hlavička

Zpravodaje

Do roku 2013 vydával ČZS pro své členy Věstník, Od roku 2014 úlohu Věstníku přebírá Zpravodaj, který obsahuje nejen informace které byly zveřejńovány ve Věstníku, ale navíc je doplněn řadou kulturních informací z dění Svazu. Za tímto účelem došlo k přechodu na částečně barevný tisk, neboť tyto informace vyžadují zveřejnění zanačného obrazového materiálu.

Zpravodaj v tištěné podobě dostává po třech výtiscích každá ZO a SZO ČZS, a v předem dohodnutém počtu i ÚS ČZS. Zpravodaj je zasílán na nahlášenou adresu ZO, zpravidla některého z funkcionářů. Pokud ve vaší ZO došlo ke změně doručovací adresy a Zpravodaj nedostáváte, nahlaste to neprodleně na sekretariát ústředí ČZS nejlépe e-mailem: ustredi@zahradkari.cz.

[1] [2] [3] (celkem: 11)

Zpravodaj 1/2014

Obr: 133.jpg

V Pardubicích zasedala RR ČZS
Zpravodaj nahradil původní Věstník
Bruntálští ocenili Milana Janošíka za přínos městu
Zahrádkáři zachraňují památné stromy obce Loděnice
Zahrádkářské muzeum v 15. roce své existence
Výstavy, které v letošním roce spolupořádá ČZS
Výtvarná soutěž ČZS 2014 vyhodnocena
Výsledková listina výtvarné soutěže 2014
Usnesení z 9. zasedání RR ČZS z.s.
Závaznost osadního řádu
Solidarita zahrádkářů
Zelinářské školení pro odborné instruktory
Odborná CD a DVD
Výstavy a příbuzné akce pro zahrádkáře
Společenská rubrika
Má členství v ČZS své výhody?
Webové stránky pro ZO a SZO ČZS
Nové čestné uznání a diplom ČZS
Zápis z oblastních porad ČZS
Vyhlášení soutěží ČZS na rok 2015
Hlinsko a chryzantémy patří již dlouho k sobě
Výstavy ve Starém Kolíně
Jak znalostní test zapojil mládež do zahrádkření v Liberci
Besední dům v Ivančicích vždy koncem října rozkvete chryzantémami
Fotografická soutěž ČZS 2014 vyhodnocena

celý text -->

[1] [2] [3] (celkem: 11)

Celkem:
Dnes:
On line:
4858084
605833
5
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit