Zpravodaje

Do roku 2013 vydával ČZS pro své členy Věstník, Od roku 2014 úlohu Věstníku přebírá Zpravodaj, který obsahuje nejen informace které byly zveřejńovány ve Věstníku, ale navíc je doplněn řadou kulturních informací z dění Svazu. Za tímto účelem došlo k přechodu na částečně barevný tisk, neboť tyto informace vyžadují zveřejnění zanačného obrazového materiálu.

Zpravodaj v tištěné podobě dostává po třech výtiscích každá ZO a SZO ČZS, a v předem dohodnutém počtu i ÚS ČZS. Zpravodaj je zasílán na nahlášenou adresu ZO, zpravidla některého z funkcionářů. Pokud ve vaší ZO došlo ke změně doručovací adresy a Zpravodaj nedostáváte, nahlaste to neprodleně na sekretariát ústředí ČZS nejlépe e-mailem: ustredi@zahradkari.cz.

předchozí následující
Zpravodaj 1/2022

Obr: 392
Již 65 let pěstujeme budoucnost
Setkání v Senátu
Příroda kolem nás
Naučná stezka
Zahradní slavnost – holubí poselství
Fotografická soutěž 2022
Výtvarná soutěž 2022
Zpráva předsedy na zasedání RR ČZS
Usnesení ze 4 zasedání RR ČZS
Statut fondů ČZS
Zásady pro poskytování finančních prostředků z Fondu rozvoje ČZS
Metodický pokyn pro udělování svazových ocenění
Informace z právní oblasti
Vyhodnocení aktivu hospodářů, předsedů ÚS a KK při ÚS – jaro 2022
Výsledky hospodaření ve fondech ČZS za rok 2021
Vyhodnocení rozpočtu za rok 2021
Zpráva HFK pro zasedání RR
Zpráva Komise pro práci s mládeží
Zpráva komise pěstitelské a odborné výchovy
Zpráva Kontrolní komise ČZS
Zpráva o časopisu Zahrádkář
Zahrádkáři do důchodu neodcházejí
Vyhlášení soutěží ČZS
Proč neztrácet půdu pod nohama
Vyúčtování dotace MZe za rok 2022
Metodika pro plnění povinnosti ZO, SZO vůči rejstříkovému soudu – zveřejnění účetní závěrky
Příloha k účetní závěrce
Přehled právních předpisů pro vedení účetnictví
Vzorový účtový rozvrh pro ÚS ČZS na rok 2022
Mzdové a osobní náklady v činnosti spolku
Zásady hospodaření ZO, SZO a ÚS ČZS - návrh
Dohoda o hmotné odpovědnosti
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu fyzických osob
Podvojné účetnictví a kategorizace účetních jednotek
Cestovní náhrady
Úhrada členských známek ZO a ÚS za r 2022
Harmonogram hlášení ÚS podávaných na ústředí ČZS pro rok 2022
Seznam dárců sbírky "TORNÁDO"
Soutěž Mladý zahrádkář 2022 - XXXV ročník
Zahrádkářské výstavy 2022
Nový vzhled webových stránek ZO, ÚS i Ústředí ČZS
Webový portál iZahrádkář.cz
Mezinárodní degustace jablek v Ostravě
ZO ČZS Šlapanice v minulém roce
Spolek zahrádkářů a děti v Teplýšovicích
Obnovení výstav v Teplýšovicích
Dětský den v Českém Dubu
V Třebíči se opět vystavovalo
Zahrádkářský rok 2021 na Prostějovsku
Společenská rubrika
Dárek pro Vás - časopis Zahrádkář do každé ZO


Zpravodaj vyšel 28. 7. 2022

Zpravodaj 1/2022 ve formátu .PDF ke stažení

zpět