Zpravodaje

Do roku 2013 vydával ČZS pro své členy Věstník, Od roku 2014 úlohu Věstníku přebírá Zpravodaj, který obsahuje nejen informace které byly zveřejńovány ve Věstníku, ale navíc je doplněn řadou kulturních informací z dění Svazu. Za tímto účelem došlo k přechodu na částečně barevný tisk, neboť tyto informace vyžadují zveřejnění zanačného obrazového materiálu.

Zpravodaj v tištěné podobě dostává po třech výtiscích každá ZO a SZO ČZS, a v předem dohodnutém počtu i ÚS ČZS. Zpravodaj je zasílán na nahlášenou adresu ZO, zpravidla některého z funkcionářů. Pokud ve vaší ZO došlo ke změně doručovací adresy a Zpravodaj nedostáváte, nahlaste to neprodleně na sekretariát ústředí ČZS nejlépe e-mailem: ustredi@zahradkari.cz.

předchozí následující
Zpravodaj 2/2022

Obr: 396
V. zasedání Republikové rady ČZS
Floristická soutěž - celostátní kolo
Zahrádkáři v Polici nad Metují nezahálejí
Zahrádkářská výstava a spolková činnost v Českém Dubě
Liberečtí v Žitavě opět nezklamali
Jaká byla výstava v Čatolovicích
ZO Mokré Lazce slavila šedesátku
Úvodní slovo předsedy ČZS k delegátům RR ČZS
Členský příspěvek od roku 2024
Usnesení z 5. zasedání RR ČZS
Průběh soutěží ČZS a připomenutí termínů
Přehled o činnosti ZO a ÚS ČZS za rok 2021
Informace z právní oblasti
Úplné znění Stanov ČZS s vyznačením návrhů změn
Návrh novely Stanov ČZS s odůvodněním
Zpráva HFK pro zasedání RR
Zveřejnění účetních závěrek ZO ČZS
Účetní závěrky zveřejněné ve spolkovém rejstříku
Účetní závěrky ÚS ve spolkovém rejstříku
Zpráva o činnosti odborné a pěstitelské komise v roce 2022
Zpráva komise pro práci s mládeží - 2022
Zpráva kontrolní komise ČZS
Zpráva o časopisu Zahrádkář
Vyznamenání na rok 2023
Přerovští zahrádkáři v roce 2022
Zahrádkáři z Žitavy ocenili spolupráci s ČZS
Výstavy pro zahrádkáře
Termíny zasedání RR a PRR ČZS v roce 2023
Úroda z polí, zahrad a sadů aneb Valašský hortikomplex
Mezinárodní soutěž dětí v zahradnických dovednostech
Krajská výstava zahrádkářů v Ostravě
Zelí v Kobylské zahrádce
Degustace brambor v Prostějově
Výstava ovoce, zeleniny a květin v Teplýšovicích
Zahrádkáři v Libomyšli se sešli na oslavě
Výstava zahrádkářů v Rokycanech
Společenská rubrika

Zpravodaj vyšel 6. 12. 2022

Zpravodaj 2/2022 ve formátu .PDF ke stažení

zpět