mimořádné ocenění
Výstavy v roce 2022
Odešli z našich řad
Termíny zasedání RR a PRR ČZS v roce 2022
Harmonogram hlášení ÚS ČZS podávaných na Ústředí
Pravidla pro čerpání příspěvků na činnost KKR
Členění členského příspěvku
Datové schránky pro ZO a ÚS ČZS
Nový vzhled pro webové stránky ZO ČZS
Zahrádkáři na Floře v Éčku
Flora Olomouc - Hortikomplex 2021
Ovoce a zelenina ve Slavkově u Brna
Jak nám covid prodlužoval čekání na žáky
V Nových Hodějovicích i letos vystavovali
Boskovická výstava se vydařila
Výstavy se Zahrádkářem


Zpravodaj vyšel 15. 12. 2021

Zpravodaj 2/2021 ve formátu .PDF ke stažení

zpět