Zpravodaje

Do roku 2013 vydával ČZS pro své členy Věstník, Od roku 2014 úlohu Věstníku přebírá Zpravodaj, který obsahuje nejen informace které byly zveřejńovány ve Věstníku, ale navíc je doplněn řadou kulturních informací z dění Svazu. Za tímto účelem došlo k přechodu na částečně barevný tisk, neboť tyto informace vyžadují zveřejnění zanačného obrazového materiálu.

Zpravodaj v tištěné podobě dostává po třech výtiscích každá ZO a SZO ČZS, a v předem dohodnutém počtu i ÚS ČZS. Zpravodaj je zasílán na nahlášenou adresu ZO, zpravidla některého z funkcionářů. Pokud ve vaší ZO došlo ke změně doručovací adresy a Zpravodaj nedostáváte, nahlaste to neprodleně na sekretariát ústředí ČZS nejlépe e-mailem: ustredi@zahradkari.cz.

1 2 3 4 (celkem: 20)

Zpravodaj 1/2018

100. výročí vzniku samostatného Československého státu
VII. zasedání Republikové rady ČZS
Den země na Praze 3
Fotografická soutěž 2018
Výtvarná soutěž 2018
Floristická soutěž
Dopis předsedy členům ČZS
Usnesení ze 7. zasedání RR ČZS
Zpráva předsedy na Republikové radě
GDPR ochrana osobních údajů
Zabezpečení osobních údajů na počítačích
Zpráva Kontrolní komise ČZS
Zpráva o činnosti komise pro odbornou činnost ČZS
Registrace, výmazy a likvidace ZO ČZS
Návrh nových stanov – připomínkové řízení
Ekonomické informace ze seminářů hospodářů
Předběžné výsledky hospodaření za rok 2017
Miss Kompost
Fotografická soutěž Příroda kolem nás
Příroda kolem nás 2018
Vyhlášení soutěží ČZS pro rok 2019
Výstavy v roce 2018
Hudební produkce a OSA
Cvrčovická kopretina
Kroměřížské okresní kolo Mladých zahrádkářů
Floristická soutěž na výstavišti Floria Kroměříž
ZO ČZS Jelenice Česká Třebová slaví 100 let
ZO ČZS Lučina Frýdek-Místek Slaví 55 let
Ukázka tvarování korunek ovocných stromků
Výstava v Častolovicích skončila a co dál?
Stromy a keře – kořeny života
Webové stránky pro ZO ČZS
Společenská rubrika

číst dále
Zpravodaj 2/2017

Český zahrádkářský svaz oslavil 60. výročí 
VI. Zasedání Republikové rady ČZS 
Europom 2017  
Fotografická soutěž 2017 
Floristická soutěž 2017 
Mezinárodní výstava ovoce a zeleniny v Zittau 
Usnesení z 6. zasedání RR ČZS 
Úvodní slovo předsedy na RR ČZS 
Zpráva o činnosti komise pro odbornou činnost ČZS 
Návrh nových stanov ČZS 
Přehled o činnosti ZO a ÚS ČZS za rok 2016 
Registrace, změny registrace a výmazy ZO 
Zpráva o činnosti kontrolní komise ČZS 
Vyznamenání schválená na rok 2018 
Ocenění k 60. výročí ČZS 
Společenská rubrika 
Výstavy v roce 2018 
Termíny zasedání  RR  a PRR ČZS v roce 2018 
XXX. ročník soutěže Mladý zahrádkář 
Soutěž Mladý pěstitel 
ČZS a volný čas na Trojce 
Dožínky na Letné 2017  
Výstava k 60. výročí ČZS v Tachově 
Šedesát let zahrádkářů na Domažlicku 
Ostravský Život na zahradě 
Hlášení o činnosti ZO - formulář k vyjmutí

číst dále
Zpravodaj 1/2017

Úvod předsedy ČZS k 60. výročí
V. Zasedání Republikové rady ČZS
Nenechte si ujít největší zahrádkářskou akci desetiletí - Europom 2017
60 let zahrádkářů na Rychnovsku
Floristické kurzy pokračují
Děti ze Žižkova prožily den mezi zahrádkáři
Zahrádkářské kolonie nejsou přežitkem, ale výzvou
Usnesení z 5. zasedání RR ČZS
Zpráva předsedy ČZS z 5. zasedání RR
Jak je to s čestným členstvím
Úprava Stanov - změna ustanovení k čestnému členství
Pokyny pro udělování svazových ocenění
Soutěže ČZS se těší stále větší oblibě
Seminář o jádrovém ovoci
Zahrádkové osady na rozcestí
Územní plán a jak ho ovlivnit
Úhrada členských známek ZO, SZO a ÚS
Vyúčtování dotace Mze za rok 2017
Daň z nabytí nemovitosti
Náležitosti účetního záznamu
Evidence tržeb
Metodika pro plnění povinnosti ZO (SZO) vůči rejstříkovému soudu – zveřejnění účetní závěrky
Dešťovka není určena zahrádkářům
Výstavy v roce 2017
Přeshraniční zahrádkářská spolupráce
Výtvarná soutěž 2017
Výstava v Poslanecké sněmovně
Kalendář Práce na zahrádce 2017
Společenská rubrika
Předplatné časopisu Zahrádkář

číst dále
Zpravodaj 2/2016

IV. Zasedání Republikové rady ČZS
Europom 2017
Odborné vzdělávání členů ČZS po roce 2010
Výstavy v roce 2016
Mladý zahrádkář 2016 - XXIX. ročník
Tradiční výstava v Chrudimi
Usnesení z 4. zasedání RR ČZS
Plán akcí při příležitosti 60. výročí ČZS
Zpráva předsedy ČZS přednesená na zasedání RR
Zahrádkářský zákon neprošel
Zpráva kontrolní komise ČZS
Zpráva o činnosti komise pro odbornou činnost ČZS
Metodický pokyn k činnosti kontrolních komisí ČZS
Přehled o činnosti ZO, ÚS za rok 2015
Přehled o činnosti ZO - formulář k vyjmutí
Vzorový osadní řád
Vzorová smlouva o užívání společných zařízení
Schválená vyznamenání na rok 2017
Zákon o evidenci tržeb a jeho dopad na spolky
Povinnost evidovat tržby je upravena zákonem
Pět bodů, které byste měli vědět o EET a neziskových organizacích
EET pro řadového zahrádkáře,
Pokladna pro EET,
Informační oznámení provozovny podléhající EET
Telefonní seznam Ústředí ČZS
Přehled celostátně pořádaných soutěží pro děti a mládež
Čeští zahrádkáři oslaví 60. let své novodobé existence
Životní jubilea; Odešli z našich řad
Harmonogram hlášení ÚS podávaných na Ústředí ČZS
Vinařské publikace se slevou jen pro členy ČZS

číst dále
Zpravodaj 1/2016

III. Zasedání Republikové rady ČZS
Celostátní výstava vín - Břeclav 2016
Problémy s energetickou soustavou by měli zaplatit především ti, kteří je způsobili
Dešťovka na zahradě
V Přerově rozkvetly zahrady již v únoru
Fotografická soutěž 2016
Co jsou komunitní zahrady
Velikonoční jarmark v Dětmarovicích
Usnesení z 3. zasedání RR ČZS
Postup při zrušení základní organizace ČZS
Zpráva předsedy ČZS
Pravidla pro čerpání příspěvků na činnost KKR
K návrhu zahrádkářského zákona
Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
Přehled právních předpisů pro vedení účetnictví
Daň z příjmu fyzických osob
Daň z příjmu právnických osob
Jednoduché účetnictví od roku 2016
Změny v podvojném účetnictví
Vzorový účtový rozvrh pro ÚS ČZS na rok 2016
Příloha k účetní závěrce
Vyúčtování dotace Mze za rok 2016
Informace k elektronické evidenci tržeb pro zahrádkáře
Uzavírání dohod mimo pracovní poměr
Cestovní náhrady
Zásady hospodaření ZO, SZO a ÚS ČZS - návrh
Zásady pro použití prostředků z fondu rozvoje a rizikového fondu ČZS
Úhrada členských známek ZO a ÚS za r. 2016
Mezinárodní degustace jablek v Dobré u Frýdku Místku
Naše práce s dětmi a mládeží
Výstavy a příbuzné akce v roce 2016
Webové stránky základních organizací
Evidence členů v ZO ČZS
Zájem o floristický kurz ČZS předčil očekávání
Výtvarná soutěž 2016
Hospodaření odborových organizací a spolků
Návrhy na ocenění k 60. výročí ČZS
Společenská rubrika

číst dále

1 2 3 4 (celkem: 20)