hlavička

Zpravodaje

Do roku 2013 vydával ČZS pro své členy Věstník, Od roku 2014 úlohu Věstníku přebírá Zpravodaj, který obsahuje nejen informace které byly zveřejńovány ve Věstníku, ale navíc je doplněn řadou kulturních informací z dění Svazu. Za tímto účelem došlo k přechodu na částečně barevný tisk, neboť tyto informace vyžadují zveřejnění zanačného obrazového materiálu.

Zpravodaj v tištěné podobě dostává po třech výtiscích každá ZO a SZO ČZS, a v předem dohodnutém počtu i ÚS ČZS. Zpravodaj je zasílán na nahlášenou adresu ZO, zpravidla některého z funkcionářů. Pokud ve vaší ZO došlo ke změně doručovací adresy a Zpravodaj nedostáváte, nahlaste to neprodleně na sekretariát ústředí ČZS nejlépe e-mailem: ustredi@zahradkari.cz.

předchozí další

Zpravodaj 1/2015

 

Obr: 136.jpg

OBSAH

Úvodní slovo předsedy ČZS
Baví vás floristika - přidejte se k nám
Odborné DVD o roubování
Metodiky ochrany zahradních plodin
Výtvarná soutěž 2015 vyhodnocena
Vyhlášení soutěží ČZS pro rok 2016
Už máte Zahrádkáře za polovinu?
Usnesení z 1Zasedání RR ČZS
Schválené příspěvky z fondů ČZS
O rozpočtu Ústředí ČZS
Republiková rada ČZS
Oprava zápisu o průběhu konání voleb
Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS
do spolkového rejstříku
K problematice užívání a převodu státních pozemků do vlastnictví ZO
Směrnice pro rozhodčí řízení v ČZS
Vyhláška - o změně sazby náhrady za motorová vozidla a stravného
Telefonní seznam Ústředí ČZS
Zahrádkářské výstavy
Výstavy v roce 2015 spolupořádané RR ČZS
Oblastní školení ČZS v Ostravě slaví jubileum
Fotografická soutěž 2015
Kytice kvetly v Přerově na vernisáži výtvarné soutěže pro děti
Oresní kola floristické soutěže probíhají
Den otevřených dveří v SEMO
Expozice ČZS na jarní Floře zaujala
Společenská rubrika

Vyšel 30. 5. 2015
Zpravodaj 1/2015 ve formátu .PDF ke stažení.

zpět -->

Celkem:
Dnes:
On line:
4866678
614427
3
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit