Zpravodaje

Do roku 2013 vydával ČZS pro své členy Věstník, Od roku 2014 úlohu Věstníku přebírá Zpravodaj, který obsahuje nejen informace které byly zveřejńovány ve Věstníku, ale navíc je doplněn řadou kulturních informací z dění Svazu. Za tímto účelem došlo k přechodu na částečně barevný tisk, neboť tyto informace vyžadují zveřejnění zanačného obrazového materiálu.

Zpravodaj v tištěné podobě dostává po třech výtiscích každá ZO a SZO ČZS, a v předem dohodnutém počtu i ÚS ČZS. Zpravodaj je zasílán na nahlášenou adresu ZO, zpravidla některého z funkcionářů. Pokud ve vaší ZO došlo ke změně doručovací adresy a Zpravodaj nedostáváte, nahlaste to neprodleně na sekretariát ústředí ČZS nejlépe e-mailem: ustredi@zahradkari.cz.

předchozí následující
Zpravodaj 1/2021

Obr: 345
Zahrádkářský zákon se vrací do Poslanecké sněmovny
Fotografická soutěž 2021
Výtvarná soutěž 2021
Usnesení z 2. zasedání RR ČZS
Zpráva k aktuálnímu vývoji přijetí zahrádkářského zákona
Zpráva o činnosti ČZS
Výmazy, likvidace a nedořešené registrace ZO
Právní informace
Zpráva Kontrolní komise ČZS
Zpráva Hospodářsko–finanční komise ČZS
Komise pro práci s mládeží – zpráva o činnosti
Zpráva o časopisu Zahrádkář
Zveřejňování účetních závěrek ZO, SZO ČZS
Účetní závěrky, pojem účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a podvojné účetnictví
Podvojné účetnictví a kategorizace účetních jednotek
Daň z příjmu fyzických osob
Daň z příjmu právnických osob
Minimální mzda v roce 2021
Mzdové a osobní náklady v činnosti spolku platné pro rok 2021
Úhrada členských známek ZO a ÚS
Cestovní náhrady
Vzory smluv a prohlášení
Mezinárodní pomologické setkání
Výstavy v roce 2021
Vyznamenání k 65. výročí ČZS
Výtvarná soutěž za oknem
Květiny za sklem v Holešově
Výstavy naruby
Tradice výstav v Libomyšli
60 let Českého zahrádkářského svazu v Rapotíně
Společenská rubrika


Zpravodaj vyšel 10. 5. 2021

Zpravodaj 1/2021 ve formátu .PDF ke stažení

zpět