Zpravodaje

Do roku 2013 vydával ČZS pro své členy Věstník, Od roku 2014 úlohu Věstníku přebírá Zpravodaj, který obsahuje nejen informace které byly zveřejńovány ve Věstníku, ale navíc je doplněn řadou kulturních informací z dění Svazu. Za tímto účelem došlo k přechodu na částečně barevný tisk, neboť tyto informace vyžadují zveřejnění zanačného obrazového materiálu.

Zpravodaj v tištěné podobě dostává po třech výtiscích každá ZO a SZO ČZS, a v předem dohodnutém počtu i ÚS ČZS. Zpravodaj je zasílán na nahlášenou adresu ZO, zpravidla některého z funkcionářů. Pokud ve vaší ZO došlo ke změně doručovací adresy a Zpravodaj nedostáváte, nahlaste to neprodleně na sekretariát ústředí ČZS nejlépe e-mailem: ustredi@zahradkari.cz.

předchozí následující
Zpravodaj zákon/2021

Obr: 359

OBSAH

 • Úvod předsedy ČZS
 • Jak vznikl Zahrádkářský zákon
 • Petice na podporu přijetí zahrádkářského zákona
 • Zákon o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářská zákon)
 • Důvodová zpráva
 • Historie projednávání zahrádkářského zákona
 • Co upravuje zahrádkářský zákon
 • Právní vztahy vzniklé přede dnem účinnosti zahrádkářského zákona
 • Historie vzniku zahrádkářských osad
 • Právní předpisy důležité pro vznik, rozvoj a fungování zahrádkářských osad
 • Řekli o zahrádkářském zákonu
 • Hlasování o přijetí zahrádkářského zákona

Zpravodaj vyšel 3. 9. 2021

Zpravodaj z/2021 ve formátu .PDF ke stažení

zpět