Zpravodaje

Do roku 2013 vydával ČZS pro své členy Věstník, Od roku 2014 úlohu Věstníku přebírá Zpravodaj, který obsahuje nejen informace které byly zveřejńovány ve Věstníku, ale navíc je doplněn řadou kulturních informací z dění Svazu. Za tímto účelem došlo k přechodu na částečně barevný tisk, neboť tyto informace vyžadují zveřejnění zanačného obrazového materiálu.

Zpravodaj v tištěné podobě dostává po třech výtiscích každá ZO a SZO ČZS, a v předem dohodnutém počtu i ÚS ČZS. Zpravodaj je zasílán na nahlášenou adresu ZO, zpravidla některého z funkcionářů. Pokud ve vaší ZO došlo ke změně doručovací adresy a Zpravodaj nedostáváte, nahlaste to neprodleně na sekretariát ústředí ČZS nejlépe e-mailem: ustredi@zahradkari.cz.

1 2 3 4 5 (celkem: 23)

Zpravodaj SNĚM/2019

Mimořádné vydání Zpravodaje určené pro účastníky Sněmu ČZS v roce 2019.

Obsah tohoto Zpravodaje bude součástí Zpravodaje 2019/2 které bude vydáno po Sněmu.


číst dále

Zpravodaj 1/2019

IX. zasedání Republikové rady ČZS 
Natura Viva 2019 
Ohlédnutí za výročím 60. let ČZS v Tachově 
Fotografická soutěž 2019 
XII. ročník Zámeckého vázání 
USNESENÍ z 9. zasedání RR ČZS z.s. (2014-2019) 
Zpráva předsedy ČZS přednesená na 9. zasedání RR 
Vyznamenání členů republikové rady v roce 2019 
Povinnosti spolků vyplývající z občanského zákoníku a ze zákona o veřejných rejstřících 
Přehled o činnosti ZO a ÚS ČZS za rok 2018 
Zpráva komise pro práci s mládeží; Informace k registracím a výmazům z veřejného rejstříku 
Informace k finálnímu znění návrhu nových stanov svazu 
Návrh nového jednacího a volebního řádu 
Jednací a volební řád 
Ekonomické informace ze seminářů hospodářů 2019 
K rozpočtu na rok 2019 
Výstavy a příbuzné akce pro zahrádkáře 
Příroda kolem nás 2019 
Příroda očima dětí 2019 
Webové stránky pro ZO a SZO ČZS 
Ve Víceměřicích se konala již 12. Zeliáda 
Zemská kola floristické soutěže 
Výtvarná soutěž zná vítěze 
Vyhlášení soutěží ČZS 
Společenská rubrika. 

číst dále

Zpravodaj 2/2018

VIII. zasedání Republikové rady ČZS
Zahrádkáři vysadili stromy republiky
Mladý zahrádkář 2018 - XXXI. ročník
Floristická soutěž 2018 - celostátní kolo
XV ročníků soutěže Mladý pěstitel
Usnesení z 8. zasedání RR ČZS
Schválený návrh na kooptace
Ekonomické informace RR
Zpráva předsedy na 8. zasedání RR
Úprava členského příspěvku
Organizační zajištění volebního roku 2019
Registrace, ukončení činnosti, výmazy a likvidace ZO
Zpráva Komise pěstitelské a odborné výchovy ČZS
Zpráva Kontrolní komise ČZS
Zpráva Komise pro práci s mládeží ČZS
Přehled o činnosti ZO a ÚS za rok 2017
Nový návrh stanov po připomínkovém řízení
Stanovy Českého zahrádkářského svazu, z.s. 
Doplňující informace k GDPR 
Náhrada výdajů za spotřebované PHM při použití vl. osobního automobilu
Vyznamenání schválená na rok 2019
Evidence skutečného majitele právnické osoby
Boskovičtí zahrádkáři oslavili 60. výročí založení spolku
Zahrada Pošumaví v Klatovech
Jablíčka v literární kavárně Portal
Jubilejní 10. výstava v Jindřichovém Hradci
Zahrádkáři na Svitavsku se představili veřejnosti
Výstava v Třebíči
Spolupráce ČZS s Prahou 3
Výstavy v roce 2019
Společenská rubrika
Termíny zasedání RR a PRR ČZS v roce 2019

Žádost o provedení změny ve spolkovém rejstříku a
Vysvětlivky k registračnímu listu pro ZO a SZO - formulář k vyjmutí
Registrační list pro ZO a SZO - formulář k vyjmutí
Přehled o činnosti ZO - hlášení - formulář k vyjmutí

číst dále

Zpravodaj 1/2018

100. výročí vzniku samostatného Československého státu
VII. zasedání Republikové rady ČZS
Den země na Praze 3
Fotografická soutěž 2018
Výtvarná soutěž 2018
Floristická soutěž
Dopis předsedy členům ČZS
Usnesení ze 7. zasedání RR ČZS
Zpráva předsedy na Republikové radě
GDPR ochrana osobních údajů
Zabezpečení osobních údajů na počítačích
Zpráva Kontrolní komise ČZS
Zpráva o činnosti komise pro odbornou činnost ČZS
Registrace, výmazy a likvidace ZO ČZS
Návrh nových stanov – připomínkové řízení
Ekonomické informace ze seminářů hospodářů
Předběžné výsledky hospodaření za rok 2017
Miss Kompost
Fotografická soutěž Příroda kolem nás
Příroda kolem nás 2018
Vyhlášení soutěží ČZS pro rok 2019
Výstavy v roce 2018
Hudební produkce a OSA
Cvrčovická kopretina
Kroměřížské okresní kolo Mladých zahrádkářů
Floristická soutěž na výstavišti Floria Kroměříž
ZO ČZS Jelenice Česká Třebová slaví 100 let
ZO ČZS Lučina Frýdek-Místek Slaví 55 let
Ukázka tvarování korunek ovocných stromků
Výstava v Častolovicích skončila a co dál?
Stromy a keře – kořeny života
Webové stránky pro ZO ČZS
Společenská rubrika

číst dále

Zpravodaj 2/2017

Český zahrádkářský svaz oslavil 60. výročí 
VI. Zasedání Republikové rady ČZS 
Europom 2017  
Fotografická soutěž 2017 
Floristická soutěž 2017 
Mezinárodní výstava ovoce a zeleniny v Zittau 
Usnesení z 6. zasedání RR ČZS 
Úvodní slovo předsedy na RR ČZS 
Zpráva o činnosti komise pro odbornou činnost ČZS 
Návrh nových stanov ČZS 
Přehled o činnosti ZO a ÚS ČZS za rok 2016 
Registrace, změny registrace a výmazy ZO 
Zpráva o činnosti kontrolní komise ČZS 
Vyznamenání schválená na rok 2018 
Ocenění k 60. výročí ČZS 
Společenská rubrika 
Výstavy v roce 2018 
Termíny zasedání  RR  a PRR ČZS v roce 2018 
XXX. ročník soutěže Mladý zahrádkář 
Soutěž Mladý pěstitel 
ČZS a volný čas na Trojce 
Dožínky na Letné 2017  
Výstava k 60. výročí ČZS v Tachově 
Šedesát let zahrádkářů na Domažlicku 
Ostravský Život na zahradě 
Hlášení o činnosti ZO - formulář k vyjmutí

číst dále

1 2 3 4 5 (celkem: 23)