Zpravodaje

Do roku 2013 vydával ČZS pro své členy Věstník, Od roku 2014 úlohu Věstníku přebírá Zpravodaj, který obsahuje nejen informace které byly zveřejńovány ve Věstníku, ale navíc je doplněn řadou kulturních informací z dění Svazu. Za tímto účelem došlo k přechodu na částečně barevný tisk, neboť tyto informace vyžadují zveřejnění zanačného obrazového materiálu.

Zpravodaj v tištěné podobě dostává po třech výtiscích každá ZO a SZO ČZS, a v předem dohodnutém počtu i ÚS ČZS. Zpravodaj je zasílán na nahlášenou adresu ZO, zpravidla některého z funkcionářů. Pokud ve vaší ZO došlo ke změně doručovací adresy a Zpravodaj nedostáváte, nahlaste to neprodleně na sekretariát ústředí ČZS nejlépe e-mailem: ustredi@zahradkari.cz.

předchozí následující
Zpravodaj 2/2020

Obr: 313
Úvod předsedy ČZS
Květy tradičně nezklamaly
Zahrádkáři na Floře Olomouc
Floristická soutěž 2020 - celostátní kolo
Ani pandemie neovlivnila naši činnost
Moravské Zemské kolo floristické soutěže 2020
Výstava v Polici nad Metují
Zpráva o činnosti ČZS
Usnesení RR konané Per rollam
Termíny zasedání RR a PRR ČZS v roce 2021
Povinnost uchovávat zápisy z jednání
Aktuální stav registrací ZO a ÚS ČZS
Zveřejňování účetních závěrek pobočných spolků
Přehled o činnosti ZO a ÚS ČZS za rok 2019
Zpráva Komise pěstitelské a odborné výchovy ČZS
Zpráva Komise pro práci s mládeží
Zpráva o činnosti Právní komise za rok 2020
Zpráva o činnosti Kontrolní komise ČZS
Zpráva o činnosti Rozhodčí komise ČZS
Zpráva o činnosti Hospodářsko-finanční komise
Zpráva o časopisu Zahrádkář
Vyznamenání na rok 2021
Připomenutí termínů probíhajících soutěží
Složení odborných komisí ČZS
Harmonogram hlášení ÚS ČZS podávaných na Ústředí
Společenská rubrika
Poděkování JUDr. Jarmile Štroblové
Výstavy v roce 2021
Čestné uznání pro děti z MŠ Bendova
Zahrádkáři kouleli
Příroda kolem nás
Výstava po celých Hradčanech
Výstava ovoce, zeleniny a květin v Teplýšovicích
Zahrádkáři v Častolovicích a koronavirus
Mladý pěstitel 2020
Pracovní dílnička v Prostějově
Hlášení o činnosti ZO - formulář k vyjmutí


Zpravodaj vyšel 10. 12. 2020

Zpravodaj 2/2020 ve formátu .PDF ke stažení

zpět