hlavička

Zpravodaje

Do roku 2013 vydával ČZS pro své členy Věstník, Od roku 2014 úlohu Věstníku přebírá Zpravodaj, který obsahuje nejen informace které byly zveřejńovány ve Věstníku, ale navíc je doplněn řadou kulturních informací z dění Svazu. Za tímto účelem došlo k přechodu na částečně barevný tisk, neboť tyto informace vyžadují zveřejnění zanačného obrazového materiálu.

Zpravodaj v tištěné podobě dostává po třech výtiscích každá ZO a SZO ČZS, a v předem dohodnutém počtu i ÚS ČZS. Zpravodaj je zasílán na nahlášenou adresu ZO, zpravidla některého z funkcionářů. Pokud ve vaší ZO došlo ke změně doručovací adresy a Zpravodaj nedostáváte, nahlaste to neprodleně na sekretariát ústředí ČZS nejlépe e-mailem: ustredi@zahradkari.cz.

předchozí další

Zpravodaj 2/2015

 

Obr: 148.jpg

OBSAH
II. Zasedání Republikové rady ČZS
ČZS a zahrádkářské výstavy
V Tachově ocenili vítěze výtvarné soutěže
Mariánské Lázně patřily zahrádkářům
Kooptace členů republikových orgánů
Doplnění Stanov Českého zahrádkářského svazu, z.s.
Floristický kurz ČZS i v roce 2016
Úvodní zpráva předsedy na zasedání Republikové rady
Usnesení z II. zasedání Republikové rady ČZS
Pokyny pro udělování svazových ocenění
Schválená vyznamenání na rok 2016
Přehled o činnosti ZO a ÚS za rok 2014
Ekonomické informace
    (Kdy musí zaměstnanci podávat daňové přiznání?
    Zdanění příležitostného příjmu.
    Srážková a zálohová daň v roce 2015.
    Povinnost vydat a doručit zápočtový list.)
K podkladům pro registraci pobočných spolků ve spolkovém rejstříku
Ptáte se – odpovídáme
Zahrádkářské výstavy v roce 2016
Telefonní seznam Ústředí ČZS
Práce s dětmi a mládeží
Termíny zasedání RR a Představenstva RR ČZS v roce 2016
Mezinárodní soutěž dětí v Ostravě
Život na zahradě
Z činnosti komise pro odbornou činnost ČZS
Celostátní výstava vín 2016
Společenská rubrika
Harmonogram hlášení ÚS podávaných na Ústředí ČZS
Kalendář Práce na zahrádce na rok 2016
Závěr předsedy ČZS

Vyšel 4. 12. 2015

zpět -->

Celkem:
Dnes:
On line:
4866677
614426
6
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit