Výtvarná soutěž

Výtvarná soutěž je v Českém zahrádkářském svazu pořádána od roku 1993 a je tak druhou celostátní nejstarší soutěží. Má velký ohlas především ve všech typech škol, od mateřských, přes základní až po zvláštní školy. Výtvarnými pracemi děti každoročně doslova zavalují ústředí ČZS a hodnotící komise má vždy mnoho práce, protože zaslaná díla jsou velmi pěkná.

1 2 3 4 5 (celkem: 22)

Výtvarná soutěž 2020 - Voda v zahradě - vyhodnocení

Výtvarná soutěž se každoročně těší velké oblibě. I letošní téma "Voda v zahradě" velmi zaujalo.

Na Ústředí se sešlo přes 2500 prací, které zasílají jednotlivé školy, ale i územní sdružení. Některá ÚS ČZS shromažďují zaslané soutěžní výtvory ve svých prostorách, představí je na regionálních výstavách a provedou jejich vyhodnocení často i za přítomnosti představitelů obce. Následně potom ty nejlepší odesílají do celostátního kola. 

Pochvalu si zaslouží dodržení zadání a zaslání maximálního stanoveného počtu prací (5 kusů do jednotlivých kategorií) a dodržení maximální velikosti A3 (platí i pro polytechnické práce).

Na zaslaných výtvorech se objevuje voda na zahrádce v nejrůznějších podobách (jezírka, potůčky, fontány, zalévání, kapky na listech rostlin).

Vyhodnocení se uskuteční během měsíce května a během června budou přes územní sdružení rozeslány odměny a diplomy autorům vítězných prací.číst dále

Voda na zahradě - výtvarná soutěž 2020

Český zahrádkářský svaz vyhlašuje 
27. ročník výtvarné soutěže na téma

"Voda na zahradě"

číst dále

Výtvarná soutěž 2019 - Moje oblíbená rostlina

Koncem dubna proběhlo vyhodnocení výtvarné soutěže. Ústředí ČZS v té době bývá doslova zavalené pracemi dětí. Letos přišlo prací o něco méně než vloni, ale i tak jich bylo něco málo přes 2000, o to však byly kvalitnější.

Je třeba také pochválit zúčastněné organizace a školy, že tentokrát dodržely zadání a do soutěže zasílaly jen maximálně stanovený počet prací, tedy 5 kusů do jednotlivých kategorií, a že dodržovaly maximální velikosti A3 (a to platilo i pro polytechnické práce).

Téma Moje oblíbená rostlina bylo dětem hodně blízké. Mezi škálou nej­různějších rostlin dominovaly kaktusy a masožravky. Všichni soutěžící se snažili, o co nejlepší zobrazení, hodnocení tak bylo velice obtížné. Nejmenší počet prací přišel do kategorie ZUŠ - poly­tech­nické práce, zato kresby a malby byly ve velkém počtu, v této kategorii by určitě ozdobily nejednu uměleckou galerii. 

Vítězné práce si můžete mimo jiné prohlédnout i na celostátních výstavách s účastí Českého zahrádkářského svazu.číst dále

Výtvarná soutěž 2019 - vyhlášení

Český zahrádkářský svaz vyhlašuje 
26. ročník výtvarné soutěže na téma 
"Moje oblíbená rostlina"

číst dále

Výtvarná soutěž 2018 - vyhodnocení

Český zahrádkářský svaz vyhodnotil 25. ročník výtvarné soutěže na téma 
"Zahrádka pro všechny generace"

Děkujeme všem za obrovské množství zaslaných prací.  Vyhodnocení soutěže 2018 proběhlo. Seznam vítězů je uveden v následujících tabulkách a zaslaná díla v galerii. Výsledné vítězné práce zveřejníme i ve Zpravodaji ČZS.

číst dále

1 2 3 4 5 (celkem: 22)

V hodnotící komisi zasedají jak členové odborné komice ČZS tak skuteční odborníci v oboru, v posledních letech většinou z řad pedagogů uměleckoprůmyslových škol, nebo grafici činní ve svém oboru.

Počet účastníků této soutěže také každoročně stoupá. O úrovni prací se mohou všichni přesvědčit na výstavách ČZS nebo v zahrádkářském muzeu v Hradci Králové.