Mladý zahrádkář - kategorie pro juniory

Český zahrádkářský svaz od roku 2016 rozšířil tradiční soutěž Mladý zahrádkář i pro juniory - studenty učilišť, středních škol a odpovídajících ročníků gymnázií. V kategorii soutěže pro juniory jsou místní a okresní kola nahrazena online vstupním znalostním testem.

Test probíhá zpravidla v období od prosince do ledna následujícího roku. Nejlepší účastníci postupují přímo do celostátního kola.

Pokud máte zájem můžete se podívat na minulé testy včetně správných odpovědí. Aktuální test bude zveřejněn vždy až v den zahájení dle vyhlášení Českým zahrádkářským svazem.

Podmínky soutěže pro juniory: 

 • Soutěž Mladý zahrádkář - kategorie pro juniory je určena výhradně pro studenty učilišť, středních škol, a odpovídajících ročníků gymnázií, pro mladší žáky je určena základní kategorie soutěže.
 • Podmínkou účasti v soutěži pro juniory je úspěšné absolvování vstupního znalostního testu.
 • Vstupní znalostní test je realizován formou online na těchto webových stránkách 
 • Test se skládá z:
  • 40 testových otázek, s volbou jedné ze čtyř odpovědí
  • 40 otázek poznávačky s doplněním názvu rostliny zobrazené na obrázku.
 • Každá správná odpověď je hodnocena jedním bodem.
 • Odpověď na otázku poznávačky rostlin se hodnotí navíc plusovým bodem, pokud je uveden i latinský název rostliny, případně i části rostliny, která je zobrazena (typ plodu, květenství aj.).
 • Každý soutěžící může soutěžit jen jednou, opakování soutěže nebude započteno (porovnává se e-mail, jméno, příjmení i škola a duplicitní záznamy se vyřadí).
 • V testu se nedá vracet k předchozím otázkám.
 • Na celý test je určen čas max. 60 minut, pokud bude výrazně překročen, nebude soutěžící hodnocen, ale do seznamu soutěžících bude zahrnut, proto se již nemůže účastnit podruhé.
 • Pokud dva či více soutěžících získají stejný počet bodů, rozhodnou o pořadí doplňkové body z poz­ná­vačky a dále celkový čas potřebný na zodpovězení otázek - kratší čas je hodnocen lépe.
 • Během aktivního období testu nejsou výsledky nikde zveřejněny.
 • Po skončení aktivního období testu, bude test přepnut do výukového režimu a bude dostupný na této stránce včetně správných odpovědí.
 • Následně, po vyhodnocení testu odbornou komisí bude zveřejněna výsledková listina pro postupující soutěžící.

Pokud máte zájem se soutěže zúčastnit pokračujte na testy pro juniory - na následujících stranách, kde najdete i předchozí ročníky testů s vyhodnocením jako výukový materiál.