Zpravodaje

Do roku 2013 vydával ČZS pro své členy Věstník, Od roku 2014 úlohu Věstníku přebírá Zpravodaj, který obsahuje nejen informace které byly zveřejńovány ve Věstníku, ale navíc je doplněn řadou kulturních informací z dění Svazu. Za tímto účelem došlo k přechodu na částečně barevný tisk, neboť tyto informace vyžadují zveřejnění zanačného obrazového materiálu.

Zpravodaj v tištěné podobě dostává po třech výtiscích každá ZO a SZO ČZS, a v předem dohodnutém počtu i ÚS ČZS. Zpravodaj je zasílán na nahlášenou adresu ZO, zpravidla některého z funkcionářů. Pokud ve vaší ZO došlo ke změně doručovací adresy a Zpravodaj nedostáváte, nahlaste to neprodleně na sekretariát ústředí ČZS nejlépe e-mailem: ustredi@zahradkari.cz.

následující
Zpravodaj 2/2023

Obr: 455

OBSAH
VI. zasedání Republikové rady
Finále floristické soutěže ČZS v Olomouci
České zemské kolo Floristické soutěže
Celobrněnská výstava ÚS Brno město
Barvy podzimu ze žabovřeských luk
SZO Brno Lilium a jejich výstava
Degustace drobného ovoce v Zubří
Poděkování za finanční pomoc po tornádu
Zpráva předsedy na 6. zasedání RR
Usnesení z 6. zasedání RR ČZS
Usnesení o volbě a Listina přítomnýchformuláře k vyjmutí
Volby 2024
Organizační zajištění volebního roku 2024
Právní informace
Registrace a výmazy
Statut fondů Českého zahrádkářského svazu z.s
Novela Stanov
Novela, kterou se mění stanovy
Stanovy ČZS ve znění novely z 22. října 2023 příloha k vyjmutí
Zpráva Hospodářsko-finanční komise
Zpráva o činnosti Komise pěstitelské a odborné výchovy
Komise pro práci s mládeží – zpráva o činnosti 2023
Závazná pravidla soutěží ČZS pro mládež
Průběh soutěží ČZS a připomenutí termínů
Lexikony a další publikace pro mladé zahrádkáře
Zpráva o časopisu Zahrádkář
Nová pravidla pro pracovní dohody - DPP a DPČ
Přehled  účetních závěrek ZO k 23. 11. 2023
Hlášení o činnosti formulář k vyjmutí
Změna v distribuci členských známek pro ZO ČZS k 1.1.2024
Změny sazeb a náhrad v roce 2024
Pokyny pro ÚS k dotacím MZe pro rok 2024
Vývoj minimální mzdy od roku 2015 do roku 2024
Harmonogram hlášení ÚS na Ústředí ČZS pro rok 2024
Vyznamenání na rok 2024
Výstavy v roce 2024
Kontakty na Ústředí ČZS a časopis Zahrádkář
Obliba degustací jablek roste
Firemní e-mailové schránky pro ZO a SZO
Webové stránky pro každou ZO
50 let okresní organizace zahrádkářů v Chamu
Významný den zahrádkářů v Krhové
Výstava ve Všeradicích
Výstava v Nýřanech
Úroda z polí, zahrad a sadů aneb Valašský hortikomplex
Floristické kurzy pořádané ČZS
Děti soutěžily v zahradnických dovednostech
Prostějovské dýňobraní
Společenská rubrika

Zpravodaj vyšel 15. 12. 2023

Zpravodaj 2/2023 ve formátu.PDF ke stažení

zpět