Zpravodaje

Do roku 2013 vydával ČZS pro své členy Věstník, Od roku 2014 úlohu Věstníku přebírá Zpravodaj, který obsahuje nejen informace které byly zveřejńovány ve Věstníku, ale navíc je doplněn řadou kulturních informací z dění Svazu. Za tímto účelem došlo k přechodu na částečně barevný tisk, neboť tyto informace vyžadují zveřejnění zanačného obrazového materiálu.

Zpravodaj v tištěné podobě dostává po třech výtiscích každá ZO a SZO ČZS, a v předem dohodnutém počtu i ÚS ČZS. Zpravodaj je zasílán na nahlášenou adresu ZO, zpravidla některého z funkcionářů. Pokud ve vaší ZO došlo ke změně doručovací adresy a Zpravodaj nedostáváte, nahlaste to neprodleně na sekretariát ústředí ČZS nejlépe e-mailem: ustredi@zahradkari.cz.

předchozí následující
Zpravodaj 1/2023

Obr: 444
Semináře hospodářů
Zahrádkáři na Děčínské kotvě
Okresní kolo Floristické soutěž ve Vyškově
Floristika v ÚS Vsetín
Moravské zemské kolo Floristické soutěže
Fotografická soutěž 2023
Jubilejní 30. ročník výtvarné soutěže
Mladý zahrádkář 2023
Zpráva předsedy o činnosti ČZS
Zpráva o činnosti Komise pro práci s mládeží
Zpráva o činnosti Kontrolní komise
Zpráva o činnosti Komise pěstitelské a odborné výchovy
Vyhodnocení aktivu hospodářů, předsedů ÚS a KK ÚS ČZS jaro 2023
Právní informace 2023
Návrh Stanov ČZS
Stanoviska připomínkových míst k návrhu novelizace Stanov ČZS
Přehled o činnosti ZO a ÚS ČZS za rok 2022
Ekonomické materiály aktivy hospodářů březen 2023
Metodika pro plnění povinnosti ZO a SZO vůči rejstříkovému soudu – zveřejnění účetní závěrky
Přehled právních předpisů pro vedení účetnictví
Podvojné účetnictví a kategorizace účetních jednotek dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb
Mzdové a osobní náklady v činnosti spolku
Vývoj minimální mzdy od jejího zavedení do roku 2023
Cestovní náhrady
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu fyzických osob platná od roku 2023
Zásady hospodaření ZO, SZO a ÚS ČZS Návrh
Zásady pro poskytování finančních prostředků z Fondu rozvoje ČZS
Harmonogram hlášení ÚS na ústředí ČZS pro rok 2023
Statut fondů ČZS
Rozdělení členského příspěvku k 1. 1. 2024
Aktuální změna vyhlášky o náhradách za PHM
75 let od založení ZO ČZS Holešov
Spolupráce a poděkování
Firemní emailová schránka pro ZO a ÚS ČZS
Výstavy v roce 2023
Degustace jablek v České Skalici
Kdyňské výpěstky na výstavě
Výstava ovoce a zeleniny v Boskovicích
Den s ČZS města Šenov
Kroužek Mladého zahrádkáře při ÚS ČZS v Karviné
Odborné učiliště Cvrčovice slaví v letošním roce jubileum
Příroda kolem nás 2023
Jak se daří vysazeným stromům při soutěži Mladý zahrádkář
Výstava v Dolním Benešově
Společenská rubrika

Zpravodaj vyšel 25. 7. 2023

Zpravodaj 1/2023 ve formátu.PDF ke stažení

zpět